DUZS: Pokušat ćemo biti korak ispred požara

Datum objave: 17.5.2018., 16:05
Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost danas je jednoglasno prihvatio analizu požarne sezone u 2017. godini te Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja i pripremama za protupožarnu i turističku sezonu u 2018. godini.
Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić izvijestio je da je prošlogodišnja požarna sezona bila izuzetno teška te da je registrirano 4.154 požara, više od 86.500 hektara opožarenog zemljišta, što je četiri puta više nego godinu dana ranije, pri čemu je najveća šteta učinjena gospodarskoj infrastrukturi i električnoj mreži te šumskim i poljoprivrednim zemljištima.
 
Najviše štete zabilježeno je u Zadarskoj, Splitskoj te Šibensko-kninskoj županiji. "Unatoč teškoj požarnoj sezoni, Hrvatska je, uz Španjolsku, jedina mediteranska zemlja koja nije tražila međunarodnu pomoć", rekao je Lozančić.
 
Najavio je da DUZS ovogodišnju turističku, ali i požarnu sezonu dočekuje opremljeniji i s više financijskih sredstava, pri čemu će središnji vatrogasni centar u Divuljama raspolagati s dva milijuna kuna više, a bit će uključeni i po jedan helikopter HV-a te MUP-a.

"U sprečavanju požara", rekao je Lozančić, "među važnijim koracima je preventiva, podizanje svijesti naših građana i turista, ali aktiviranje stožera u lokalnim zajednicama".
 
Glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković najavio je formiranje timova za spašavanje u Divuljama koji će dežurati cijeli dan zajedno s pripadnicima HGSS-a te pojačanje baze u Zadru s osam te u Splitu i Dubrovniku s 12 ljudi.
 
Lozančić je rekao i kako je nužno osposobiti i kapacitirati jedinice lokalne samouprave za reagiranje na krizne situacije. Među velikim izazovima DUZS-a naveo je i informiranje javnosti i komunikaciju s medijima, što dosad nije bilo na zadovoljavajućoj razini, te je izvijestio da su centre u Divuljama i Zagrebu osposobili da pokrenu portale.
 
"Pokušat ćemo uvijek biti korak ispred situacije, ispred požara i na vrijeme obavijestiti građane", kazao je Lozančić. Izvijestio je i da je Hrvatskoj iz europskih sredstava odobreno 215 milijuna eura za smanjenje rizika od poplava, požara i potresa. (Hina)
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2018.
XIV. godina, broj XII. 2018.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje