Suradnja Hrvatske vatrogasne zajednice i Protupožarne eskadrile kroz edukacije trenera

Datum objave: 11.2.2019., 21:35
Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s vatrogasnim zajednicama županija i Ministarstvom obrane RH započela je s edukacijama trening trenera EU projekta “Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH - eHVZ” u prostorijama Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u Zagrebu.
Hrvatska vatrogasna zajednica u sklopu EU projekta eHVZ započela je s edukacijama trening trenera u 2019. godini, a po prvi puta uspostavljena je međusobna suradnja između Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva obrane (Protupožarne eskadrile). Ministarstvo obrane odobrilo je bojniku Tomislavu Vacenovskom sudjelovanje trenutno na teorijskim edukacijama koje se održavaju u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja od 4. do 10. veljače, dok će se početkom studenog ove godine organizirati edukacije na simulatoru požara raslinja u Vatrogasnoj školi u Valabreu (Francuska).

Na početku edukacija nazočnim kandidatima, županijskim vatrogasnim operaterima, obratio se uz nekoliko riječi glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji je istaknuo zadovoljstvo angažiranosti županijskih vatrogasnih operatera i županijskih vatrogasnih zajednica na EU projektu u educiranju vatrogasnih kadrova unutar njihovog područja djelovanja.
“Tehnologija je segment koji nam u današnje vrijeme uvelike olakšava rad i svakodnevicu, a Hrvatska vatrogasna zajednica razvila je sustave koji će pomoći u radu vatrogasaca bilo da se radi o osnovnom unosu podataka vatrogasnih pripadnika u bazu podataka aplikacije VATROneta ili da se radi o složenijim aplikacija kao što je praćenje vatrogasnih vozila, GIS sustav, upravljanje vatrogasnim intervencijama i baza opasnih tvari. Na vatrogascima je da prihvate ulazak vatrogasne tehnologije i aplikacija u njihov rad, a ujedno im se zahvaljujem na razumijevanju i sugestijama da se kroz početni period primjene aplikacija uklone svi problemi kako bi se sustav što kvalitetnije razradio i strateški koristio tijekom cijele godine, a posebice tijekom požarne sezone”, istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik.

Uz glavnog vatrogasnog zapovjednika, nazočne kandidate pozdravio je bojnik Tomislav Vacenovski koji je naglasio zainteresiranost Protupožarne eskadrile za aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice kako bi se što kvalitetnije uspostavila komunikacija između vatrogasaca na terenu i Protupožarne eskadrile. „Ukoliko se postigne dogovor značajni pomaci i noviteti u suradnji tijekom intervencija bazirat će se na slikanju požarom zahvaćenog prostora iz zraka, tj. iz Canadaira, a slike bi se zatim prosljeđivale zapovjednicima na terenu kako bi se mogli dodatno organizirati u gašenju požara niskog raslinja ili šuma u priobalnim županijama“ – naglasio je bojnik Tomislav Vacenovski.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIX. godina, broj VI. 2019.