Prezentacije2016

Deveta regionalna konferencija o sigurnosti gradova
OPATIJA, Grand hotel 4 opatijska cvijeta, 15. - 17. 3. 2017.

Kliknite na prezentaciju za download.

   MODUL 1: MIGRANTSKA KRIZA

Ivica Špehar, Velika Gorica:
Zbrinjavanje migranata

 

Maja Dragosavac, Hrvatski zavod za hitnu medicinu:
Odgovor zdravstvenog sustava RH na migrantsku krizu

 

Robert Markt, Hrvatski crveni križ:
Odgovor Hrvatskog crvenog križa na migrantsku krizu

 
   MODUL 2: NOVE TEHNOLOGIJE U ZAŠTITI KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Ivana Cesarec, Državna uprava za zaštitu i spašavanje:
Presjek dosadašnjih aktivnosti regulacije područja kritičnih infrastruktura u Republici Hrvatskoj

Robert Mikac, Fakultet političkih znanosti:
Stanje područja kritičnih infrastruktura u RH i kako dalje?

Toni Tenjer, Odašiljači i veze:
Cronect nacionalna radio komunikacijska mreža u funkciji sigurnosti gradova

Ivica Puljiz, Tehnozavod Marušić:
Sustavi za pametne gradove

 

Darko Gelo, Alarm automatika:
Sigurniji grad - vodič za pametan videonadzor

 

Vlado Zorić, JANAF:
JANAF - izazovi kritične infrastrukture

 

Toni Lovrić, Dahua Technology:
Tehnologije za detekciju prometnih prekršaja

 

Damir Gojmerac, Optimal sistemi i Dejan Dokmanović, Rittal:
Mini data centar - cjelovito IT rješenje za pouzdanu zaštitu kritičnih podataka

 
   MODUL 3: PREVENTIVA URBANIH RIZIKA

Slobodan Marendić, Vijeće za prevenciju Grada Solina:
Partnerstvo za sigurniju svakodnevnicu 

Dragan Sokolović, Smart Cloud i Gordan Filinić, JVP Opatija:
GIS Cloud aplikacija - učinkovito upravljanje zaštitom od požara (primjer JVP-a Opatija)

Nataša Gajski Kovačić, časopis Zaštita:
Analiza sigurnih gradova u Hrvatskoj

 

Marijana Plovanić, Hendal:
Istraživanje subjektivnog osjećaja sigurnost građana

 
   MODUL 4: URBANI RIZICI I KLIMATSKE PROMJENE

Branka Ivančan-Picek Državni hidrometeorološki zavod:
Projekcije klimatskih promjena na području grada Zagreba

 

Morgane Colombert, EIVP:
Utjecaj klimatskih promjena na život u gradovima

Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb:
Podizanje morske razine i poplavljivanje obalnih gradova

 

Vinko Prizmić, Hrvatska gorska služba spašavanja:
Opasnost od brzih voda i bujica u gradovima


Tomislav Majerović i Luka Vukmanić, Hrvatske vode:
Plan upravljanja rizicima od poplava

Tomislav Jarmić, Varaždinska županija:
Utjecaj klimatskih promjena na infrastrukturu

Vjeran Piršić, Eko Kvarner:
Kako gradovi efikasno i jeftino mogu ublažavati posljedice klimatskih promjena

 

Alen Host, Ekonomski fakultet Rijeka:
Nužnost integralnog promišljanja sigurnosti

 

Ljubomir Miščević, Arhitektonski fakultet:
Energetski visoko učinkovita novogradnja i obnova u funkciji urbane sigurnosti

 

Pavle Kalinić, Ured za upravljanje u hitnim situacijama:
Uloga lokalne zajednice u upravljanju kriznim situacijama uslijed klimatskih promjena

 

Osma regionalna konferencija o sigurnosti gradova
ZADAR, hotel Kolovare, 4. - 6. 4. 2016.

Kliknite na prezentaciju za download.

   ANALIZA SIGURNOSTI GRADOVA

Nataša Gajski, časopis Zaštita:
Analiza sigurnih gradova u Hrvatskoj

 
   MODUL 1: PREVENCIJA KRIMINALITETA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Ile Barišić, PU splitsko-dalmatinska, Grad Solin:
Strategija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina 2015.-2017. 

Paško Ugrina, Ravnateljstvo policije, MUP RH:
Održivost prevencije kriminaliteta u lokalnoj zajednici

Ivana Marić, PU zadarska i Vijeće za prevenciju, i Krešimir Laštro, pročelnik Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije i Vijeće za prevenciju, Zadarska županija:
Sigurnost Zadarske županije kao turističke destinacije

Zrinka Vučinović, Offline Solutions:
Izbjeglička kriza kao sigurnosna prijetnja i izazov za Jugoistočnu Europu

 
   MODUL 2: KRITIČNA INFRASTRUKTURA

Robert Mikac, Fakultet političkih znanosti:
Razvoj javno-privatnog partnerstva u području kritičnih infrastruktura    

Tomislav Tucibat, FORTINET:
Sigurnost bez kompromisa

Rok Strlič, Motorola Solutions:
Sigurniji gradovi

Tomislav Jarmić, Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa:
Odnos lokalne zajednice i kritične infrastrukture

Ivan Funčić, Hrvatski ceh zaštitara:
Odnos kritične infrastrukture i privatne zaštite

Željko Pivalica, Securitas Hrvatska:
Javno-privatno partnerstvo u zaštiti kritične infrastrukture na primjeru suradnje Međunarodne zračne luke Zagreb i Securitasa Hrvatska

Pavle Kalinić, Ured za upravljanje u hitnim situacijama, Grad Zagreb:
Problematika kritične infrastrukture u gradu Zagrebu

Vlado Zorić, JANAF:
Kritična infrastruktura - primjer JANAF-a

 
   MODUL 3: URBANI RIZICI I KLIMATSKE PROMJENE

Nataša Holcinger i Zaviša Šimac, Sektor za civilnu zaštitu, Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS):
Prva nacionalna procjena rizika od katastrofa -  prilike i obveze gradova   
 

Gordon Gilja, Građevinski fakultet:
Bujične poplave gradova i mogućnost smanjenja potencijalnih šteta    

Danko Holjević, Hrvatske vode:
Poplave u urbanim područjima

Leoš Nevole, Senior Key Account Manager, Colsys:
Moderna upozorenja i informacijski sistem protiv poplava, kemijskih nesreća i drugih uzbuna

Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Samobora i načelnik Stožera zaštite i spašavanja:
Sigurnost gradova

Vjeran Piršić, Aleta:
Kako uspješno riješiti problematiku gospodarenja otpadom - primjer otoka Krka

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2018.
XIV. godina, broj I. 2018.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje