Pas specijalističke namjene kao izvozni proizvod Republike Hrvatske

Datum objave: 11.9.2019., 14:20
(Damir Car)

Tržište usluga upotrebe pasa specijalističke namjene razvija se brže od bilo koje grane vezane uz sigurnost osoba, objekata i prostora. Samim porastom potražnje za specijalističkim uslugama K9 timova pokazala se potreba za postavljanjem jedinstvenih standarda kvalitete rada K9 timova. Porastom standarda kvalitete pokazalo se da samo pomno birane jedinke pasa i samo pažljivo selektirani kandidati za vodiče pasa mogu opravdati uložena sredstva u školovanje i kvalitetno po standardima EU isporučiti traženu uslugu.
Potencijal Hrvatske u tom području je vrlo veliki i iz tog razloga je tvrtka Canis Revolution s tvrtkom Heksogen pokrenula dvogodišnji projekt edukacije vodiča i instruktora pasa iz područja osnova teorija učenja pasa kako bi svim zainteresiranim polaznicima omogućili kvalitetno upoznavanje s tehnikama, teorijama i metodikom pripreme pasa u cilju dostizanja propisanih standarda EU. Put do certificata koji omogućava rad ne samo za privatne klijente već i državne agencije zahtjeva suradnju svih državnih agencija od MUP-a, Carine i Vojske RH. Ukoliko tvrtke Canis Revolution i Heksogen uspiju animirati državne agencije RH, psi uzgojeni u RH imat će priliku zajedno sa svojim vodičima raditi na području cijele EU. Zemlje EU kao i ostale zemlje svijeta shvatile su da samo kvalitetan pristup selekciji prilikom uzgoja te kasnije selekcije jedinki za početak školovanja omogućava da psi s vodičima uspiju zadovoljiti zadane standarde kvalitete te uslugu izvršavati na najvećem nivou.

Početak edukacije u Hrvatskoj znači i samu organizaciju privatnog sektora koji želi aplicirati za ugovore na razini EU i svijeta, i to ne samo za isporuku specijalnih usluga traženja specifičnih mirisa već i ugovora za kupnju jedinki pasa za početak školovanja unutar državnih agencija stranih zemalja. To tržište na svjetskoj razini godišnje vrijedi više desetaka milijuna dolara. Kako bi osigurali najkvalitetnije školovanje Canis Revolution i Heksogen potpisali su suradnju s jednim od vodećih instruktora EU agencije Frontex te UN-a instruktorom Joacimom Berlinom. Joacim Berlin pružit će punu podršku školovanju naših vodiča, uzgajivača i instruktora kako bi dobili sva potrebna znanja potrebna da dostignu postavljene standarde kvalitete EU.

Ove godine 28. i 29. rujna počinje prva radionica na temu "Osnove teorije učenja pasa" uz veliku logističku potporu Dobrovoljnog vatrogasnog duštva Zapad iz Zagreba (Medarska ulica 80) koji je ustupio svoj prostore za održavanje teorijskih i praktičnih predavanja. DVD Zapad je prva vatrogasna postrojba koja se aktivno uključila u provedbu projekta prepoznavši važnost kvalitetne obuke i školovanja pasa koji će im pomagati u akcijama. Školovanje će obuhvatiti tri dodatna modula u 2020. godini nakon kojih će polaznici polagati ispit koji će im omogućiti daljnje usavršavanje i sudjelovanje u radu na pripremi pasa za EU tržište. Ovakvim pristupom organizaciji domaćeg tržišta Canis Revolution i Heksogen nadaju se okupiti dovoljan broj trenera i uzgajivača koji će zajedno moći konkurirati većim EU kompanijama na međunarodnim natječajima K9 usluga.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.