Javne nabave

 

HRVATSKA

 

Nabava servisnog održavanja i podrške u radu sa sustavima za evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa i evidenciju posjeta

Datum zatvaranja: 31. 03. 2017.
Raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Objavljeno u: Narodne novine, 23. 03. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Oprema tehničke zaštite na zgradi županijskog suda u Karlovcu

Datum zatvaranja: 28. 03. 2017.
Raspisao: Ministarstvo pravosuđa
Objavljeno u: Narodne novine, 01. 03. 2017.


Usluga tjelesne zaštite za potrebe Elektre Varaždin

Datum zatvaranja: 27. 03. 2017.
Raspisao: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin
Objavljeno u: Ostali izvori, 22. 03. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Zaštitarske i čuvarske usluge

Datum zatvaranja: 31. 03. 2017.
Raspisao: PULA FILM FESTIVAL
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 03. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Nabava zaštitarskih usluga

Datum zatvaranja: 30. 03. 2017.
Raspisao: Općinski sud u Splitu
Objavljeno u: Narodne novine, 27. 02. 2017.

Uvrštena nova dokumentacija - Usluge na području zaštite na Zračnoj luci Pula

Datum zatvaranja: 29. 03. 2017.
Raspisao: ZRAČNA LUKA PULA d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 02. 01. 2017.


Usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine u HZMO-u, Središnjoj službi, Područnoj službi u Zagrebu, Područnom uredu u Karlovcu i Područnom uredu u Sisku

Datum zatvaranja: 06. 04. 2017.
Raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Objavljeno u: Narodne novine, 17. 03. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Nabava zaštitarskih usluga

Datum zatvaranja: 26. 03. 2017.
Raspisao: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 02. 2017.


Javno nadmetanje br. 87/17 - Dogradnja rezervoarskog prostora za sirovu naftu na Terminalu Omišalj – građenje spremnika A-1513, A-1515 i A-1517 za sirovu naftu, svaki volumena 80.000 m³, s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu

Datum zatvaranja: 18. 04. 2017.
Raspisao: Jadranski naftovod d.d.
Objavljeno u: Ostali izvori, 15. 03. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Oprema tehničke zaštite na zgradi županijskog suda u Karlovcu

Datum zatvaranja: 23. 03. 2017.
Raspisao: Ministarstvo pravosuđa
Objavljeno u: Narodne novine, 01. 03. 2017.


Uvrštena nova dokumentacija - Pružanje usluge tjelesne zaštite objekta most MOST KOPNO-OTOK KRK (KRČKI MOST)

Datum zatvaranja: 24. 03. 2017.
Raspisao: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 01. 03. 2017.


Usluga izrade izvedbenih projekata sustava tehničke zaštite poslovnih jedinica Fine

Datum zatvaranja: 27. 03. 2017.
Raspisao: Financijska agencija
Objavljeno u: Narodne novine, 14. 03. 2017.


Zaštitarske i čuvarske usluge

Datum zatvaranja: 31. 03. 2017.
Raspisao: PULA FILM FESTIVAL
Objavljeno u: Narodne novine, 13. 03. 2017.


Nabava zaštitarskih usluga

Datum zatvaranja: 30. 03. 2017.
Raspisao: Općinski sud u Splitu
Objavljeno u: Narodne novine, 27. 02. 2017.


Nabava zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u poslovnim objektima Ministarstva poljoprivrede na lokaciji Ulica grada Vukovara 78 i Planinska 2a i 2b u Zagrebu

Datum zatvaranja: 24. 03. 2017.
Raspisao: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Objavljeno u: Narodne novine, 20. 02. 2017.

 

ARHIVA Hrvatska

inter

REGIJA

 

ARHIVA Regija

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2017.
XIII. godina, broj III. 2017.

 
Svijet osiguranja

 

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje