Hrvatski institut za urbanu sigurnost

 

 

Hrvatski institut za urbanu sigurnost je udruga čiji je glavni cilj promicanje, razvitak i unaprjeđenje integralne vizije sigurnosti s posebnim naglaskom na ključnu ulogu lokalnih vlasti u prevenciji kriminaliteta.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:
- Planiranje djelatnosti u svrhu ostvarivanja tih ciljeva
- Interesno povezivanje osoba i organizacija koje se bave aktivnostima urbane (javne)
sigurnosti
- Informiranje javnosti o pitanjima od značaja s područja svog djelovanja
- Suradnja s državnim tijelima i komorama
- Razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad drugih, sličnih udruga i asocijacija udruga stranih zemalja
- Promocija europskih stručnih uvjerenja i diploma (the European Executive Master in Urban Security)
- Promocija stručnih obrazovnih programa i cjeloživotnog učenja u skladu s europskom priznatom praksom
- Suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvom obrane Republike Hrvatske, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske
- Suradnja s UNDP, NATO, EFUS
- Organiziranje savjetovanja, seminara, okruglih stolova i drugih stručnih i edukativnih skupova s područja sigurnosti
- Suradnja s Hrvatskom udrugom gradova i vijećima za prevenciju lokalnih zajednica te suradnja s Hrvatskim cehom zaštitara
- Suradnja s fakultetima i ostalim obrazovnim ustanovama koje u svojim programima imaju zastupljene kolegije s područja sigurnosti
- Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te stupanje u punopravno članstvo u srodnim međunarodnim udrugama odnosno asocijacijama srodnih udruga
- Istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- Izdavanje knjiga, časopisa i ostlaih tiskovina iz područja sigurnosti
- Suradnja sa međunarodnim i domaćim strukovnim i gospodarskim udruženjima, te razvijanje programa međunarodne suradnje
- Suradnja s tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti
- Razmjenjivanje iskustava i informacija, obavljanje konzultacija i organiziranje savjetovanja, i pokretanje inicijative za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od značaja s područja djelovanja Udruge
- Suradnja s drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama.

Želite li saznati više informacija ili se učlaniti u udrugu, nazovite nas na tel. +385 1 60 62 888.

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj II. 2020.