O konferenciji

Uskoro više informacija!

 

Stručne teme koje konferencija obrađuje su:

  • zaštita i sigurnost kulturnih objekata i lokaliteta
  • prevencija suvremenim metodama i tehnikama
  • upravljanje rizicima
  • sigurnosni aspekti muzejskih postava
  • suvremeni sustavi tehničke zaštite
  • zaštita sakralnih objekata
  • zaštita arheološke baštine
  • europska iskustva

 

Za dodatne obavijesti obratite nam se na:
tel: +385 1 6062 879
fax: +385 1 6062 889
e-mail:
Nataša Gajski Kovačićnatasa.gajski@zastita.info

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2018.
XIV. godina, broj XII. 2018.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje