Savjetovanje o novom Zakonu o kritičnoj infrastrukturi

Datum objave: 9.10.2019., 9:23
Prema planu Zakonodavnih aktivnosti MUP-a RH - Zakon o kritičnoj infrastrukturi (EU) biti će Upućen u proceduru Vlade Republike Hrvatske u III. tromjesečju 2020.
Postupak izrade novog Zakona o kritičnoj infrastrukturi potaknut je i vezan uz praksu i implementacijske izazove u procesu provedbe aktivnosti vezanih uz područje kritičnih infrastruktura, kao i promjenama u povezanim legislativnim područjima (poput Direktive (EU) 2016/1148 koja se referira i na sektor informacijske tehnologije u okviru Zakona o kritičnim infrastrukturama). Kao glavni identificirani izazovi u sustavu ističu se, nedovoljna educiranost dionika, neučinkovit nadzor nad provedbom Zakona.

U odnosu na Zakon o osobnoj iskaznici, 1. kolovoza 2019. godine stupila je na snagu Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje, kojom je propisano da su države članice od dana primjene ove Uredbe dužne izdavati osobne iskaznice koje između ostalog sadrže biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima. Uredba je dala i okvir o rokovima važenja osobnih iskaznica u okviru kojeg države članice moraju utvrditi rok važenja svojih nacionalnih osobnih iskaznica. Također države članice moraju odlučiti o dobnoj granici od koje će uzimati otiske prstiju osobama koje žele ishoditi osobnu iskaznicu, ali također unutar okvira koji je zadala Uredba.

MUP poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje do 22. listopada 2019. godine.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.