Javne nabave

 

HRVATSKA

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluga zaštitarske službe (tjelesna zaštita) na lokacijama HKZP-a Velika Gorica - Rudolfa Fizira 2 i Radarska postaja Kurilovec

Datum zatvaranja: 18. 05. 2017.
Raspisao: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 04. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru ustanove Dom hrvatskih veterana u Lipiku, Ulica Marije Terezije 5

Datum zatvaranja: 24. 04. 2017.
Raspisao: Dom hrvatskih veterana
Objavljeno u: Narodne novine, 10. 04. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine

Datum zatvaranja: 25. 04. 2017.
Raspisao: URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Objavljeno u: Narodne novine, 28. 03. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine na Ekonomskom fakultetu Zagreb

Datum zatvaranja: 25. 04. 2017.
Raspisao: Ekonomski fakultet Zagreb
Objavljeno u: Narodne novine, 21. 03. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru ustanove Dom hrvatskih veterana u Lipiku, Ulica Marije Terezije 5

Datum zatvaranja: 24. 04. 2017.
Raspisao: Dom hrvatskih veterana
Objavljeno u: Narodne novine, 10. 04. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Nabava zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u poslovnim objektima Ministarstva poljoprivrede na lokaciji Ulica grada Vukovara 78 i Planinska 2a i 2b u Zagrebu

Datum zatvaranja: 24. 04. 2017.
Raspisao: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Objavljeno u: Narodne novine, 20. 02. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Zaštitarska usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije - RC Zagreb

Datum zatvaranja: 24. 04. 2017.
Raspisao: Financijska agencija
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 02. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Zaštitarska usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije - RC Zagreb

Datum zatvaranja: 25. 04. 2017.
Raspisao: Financijska agencija
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 02. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Usluga zaštite osoba i imovine

Datum zatvaranja: 21. 04. 2017.
Raspisao: Arheološki muzej Istre
Objavljeno u: Narodne novine, 07. 04. 2017.

Zaštitarske usluge

Datum zatvaranja: 28. 04. 2017.
Raspisao: MUZEJ MIMARA
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 04. 2017.


Izmjena poziva za javno nadmetanje br. 87/17

Datum zatvaranja: 25. 04. 2017.
Raspisao: Jadranski naftovod d.d.
Objavljeno u: Ostali izvori, 11. 04. 2017.


Usluga zaštite osoba i imovine

Datum zatvaranja: 21. 04. 2017.
Raspisao: Arheološki muzej Istre
Objavljeno u: Narodne novine, 07. 04. 2017.


Privatna zaštita osoba i imovine za GRADSKU PLINARU ZAGREB d.o.o.

Datum zatvaranja: 24. 04. 2017.
Raspisao: Grad Zagreb
Objavljeno u: Narodne novine, 07. 04. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Zaštitarske i čuvarske usluge

Datum zatvaranja: 25. 04. 2017.
Raspisao: PULA FILM FESTIVAL
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 03. 2017.

 

ARHIVA Hrvatska

 

REGIJA

 

ARHIVA Regija

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2017.
XIII. godina, broj III. 2017.

 
Svijet osiguranja

 

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje