Javne nabave

 

HRVATSKA

 

Uvrštena nova dokumentacija - Zaštitarske usluge

Datum zatvaranja: 02. 06. 2017.
Raspisao: MUZEJ MIMARA
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 04. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Zaštitarske usluge

Datum zatvaranja: 02. 06. 2017.
Raspisao: MUZEJ MIMARA
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 04. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Zaštitarske usluge za studentski dom B.Bušić i studentski dom Hostel

Datum zatvaranja: 01. 06. 2017.
Raspisao: SVEUČILIŠTE U SPLITU-STUDENTSKI CENTAR SPLIT
Objavljeno u: Narodne novine, 30. 01. 2017.

Postavljanje video nadzora na objektu Osnovne škole Braće Radić

Datum zatvaranja: 01. 06. 2017.
Raspisao: GRAD ZAGREB
Objavljeno u: Ostali izvori, 23. 05. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Oprema za sustav video nadzora PODRUŽNICE AUTOBUSNI KOLODVOR s ugradnjom

Datum zatvaranja: 02. 06. 2017.
Raspisao: Grad Zagreb
Objavljeno u: Narodne novine, 12. 05. 2017.


Zaštitarske usluge - tehnička zaštita, tjelesna zaštita osoba i imovine u objektima koje koristi Gradska uprava, te pratnja novca

Datum zatvaranja: 07. 06. 2017.
Raspisao: Grad Split
Objavljeno u: Narodne novine, 23. 05. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Usluga održavanja sustava tehničke zaštite grupa II

Datum zatvaranja: 28. 05. 2017.
Raspisao: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 10. 02. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Datum zatvaranja: 31. 05. 2017.
Raspisao: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Objavljeno u: Narodne novine, 02. 05. 2017.


Usluge čuvanja imovine i osoba i usluge prijenosa novca

Datum zatvaranja: 05. 06. 2017.
Raspisao: Grad Zagreb
Objavljeno u: Narodne novine, 19. 05. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine u HZMO-u, Središnjoj službi, Područnoj službi u Zagrebu, Područnom uredu u Karlovcu i Područnom uredu u Sisku

Datum zatvaranja: 30. 05. 2017.
Raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Objavljeno u: Narodne novine, 17. 03. 2017.


Usluga ugradnje sustava tehničke zaštite u 4TS 25 Trpimirova

Datum zatvaranja: 25. 05. 2017.
Raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb
Objavljeno u: Ostali izvori, 18. 05. 2017.


Održavanje tehničke zaštite

Datum zatvaranja: 19. 06. 2017.
Raspisao: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova
Objavljeno u: Narodne novine, 18. 05. 2017.


Zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Datum zatvaranja: 02. 06. 2017.
Raspisao: Moderna galerija
Objavljeno u: Narodne novine, 18. 05. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru ustanove Dom hrvatskih veterana u Lipiku, Ulica Marije Terezije 5

Datum zatvaranja: 27. 05. 2017.
Raspisao: Dom hrvatskih veterana
Objavljeno u: Narodne novine, 10. 04. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Usluga tjelesne zaštite u Elektroslavoniji Osijek

Datum zatvaranja: 27. 05. 2017.
Raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 24. 04. 2017.


Nabava opreme tehničke zaštite za Recepciju Dvora Trakošćan

Datum zatvaranja: 02. 06. 2017.
Raspisao: Dvor Trakošćan
Objavljeno u: Narodne novine, 12. 05. 2017.


Oprema za sustav video nadzora PODRUŽNICE AUTOBUSNI KOLODVOR s ugradnjom

Datum zatvaranja: 02. 06. 2017.
Raspisao: Grad Zagreb
Objavljeno u: Narodne novine, 12. 05. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Nabava zaštitarskih usluga

Datum zatvaranja: 30. 05. 2017.
Raspisao: Općinski sud u Splitu
Objavljeno u: Narodne novine, 27. 02. 2017.

 

ARHIVA Hrvatska

 
Kami 1
 
Kami 2
 

REGIJA

 

ARHIVA Regija

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2017.
XIII. godina, broj V. 2017.

 
Svijet osiguranja

 

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje