Program

Program SIGG 2018.

Hotel Le Meridien Lav, Split, 22. - 23. 3. 2018.

 

 PROGRAM
 
 Četvrtak, 22. 3. 2018.
od 8:30 Registracija sudionika
9:00 Pozdravni govori i otvaranje konferencije
9:20 Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane: Lokalna zajednica u sustavu Domovinske sigurnosti
9:35 Predstavljanje analize - RANG LISTA NAJSIGURNIJIH GRADOVA
9:45 Proglašenje rezultata natječaja - DODJELA PRIZNANJA ZA NAJBOLJI PROJEKT SIGURNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE
   MODUL 1: GLOBALNI RIZICI I HRVATSKA
9:55 Antonio Vulas, MUP, voditelj službe za nezakonite migracije: Prevencija globalnih rizika na razini lokalne zajednice - jesu li migracije prošlost?
10:15 SOA: Uloga obavještajne agencije u sigurnosti lokalne zajednice
10:35 Zrinka Vučinović, Offline Solutions: Uloga privatnih sigurnosnih kompanija u procjeni sigurnosnih izazova i rizika
   MODUL 2: ORGANIZACIJA SIGURNOSTI NA RAZINI LOKALNE ZAJEDNICE
10:50 Slobodan Marendić, MUP, PU SDŽ, načelnik: Vijeće za prevenciju kriminaliteta – alat za operativnu provedbu Strategije nacionalne sigurnosti RH
11:10 Gorazd Meško, Fakulteta za varnostne vede: Sigurnost u lokalnim zajednicama u Sloveniji (2015.-2018.) – Rezultati istraživanja
11:30 Pauza za kavu
12:00 Paško Ugrina, MUP, PU SDŽ: Održivost prevencije kriminaliteta na lokalnoj razini kroz partnerstvo policije i grada
12:20 Damir Benčević, grad Zaprešić, zamjenik gradonačelnika: Nadležnosti, ovlasti i djelokrug rada komunalnog redarstva
12:40 Ante Dabo, grad Novalja, gradonačelnik: Komunalni redari - iskustvo grada Novalje
13:00 PANEL RASPRAVA: Povećanje ovlasti komunalnih redara
13:45 Ručak
   MODUL 3: SMART CITIES
14:40 Darko Gelo, Alarm automatika: Videonadzor – alat u borbi protiv „divljih odlagališta“ i pomoć u gospodarenju otpadom
15:00 Toni Lovrić, Dahua: Otkrivanje prometnih prekršaja pomoću videonadzora
15:20 Kristijan Fabina, Cambium Networks: Radio komunikacijska mreža u funkciji sigurnosti gradova
15:40 Krunoslav Koščak, AdriNet (Ruckus): Pametna povezivost - Wi-Fi i IoT kao ključna infrastruktura za razvoj i sigurnost gradova
16:00 Zvonko Šafranko, Markoja: Širokopojasni PMR radio s integriranim snimanjem i prijenosom videa i zvuka u službi sigurnosti gradova
16:20 Završetak radnog dijela
17:00 Razgled grada
20:00 Večera uz glazbu
   
 Petak, 23. 3. 2018.
  MODUL 4: UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA SIGURNOST GRADOVA
9:00 Željko Popović, Hrvatska vatrogasna zajednica: Priprema protupožarne sezone 2018
9:20 Francesca Gržinić, Grad Opatija i Gordan Filinić, JVP Opatija: Upotreba GIS cloud tehnologije u upravljanju zaštitom od požara na području grada Opatije i Liburnije
9:40 Roman Rožman, Odašiljači i veze: Integrirani protupožarni videokomunikacijski nadzor
10:00 Siniša Filipović, DUZS: Poplave u Zadru, case study
10:20 Vinko Prizmić, HGSS, pročelnik: Opasnost od poplava u gradovima
10:40 Pauza za kavu
11:10 Denis Stipanov, Civilna zaštita: Utjecaj klimatskih promjena na sigurnost gradova u Istarskoj županiji
11:30 Milan Erjavec, DUZS: Urbani rizici u zakonskim i tehničkim okvirima
11:50 Pave Medved, Vukovarsko-srijemska žapanija: Smanjenje rizika od katastrofa
12:10 PANEL RASPRAVA: Upravljanje kriznim situacijama u gradovima
13:00 Ručak
  Kraj konferencije
HR-AB-01-080052025

 

Program SIGG 2017.

Grand hotel 4 opatijska cvijeta, Opatija, 15. - 17. 3. 2017.

 

 PRELIMINARNI PROGRAM
 
 Srijeda, 15. 3. 2017.
19:00 Koktel dobrodošlice
   
 Četvrtak, 16. 3. 2017.
8:00 Registracija sudionika
8:30 Pozdravni govori i otvaranje konferencije
  PROGLAŠENJE REZULTATA NATJEČAJA I SVEČANA DODJELA PRIZNANJA ZA NAJBOLJI PROJEKT SIGURNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE
   
   MODUL 1: MIGRANTSKA KRIZA
8:50 Antonio Vulas, MUP:
Nezakonite migracije
9:05 Philippe Bal, francuska granična policija:
Case study Calais
9:30

Ivica Špehar, grad Velika Gorica:

Zbrinjavanje migranata

9:45 Maja Dragosavac, Hrvatski zavod za hitnu medicinu:
Odgovor zdravstvenog sustava RH na migrantsku krizu
10:00 Robert Markt, Hrvatski crveni križ:
Odgovor Hrvatskog crvenog križa na migrantsku krizu
10:15 Pauza za kavu
10:45 Panel rasprava
   
   MODUL 2: NOVE TEHNOLOGIJE U ZAŠTITI KRITIČNE INFRASTRUKTURE
11:20

Ivana Cesarec, Državna uprava za zaštitu i spašavanje:

Presjek dosadašnjih aktivnosti regulacije područja kritičnih infrastruktura u Republici Hrvatskoj

11:35 Robert Mikac:
Stanje područja kritičnih infrastruktura u RH i kako dalje?
11:50

Toni Tenjer, Odašiljači i veze:

Cronect nacionalna radio komunikacijska mreža u funkciji sigurnosti gradova

12:05 Ivica Puljiz, Tehnozavod Marušić:
Sustavi za pametne gradove
12:20

Darko Gelo, Alarm automatika:

Sigurniji grad - vodič za pametan videonadzor

12:35

Vlado Zorić, JANAF:

JANAF - izazovi kritične infrastrukture

12:50

Toni Lovrić, DAHUA:

Tehnologije za detekciju prometnih prekršaja

13:05

Dario Hofman, Komteh:

Motorola Solutions digitalne radiokomunikacije i primjena

13:20

Damir Gojmerac, Optimal sistemi i Dejan Dokmanović, Rittal:

Mini data centar - cjelovito IT rješenje za pouzdanu zaštitu kritičnih podataka

13:35 Ručak
14:40 Panel rasprava
   
   
  MODUL 3: PREVENTIVA URBANIH RIZIKA
15:10 Josip Hibler, voditelj Operativno-komunikacijskog centra MUP-a:
Predstavljanje rada Operativno-komunikacijskog centra MUP-a
15:25 Slobodan Marendić, Vijeće za prevenciju:
Partnerstvo za sigurniju svakodnevnicu
15:40 Dragan Sokolović, Smart Cloud i Gordan Filinić, JVP Opatija:
GIS Cloud aplikacija - učinkovito upravljanje zaštitom od požara (primjer JVP Opatija)
15:55 Nataša Gajski Kovačić, časopis Zaštita:
Analiza sigurnih gradova u Hrvatskoj
16:10 Marijana Plovanić, Hendal:
Istraživanje subjektivnog osjećaja sigurnosti građana
   
16:30 Završetak radnog dijela
   
17:00 Razgled grada Opatije
20:00 Večera uz glazbu
   
 Petak, 17. 3. 2017.
   MODUL 4: URBANI RIZICI I KLIMATSKE PROMJENE
9:00

Branka Ivančan-Picek, Državni hidrometeorološki zavod:

Projekcije klimatskih promjena na području grada Zagreba

9:15 Morgane Colombert, EIVP, Pariz:
Utjecaj klimatskih promjena na život u gradovima
9:35 Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet:
Podizanje morske razine i poplavljivanje obalnih gradova
9:50 Vinko Prizmić, HGSS:
Opasnost od brzih voda i bujica u gradovima
10:05

Tomislav Majerović i Luka Vukmanić, Hrvatske vode:

Plan upravljanja rizicima od poplava

10:20 Pauza za kavu
10:50 Tomislav Jarmić:
Utjecaj klimatskih promjena na infrastrukturu
11:05 Vjeran Piršić,  Eko Kvarner:
Kako gradovi efikasno i jeftino mogu ublažavati posljedice klimatskih promjena?
11:20 Alen Host, Ekonomski fakultet Rijeka:
Nužnost integralnog promišljanja sigurnosti
11:35 Ljubomir Miščević, Arhitektonski fakultet:
Energetski visoko učinkovita novogradnja i obnova u funkciji urbane sigurnosti
11:50 Anet Trope, Eko Kvarner:
Mogućnosti osiguranja i reosiguranja šteta nastalih od posljedica klimatskih promjena
12:05 Pavle Kalinić, Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba:
Uloga lokalne zajednice u upravljanju kriznim situacijama uslijed klimatskih promjena
12:20

Panel rasprava

   
13:00 Završetak konferencije i ručak

 

Program SIGG 2016.

Hotel Kolovare, Zadar, 4. - 6. 4. 2016.

 PROGRAM*
 
 Ponedjeljak, 4. 4. 2016.
od 18:00 Registracija sudionika - hotel Kolovare
19:00 Koktel dobrodošlice
   
 Utorak, 5. 4. 2016.
Od 8:00 Registracija sudionika
9:00 Pozdravni govori i otvaranje konferencije
9:15 PROGLAŠENJE REZULTATA NATJEČAJA I SVEČANA DODJELA PRIZNANJA ZA NAJBOLJI PROJEKT SIGURNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE
9:25 Predstavljanje tri najbolja projekta sigurnosti lokalne zajednice
9:40 Nataša Gajski, časopis Zaštita:
Analiza sigurnih gradova u Hrvatskoj
   
   MODUL 1: PREVENCIJA KRIMINALITETA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
10:10

Slobodan Marendić, načelnik Sektora policije, PU splitsko-dalmatinska, Grad Solin:
Strategija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina 2015.-2017.

Dalibor Ninčević, dogradonačelnik, Grad Solin:
Uvjet sigurnosti uspješnog poslovanja

10:40

Paško Ugrina, Ravnateljstvo policije, MUP RH:
Održivost prevencije kriminaliteta u lokalnoj zajednici

11:00 Ivana Marić, PU zadarska i Vijeće za prevenciju, i Krešimir Laštro, pročelnik Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije i Vijeće za prevenciju, Zadarska županija:
Sigurnost Zadarske županije kao turističke destinacije
11:20 Pauza za kavu
11:50 Zrinka Vučinović, Offline Solutions:
Izbjeglička kriza kao sigurnosna prijetnja i izazov za Jugoistočnu Europu
   
  MODUL 2: KRITIČNA INFRASTRUKTURA
12:10

Robert Mikac, Fakultet političkih znanosti:
Razvoj javno-privatnog partnerstva u području kritičnih infrastruktura

12:30

Tomislav Tucibat, FORTINET:
Sigurnost bez kompromisa

13:00 Rok Strlič, Motorola Solutions:
Sigurniji gradovi
13:20 Tomislav Jarmić, Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa:
Odnos lokalne zajednice i kritične infrastrukture
13:40 Ivan Funčić, Hrvatski ceh zaštitara:
Odnos kritične infrastrukture i privatne zaštite
13:55 Željko Pivalica, Securitas Hrvatska:
Javno-privatno partnerstvo u zaštiti kritične infrastrukture na primjeru suradnje Međunarodne zračne luke Zagreb i Securitasa Hrvatska
14:10 Ručak
15:10 Pavle Kalinić, Ured za upravljanje u hitnim situacijama, Grad Zagreb:
Problematika kritične infrastrukture u gradu Zagrebu
15:30 Vlado Zorić, JANAF:
Kritična infrastruktura - primjer JANAF-a
15:50

PANEL RASPRAVA: Kritična infrastruktura
Moderator: Robert Mikac
Panelisti: Ivan Funčić, Vlado Zorić, Željko Pivalica, Tomislav Jarmić

16:50 Završetak radnog dijela
   
17:30 Razgled grada Zadra
20:00 Večera uz glazbu
   
 Srijeda, 6. 4. 2016.
   MODUL 3: URBANI RIZICI I KLIMATSKE PROMJENE
9:00

Nataša Holcinger i Zaviša Šimac, Sektor za civilnu zaštitu, Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS):
Prva nacionalna procjena rizika od katastrofa -  prilike i obveze gradova

9:30

Vjeran Piršić, Aleta:
Eksponencijalni rast ugroza urbanih područja na Mediteranu od već započetih klimatskih promjena

9:50

Neven Kuspilić, dekan, Građevinski fakultet:
Bujične poplave gradova i mogućnost smanjenja potencijalnih šteta

10:10

Danko Holjević, Hrvatske vode:
Poplave u urbanim područjima

10:30 Pauza za kavu
11:00 Leoš Nevole, Senior Key Account Manager, Colsys:
Moderna upozorenja i informacijski sistem protiv poplava, kemijskih nesreća i drugih uzbuna
11:20 Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Samobora i načelnik Stožera zaštite i spašavanja:
Sigurnost gradova
11:40 Vjeran Piršić, Aleta:
Kako uspješno riješiti problematiku gospodarenja otpadom - primjer otoka Krka
12:00

PANEL RASPRAVA: Bujične vode
Moderator: Vjeran Piršić
Panelisti: Danko Holjević, Neven Kuspilić, Željko Stanec

oko 13:00 Završetak konferencije i ručak
   
 * Moguće su promjene u programu bez prethodnih najava.

 

Program SIGG 2015.

Sedma regionalna konferencija Sigurnost gradova - SIGG 2015
Varaždin, hotel Turist, 26. - 27. 3. 2015.

Srijeda, 25. 3. 2015.

od 18:00 Registracija sudionika
19:00 Koktel dobrodošlice


Četvrtak, 26. 3. 2015.

od 8:00 Registracija sudionika
9:00 Pozdravni govori i otvaranje Konferencije:
  Ines Krajčak, MUP RH
  Jadran Perinić, Državna uprava za zaštitu i spašavanje
  Predrag Štromar, Varaždinska županija
  Goran Habuš, Grad Varaždin
   

   PROGLAŠENJE REZULTATA NATJEČAJA I SVEČANA DODJELA PRIZNANJA
   ZA NAJBOLJI PROJEKT SIGURNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE

   
     CIVILNO KRIZNO UPRAVLJANJE GRADOVIMA
9:30

Ines Krajčak, Ministarstvo unutarnjih poslova RH:
Novi Zakon o civilnoj zaštiti

9:55

Davor Kadojić Balaško, Ministarstvo unutarnjih poslova RH:
Novi Zakon o zaštiti od požara

   
  NOGOMETNA INFRASTRUKTURA I LOKALNA ZAJEDNICA
10:20 Zoran Cvrk, Hrvatski nogometni savez:
Praktični aspekti provedbe zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima
10:45 Ivančica Sudac, Hrvatski nogometni savez; Romana Ilić, 3LHD:
Stanje nogometne infrastrukture i problemi upravljanja
   
11:10 Pauza - kava
   
   NOVE TEHNOLOGIJE ZA SIGURNIJE GRADOVE
11:40 Renata Dončević, Alarm automatika; Draško Andrić; Ri-Ing Net:
Integracija inteligentnog prometnog redarstva i videoanalitike
12:05 Ivica Puljiz, Tehnozavod Marušić:
Cloud rješenja u tehničkoj zaštiti za sigurnije gradove
12:30 Denis Zovko, Kamir i Pero Kožul, Grad Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina:
Sustav videonadzora grada Širokog Brijega
   
13:00 Ručak u restoranu hotela Turist
 
   ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U PREVENCIJI TERORIZMA
14:00 Jean-Paul Copetti, Kriminalistička policija grada Pariza, Francuska:
Teroristički napadi u Parizu i uloga policije
15:00 Mirko Bilandžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Otpornost gradova na urbani terorizam
15:25 Pavle Kalinić, Grad Zagreb:
Strategija urbane sigurnosti
   
15:50 PANEL RASPRAVA: Urbani terorizam
   
17:00 Razgled grada Varaždina
20:00 Večera uz glazbu u restoranu Zlatne Gorice

Petak, 27. 3.  2015.

   URBANI RIZICI
9:00 Zdenko Adelsberger, Bluefield:
Upravljanje rizicima - uvjeti proaktivnog upravljanja sigurnošću gradova
9:25 Milan Erjavec, Državna uprava za zaštitu i spašavanje:
Tehnički i organizacijski aspekt urbane sigurnosti
9:50 Darko Dragičević, PU varaždinska:
Urbana sigurnost u gradu Varaždinu
10:15 Robert Mikac, Državna uprava za zaštitu i spašavanje:
Načela zaštite kritične infrastrukture
   
10:40 Pauza - kava
   
11:10 Slavko Tucaković, Državna uprava za zaštitu i spašavanje:
Vatrogasni menadžment - dio sigurnosti lokalne zajednice
11:35 Tomislav Jarmić, Varaždinska županija; Zoran Ognjanović, Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije; Krunoslav Canjuga, PU varaždinska: 
Prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu
12:00 Petar Vitas, Državna uprava za zaštitu i spašavanje:
Obrana od urbanih bujičnih poplava
   
12:25 PANEL RASPRAVA: Poplave
   
13:00 Pokazna vježba interventne policije
oko 13:30 Završetak konferencije

 

Program SIGG 2014.

Šesta regionalna konferencija o sigurnosti gradova
SPLIT, hotel Le Méridien Lav, 20. i 21. ožujka 2014.

Srijeda, 19. 3. 2014.

18:00 - 20:00 Registracija sudionika
od 19:00 Koktel dobrodošlice i večera


Četvrtak, 20. 3. 2014.

od 8:30 Registracija sudionika
9:30 Pozdravni govori i otvaranje Konferencije:
  Ivo Baldasar, gradonačelnik Grada Splita
  Splitsko-dalmatinska županija
  Kolinda Grabar Kitarović, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju - javljanje uživo iz Bruxellesa
  Jadran Perinić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje
  Ines Krajčak, pomoćnica ministra unutarnjih poslova za upravne i inspekcijske poslove
   
10:00 Proglašenje rezultata natječaja i svečana dodjela priznanja za najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice
   
     EUROPSKA ISKUSTVA U SIGURNOSTI GRADOVA
10:30 Hilde De Clerck, CoESS - Europska konfederacija sigurnosnih službi: "Urbana sigurnost - doprinos privatnih tvrtki"
10:55 Gian Guido Nobili, talijanska pokrajina Emilia-Romagna: "Regionalna policija i urbana sigurnost u Italiji"
11:20  Andrej Orač, Roman Fortuna, Mestno redarstvo občine Ljubljana: "Izazovi Mestne občine Ljubljana na području sigurnosti za vrijeme EuroBasket 2013."
   
11:45 Pauza - kava
   
   NOVE TEHNOLOGIJE ZA SIGURNIJE GRADOVE
12:10 Justin Bishop, Offline Solutions: "Razumijevanje protivnikove metodologije u identificiranju, odabiranju i ciljanju urbane infrastrukture"
12:30 Renata Dončević, Alarm automatika: "Primjeri zaštite javne površine sustavima tehničke zaštite"
12:55 Ivica Puljiz, Tehnozavod Marušić: "Mobilni videonadzorni sustavi za sigurnije gradove - značajke, rješenja, problemi"
   
13:20 Ručak - restoran Spalatum
   
14:20 Kristijan Fabina, Micro-Link: "Bežična komunikacijska rješenja za sigurnije gradove"
 
   KRIZNI MENADŽMENT / UPRAVLJANJE RIZICIMA
14:45 Žarko Vučak, Državni informacijski i komunikacijski sustav, Državna uprava za zaštitu i spašavanje: "Značaj uspostave sustava uzbunjivanja pravnih osoba kao doprinos sigurnosti građana"
15:10 Krunoslav Borovec, Uprava policije, Ministarstvo unutarnjih poslova RH: "Rad policije prema potrebama zajednice"
   
   PREVENCIJA KRIMINALITETA
15:35 Paško Ugrina, Ministarstvo unutarnjih poslova RH, PU splitsko-dalmatinska, Tomislav Bočina, grad Split: "Prevencija kriminaliteta i visoka razina sigurnosti - grad Split"
16:05 Ivo Jakić, Služba prevencije, Ministarstvo unutarnjih poslova RH: "Prevencija imovinskog kriminaliteta kroz suradnju policije i zajednice"
   
od 17:00 Izlet: Split i večera uz glazbu

Petak, 21. 3.  2014.

   PROGRAMI EDUKACIJE ZA URBANU SIGURNOST
9:00 Gorazd Meško, dekan i Andrej Sotlar, prodekan, Fakulteta za varnostne vede, Maribor, Slovenija; Slobodan Marendić, PU splitsko-dalmatinska: "Predstavljanje programa edukacije - EFUS-EMUS, URBIS i edukacija članova Vijeća za prevenciju"
   
   ZAŠTITA OKOLIŠA KAO ELEMENT SIGURNOSTI GRADOVA
9:30 Ante Pavić, Zagrebačke otpadne vode: "Ekološka sigurnost gradova u segmentu otpadnih voda"
9:55 Denis Stipanov, Vatrogasna zajednica Istarske županije: "Ekološka katastrofa turskog broda UND Adryatik"
10:20 Gorazd Meško, dekan Fakulteta za varnostne vede, Maribor, Slovenija:  "Zeleni kriminal i zaštita okoliša"
   
10:45 Pauza - kava
   
   SURADNJA U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
11:15 Slavko Đapić, Sektor za civilnu zaštitu, Državna uprava za zaštitu i spašavanje: "Civilna zaštita u lokalnoj samoupravi"
11:40 Robert Mikac, Sektor za civilnu zaštitu, Državna uprava za zaštitu i spašavanje: "Smanjenje rizika od katastrofa i kampanja UN-a Moj grad je siguran“
12:05 Slavko Tucaković, Sektor za vatrogastvo, Državna uprava za zaštitu i spašavanje:  "Vatrogastvo i sigurnost"
12:30 Ivan Tanta, Veleučilište Vern: "Komuniciranje tijekom krize"
   
oko 13:00 Završetak konferencije

 

Program SIGG 2013.

Peta regionalna konferencija o sigurnosti gradova
OPATIJA, hotel Ambasador, 21. i 22. ožujka 2013.

Prvi dan, srijeda, 20. 3. 2013.

19:00 Cocktail dobrodošlice


Drugi dan, četvrtak, 21. 3. 2013.

 

od 8:30 Prijava sudionika
9:45 Otvaranje Konferencije
10:00

Pozdravni govori

Nikola Milijević, predsjednik Organizacijskog odbora Konferencije
Ivo Dujmić, gradonačelnik grada Opatije
Vidoje Vujić, v.d. župana Primorsko-goranske županije
Vojko Obersnel, gradonačelnik grada Rijeka i predsjednik Udruge gradova
Louisa Vinton, UN koordinatorica i Stalna predstavnica UNDPa u RH
Jadran Perinić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova RH
 
   
10:40 PROGLAŠENJE REZULTATA NATJEČAJA I SVEČANA DODJELA PRIZNANJA ZA NAJBOLJI PROJEKT SIGURNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE
   
   PREVENCIJOM  KRIMINALITETA DO SIGURNIJIH GRADOVA
11:00 Key speaker - Eve Mitleton-Kelly, direktorica Istraživačke grupe za kompleksnost, London School of Economics & Political Science, London, Velika Britanija: "Urban Security from a Complexity Theory Perspective"
11:25

Sandra Veber, voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije MUP RH,

Krunoslav Katić, nacionalni savjetnik za smanjenje rizika od katastrofa i društvenu sigurnost UNDP: "Prikaz projekata prevencije kriminaliteta na lokalnoj i nacionalnoj razini"

   
12:15 Pauza - kava
   
  EUROPSKA ISKUSTVA U SIGURNOSTI GRADOVA
12:45 Véronique Ketelaer, direktorica prevencije i sudjelovanja, Grad Bruxelles, Belgija: "BRAVVO: iskustvo Bruxellesa u prevenciji kriminaliteta i suradnja na poboljšanju učinkovitosti"
13:10 Gorazd Meško, dekan Fakulteta za sigurnost, Sveučilište u Mariboru: "Znanstveni projekti EU na području sigurnosti u gradovima - EEMUS i URBIS"
13:35 Belinda Wijckmans, EUCPN: "Europska mreža za prevenciju kriminaliteta (EUCPN): prevencija kriminaliteta na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini"
   
14:00 Ručak za sve sudionike
   
15:10

 

Sandi Bonaca, Mestna občina Ljubljana: "Uloga i značaj lokalnog redarstva u gradu Ljubljana"
15:35 Slobodan Marendić, načelnik Sektora policije u PU SD:  "Strategija Vijeća za prevenciju kriminaliteta - iz ureda među građane"
16:00 Paško Ugrina, voditelj Odjela prevencije PU SD, član Vijeća za prevenciju grada Splita,

 

Tomislav Bočina, pročelnik za rad sa Gradskim kotarevima I mjesnim odborima Grada Splita, voditelj Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Splita: "Pozitivna praksa i nova Strategija unaprjeđenja prevencije kriminaliteta za grad Split"

 

   
17:00 IZLET: Opatija + svečana večera (oko 20,00)
Treći dan, petak, 22. 3. 2013.

 

9:30 Marko Žabojec, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije: "Programiranje za financijsko razdoblje 2014-2020"
  NOVE TEHNOLOGIJE U OSTVARIVANJU SIGURNOSTI GRADOVA
9:55 Renata Dončević, Alarm automatika d.o.o.: "Videonadzor i videoanalitika u funkciji smanjivanja rizika i šteta na javnim površinama"
10:15 Ivica Puljiz, Tehnozavod Marušić d.o.o.: "Nadzorni centri – efikasno upravljanje velikim sustavima"
10:35 Ivan Funčić, Protect d.o.o.: "Centralni dojavni sustav (CDS) u funkciji povećanja sigurnosti grada"
10:55 Maja Miloš, IDB Zaštitne folije: "Folija za zaštitu od provale"
   
11:15 Pauza - kava
   
  CIVILNO-KRIZNO UPRAVLJANJE U GRADOVIMA
11:45 Damir Čemerin, zamjenik zapovjednika civilne zaštite RH, DUZS: "Zakon o kritičnim infrastrukturama"
12:10 Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, DUZS: "Sigurnost gradova i vatrogastvo"
12:35 Milan Erjavec, voditelj službe za Sustav 112, DUZS: "Sustav uzbunjivanja stanovništva u gradovima – sadašnjost i budućnost"
   
oko 13:00 Kraj konferencije

 

Program SIGG 2012.

Četvrta regionalna konferencija o sigurnosti gradova - Adriatic City Security Conference
SOLIN/SPLIT, hotel President, četvrtak i petak, 12. i 13. 4. 2012. Prvi dan, četvrtak, 12. 4. 2012.

od 8,30 Prijava sudionika
10,00 Otvaranje Konferencije: Nikola Milijević, predsjednik Organizacijskog odbora Konferencije, Tectus d.o.o., glavni urednik časopisa Zaštita 
10,05 Pozdravni govori: 1. Zamjenik gradonačelnika Splita Jure Šundov, 2. Gradonačelnik Solina Blaženko Boban, 3. Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Visko Haladić,  4. Louisa Vinton, UN koordinatorica i stalna predstavnica UNDP-a u Republici Hrvatskoj, 5. Ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić, 6. Zamjenik ministra unutarnjih poslova RH Evelin Tonković
   
   PREVENCIJA KRIMINALITETA KAO PRIJETNJE SIGURNOSTI GRADOVA
10,35 Mato Blažanović, načelnik Odjela prevencije, Zagreb, MUP RH: Implementacija prevencijskih projekata i kampanja usmjerenih na jačanje sigurnosti građana
10,55 Krunoslav Borovec, savjetnik ministra unutarnjih poslova, MUP RH & Iva Balgač, policijska službenica u uredu Glavnog ravnatelja policije: Učinkovitost i isplativost situacijske prevencije kriminaliteta
11,15 Blaženko Boban, gradonačelnik Solina & , Slobodan Marendić, načelnik Sektora policije PU SD:  Strategija razvoja sustava prevencije u Solinu 2012. – 2014, situacijska prevencija i prevencija kroz razvoj socijalne infrastrukture
   
11,35 Pauza - kava
   
12,00 Paško Ugrina, voditelj Odsjeka prevencije, PU SD & Tomislav Bočina, Vijeće za prevenciju Grada Splita: Situacijska prevencija kroz aktivnosti Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta Grada Splita
12,20 Željko Petković, MUP RH:  Važnost urbane situacijske prevencije kroz dizajn okoliša u sprečavanju činjenja kaznenih djela, povećanja osjećaja sigurnosti te poboljšanje kvalitete života u zajednici
   
  EUROPSKA ISKUSTVA U SIGURNOSTI GRADOVA
12,40 Mark Burton-Page, projekt menadžer, Europski forum za urbanu sigurnost (EFUS): Prevencija kriminaliteta i izazovi gradskog upravljanja javnim prostorima
   
13,00 Ručak za sve sudionike
   
14,00 Paul Ekblom, Design against Crime Research Center, London: Dizajniranje prostora i proizvoda u službi prevencije kriminaliteta, remećenja javnog reda, zlouporabe droga i terorizma
14,20 Szandra Windt, Nacionalni institut za kriminologiju, Budimpešta: Međunarodni projekt smanjenja kriminaliteta i nesigurnosti kroz projektiranje sigurnijeg okoliša
14,40 Brett Lovegrove, bivši načelnik Protuterorističkog odreda Londona: Antiterorizam - što Ujedinjeno Kraljevstvo drži na oprezu?
   
15,30 IZLET: Solin i Split + svečana večera (oko 19,30)
Drugi dan, petak, 13. 4. 2012.

 

  EUROPSKA ISKUSTVA U SIGURNOSTI GRADOVA
9,00 Milan Mikl, dogradonačelnik, Mestna občina Maribor: Djelovanjem Savjeta za sigurnost do poboljšanja sigurnosti u Mariboru
   
   NOVE TEHNOLOGIJE U OSTVARIVANJU SIGURNOSTI GRADOVA
9,20 Ante Markioli & Mario Jelavić, M4 Markioli grupa: Sustav nadzora javnih gradskih površina za sigurnije gradsko okruženje - projekt 'Solin – grad sigurnog odrastanja'
9,40 Krešimir Paić& Ante Nekić, ECCOS inženjering: Doprinos tehničke zaštite sigurnosti gradova, primjeri iz Rovinja i Mostara
10,00 Frano Svalina, Tehnozavod Marušić: HD rezolucija kao osnova kvalitetnog sustava videonadzora
   
10,20 Pauza - kava
   
10,50 Vinko Ćorić, načelnik PU Čapljina & Smiljan Vidić, načelnik općine Čapljina: Sigurnost javnih površina i sustav video nadzora u Čapljini
11,10 Robert Pažitka, predsjednik Uprave & Marijo Kolovrat, voditelj tehničkog odjela Pro Alarm: Multimegapikselni video nadzor javnih površina
   
  CIVILNO-KRIZNO UPRAVLJANJE U GRADOVIMA
11,30 Damir Čemerin, zamjenik zapovjednika civilne zaštite RH, DUZS: Procjena rizika urbanih sredina
11,50 Josip Sajko, načelnik Odjela za preventivne, planske i inspekcijske poslove, DUZS: Institucionalni odgovori na povećane rizike urbanih prostora od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća
   
12,10 Pauza - kava
   
12,40 Jozo Šitum, načelnik odjela prometne policije, Splitsko-dalmatinska županija: Fiksni radarski sustavi za mjerenje brzine u Splitu
13,00 Josip Bukvić, pomoćnik načelnika Uprave policije, Zagreb, MUP RH: Sigurnost tijekom turističke sezone, zadaće i aktivnosti policije
13,20 Željko Basta, Grad Zagreb, pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama: Županije i gradovi u sustavu zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj
   
13,40 Ručak za sve sudionike
   
oko 15,00 Kraj konferencije

 

Program SIGG 2011.

Treća regionalna konferencija o sigurnosti gradova
ZAGREB, Stara gradska vijećnica, srijeda, 9. ožujka 2011.

 

od 8,00 Prijava sudionika
9,10 Otvaranje Konferencije: Nikola Milijević, predsjednik Organizacijskog odbora Konferencije, Tectus d.o.o., glavni urednik časopisa Zaštita
9,15 Pozdravni govori
   
   NOVA STRATEGIJA NACIONALNE SIGURNOSTI
9,30 prof.dr. Vlatko Cvrtila, savjetnik predsjednice Vlade za pitanja obrane i sigurnosti: Nacionalna sigurnost i lokalna sigurnost: stanje dovršenosti ključnih dokumenata
   
  LOKALNE STRATEGIJE PREVENCIJE KRIMINALITETA
9,50 prof.dr. Josipa Bašić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: Zajednice koje brinu: znanstveno utemeljeni model prevencije u zajednici - iskustva Istre, Čakovca i Splita
10,10 Krunoslav Borovec, načelnik Odjela za odnose s javnošću MUP-a RH: Situacijsko suzbijanje kriminaliteta
10,30 Prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., Voditelj kabineta za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Sigurnost gradova i urbanističko planiranje - praksa i smjernice
10,45 Stipe Baljkas, direktor tvrtke Prospectus d.o.o.: Prevencija kriminala kroz projektiranje okoliša
11.00 Đuro Lubura, stalni sudski vještak, konzultant Grada Dubrovnika: Pilot-projekt videonadzora javnih površina Dubrovnika u cilju povećanja opće sigurnosti
11,10 PAUZA ZA KAVU
11,40 Robert Mišan, grad Rijeka, Odjel gradske Uprave za komunalni sustav: Uloga prometnog redarstva u funkciji sigurnosti grada
12,00 Tamara Karaica, UNDP, Suradnja s policijom i razvoj sigurnosti u zajednici & Željko Petković, MUP RH: Preventivne kampanje s ciljem jačanja osjećaja sigurnosti građana
12,20 Mr.sc. Josip Pavliček, načelnik odjela prevencije MUP-a RH: Organizacijska struktura policije za prevenciju kriminaliteta
12,40 Mr. krim. Željko Cvrtila, Ured za poslovnu i privatnu sigurnost d.o.o.: Temeljna policijska prevencija u gradovima
13,00 Joachim Schneider, Policija Baden-Württemberga: Njemačka iskustva u implementaciji strukture prevencije kriminaliteta u manjim i srednje velikim gradovima
13,20 RUČAK
   
  CIVILNO-KRIZNO UPRAVLJANJE U GRADOVIMA
14,20 Damir Pilčik, Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja: Gradonačelnici kao odgovorne osobe zaštite i spašavanja u lokalnoj zajednici, njihova edukacija i osposobljenost
14,40 Josip Sajko, DUZS, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor: Procesi integracije preventivnih mjera u sustav zaštite i spašavanja
15,00 Mr. sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim slučajevima Grada Zagreba: Iskustva Grada Zagreba u integraciji hitnih službi
15,20 Dražen Barišić, gradonačelnik Grada Velika Gorica: Iskustvo Velike Gorice tijekom poplava
15,40 Niko Šalja, zamjenik gradonačelnika Dubrovnika: Posljedice poplave u Dubrovniku 22. studenog 2010. i njihovo otklanjanje
16,00 PAUZA ZA KAVU
   
  NOVE TEHNOLOGIJE U OSTVARIVANJU SIGURNOSTI GRADOVA
16,30 Robert Pažitka, predsjednik Uprave Proalarm d.o.o.: Videonadzor javnih površina
16,50 Krešimir Marušić, član Uprave, Tehnozavod Marušić d.o.o.: Europska metropola - case study videonadzora
oko 17,30  KRAJ KONFERENCIJE

 

Program SIGG 2010.

Druga regionalna konferencija o sigurnosti gradova
ZAGREB, Stara gradska vijećnica, srijeda, 31. ožujka 2010.

 

od 8,00 Prijava sudionika
9,00 Otvaranje konferencije: Nikola Milijević, predsjednik Organizacijskog odbora, Tectus d.o.o., glavni urednik časopisa Zaštita
  Pozdravni govori: Đurđa Adlešič, potpredsjednica Vlade RH, Milan Pemper, MUP, Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, Allesandro Fracassetti, UNDP Hrvatska, Ivan Hanžek, Udruga gradova RH, Alen Ostojić, UHMS
   
  SIGURNOST GRADOVA I EUROATLANTIZAM
9,30 prof. dr. Vlatko Cvrtila, dekan Fakulteta političkih znanosti: Politika nacionalne sigurnosti Vlade Republike Hrvatske
9,50 Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba: Sigurnosne politike gradske uprave Grada Zagreba
   
  PREVENCIJA I SUZBIJANJE KRIMINALITETA U GRADOVIMA
10,10 Tamara Karaica, UNDP Hrvatska, i Sandra Veber, Ravnateljstvo policije RH: Međunarodni standardi u području sigurnosti gradova i prevencije kriminaliteta
10,30 Mark Burton-Page, Europski forum za urbanu sigurnost (EFUS): Uloga europskih gradova u prevenciji kriminaliteta
10,50 Pauza za kavu
11,20 Joško Morić, Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti: Zašto su gradovi (ne)sigurni?
11,40 prof. dr. Mirko Bilandžić, Filozofski fakultet: Gradovi kao terorističke mete
12,00 Brett Lovegrove, bivši šef Protuterorističkog odreda grada Londona: Partnerstvo javnog i privatnog sektora u sprječavanju terorizma i smanjivanju posljedica terorističkog djelovanja
12,30 Krunoslav Borovec, načelnik Odjela za odnose s javnošću MUP-a: Vijećem za prevenciju do sigurnije zajednice
12,50 Zoran Ivanović, zamjenik gradonačelnika Slavonskog Broda: Prevencija i suzbijanje kriminaliteta u gradovima na primjeru Slavonskog Broda
13,10 Blaženko Boban, gradonačelnik Solina, i Slobodan Marendić, tajnik Vijeća za prevenciju Grada Solina: Vijeće za prevenciju - praksa i iskustva partnera
13,30 Pauza za ručak
   
  CIVILNO-KRIZNO UPRAVLJANJE U GRADOVIMA
14,30 Kristina Martinović, Grad Zagreb, Ured za upravljanje u hitnim situacijama: Smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zagreba
14,50 Anto Zelić, pomoćnik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje: Sustav 112 – potpora civilnom kriznom upravljanju u gradovima
15,10 prof. dr. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti: Uloga odnosa s javnošću u sprječavanju i rješavanju kriza
15,30 dr. sc. Igor Kanižaj, Fakultet političkih znanosti: Specifičnosti hrvatskih medija te odnosi s medijima u vrijeme krize
15,50 Pauza za kavu
   
  NOVE TEHNOLOGIJE U OSTVARIVANJU SIGURNOSTI GRADOVA
16,20 Robert Jagodić, Gisdata: Geoinformatička potpora upravljanju krizama i Krunoslav Katić, UNDP: Informacijski sustav policije u zajednici
16,40 Zdenko Kljaić, Ericsson Nikola Tesla: Napredne telekom tehnologije u području sigurnosti gradova
16,55 Robert Pažitka, ProAlarm: Nove tehnologije u službi javne sigurnosti - primjena u praksi
   
17,30

 
OKRUGLI STOL: Mladi i urbano nasilje

Mila Jelavić, dipl. iur, - pravobraniteljica za djecu;
Irma Kovčo Vukadin prof. dr. sc. - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
Renato Matić, prof. dr. sc. - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu;
Davorka Martinjak, dr. sc. - Uprava kriminalističke policije, Ravnateljstvo policije MUP-a RH,
Olga Plazibat - Savjet mladih Grada Zagreba
 
18,30 Kraj Konferencije

 

Program SIGG 2009.

Prva regionalna konferencija o sigurnosti gradova

ZAGREB, Starogradska vijećnica, srijeda, 08.04.2009.
   
Starogradska vijećnica, dvorana A

 
od 08,00 Prijava sudionika
9,45 Otvaranje Konferencije: Nikola Milijević, Tectus d.o.o., glavni urednik časopisa Zaštita,
  predsjednik Organizacijskog odbora Konferencije
9,50 Pozdravni govori:
  Đurđa Adlešić, potpredsjednica Vlade RH,
Damir Trut, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Ivo Jelušić, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba
Alen Ostojić, predsjednik Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti
   
  SUVREMENE POLITIKE PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADOVIMA
  moderator: Krunoslav Borovec, Ravnateljstvo policije MUP-a RH
10,00 Uloga policije u zajednici, Vladimir Faber, glavni ravnatelj policije MUP-a RH
10,20 Vijeće za komunalnu prevenciju na primjeru grada Varaždina,
  prof. dr. Ivan Čehok, gradonačelnik Varaždina
10,40
Sigurnost gradova i javna sigurnost - Joško Morić, Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti
11,00 Terorizam kao suvremeni oblik ugrožavanja sigurnosti gradova, dr. sc. Mirko Bilandžić,
  Filozofski fakultet u Zagrebu
11,20 Pauza za kavu
   
  CIVILNO-KRIZNO UPRAVLJANJE U GRADOVIMA
  moderator: mr.sc. Ivan Glavina, Defimi d.o.o.
11,40 Obveze jedinica lokalne uprave i samouprave u sustavu zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj,
  prof. Stjepan Huzjak, zapovjednik civilne zaštite RH
12,00 Osnivanje i strukturiranje Ureda za upravljanje u hitnim situacijama - iskustvo Zagreba, Adrian Majher, Grad Zagreb, Ured za upravljanje u hitnim situacijama
12,20 Krizni menadžment gradova, Tamara Čendo Metzinger, dipl. sociolog, pom. prodekana,
  Veleučilište Velika Gorica
12,40 Iskustvo grada Budimpešte, dr. sc. Gábor Demszky, gradonačelnik Budimpešte
   
13,00 Pauza za ručak   
   
  MOGUĆNOSTI NOVIH TEHNOLOGIJA U OSTVARIVANJU SIGURNOSTI GRADOVA
  moderator: Boris Popović, MBA, Hrvatski ceh zaštitara
14,45 Primjena naprednih tehnologija u povećanju javne sigurnosti, Robert Pažitka, ing., Pro alarm d.o.o.
15,05 Pametni videonadzor, Frano Svalina, dipl. ing. el. Tehnozavod Marušić d.o.o.
15,10 Telekomunikacijski sustav grada Zagreba, Rodolfo Barrio Saavedra, Grad Zagreb,
  Ured za upravljanje u hitnim situacijama
15,30 Integralno projektiranje sustava sigurnosti grada s naglaskom na centralizirani videonadzor,
  Emil Prpić, dipl. ing., Alarm automatika
15,50 Iskustva iz svakodnevne prakse u radu s velikim integralnim sustavom tehničke zaštite,
  Emir Lojić, dipl. oec, Adris d.d.
16,10 Pauza za kavu
   
  PRIVATNA SIGURNOST KAO PARTNER OSTVARIVANJA SIGURNOSTI GRADOVA
  moderator: Alen Ostojić, mag. sig., Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti
16,40 Privatna zaštita i sigurnost građana u lokalnoj zajdnici, prof.dr. Petar Veić,  
  Pravni fakultet u Rijeci 
17,00 Zaštitarstvo u sigurnosti gradova s aspekta javno – privatnog  partnerstva, dr.sc. Željko Dobranović,
  Hrvatski ceh zaštitara
17,20 Partnerstvo privatne zaštite i grada - primjer iz prakse, Miroslav Petrović, Alzas Alarms d.o.o.
   
18,00 OKRUGLI STOL: Prevencija nasilja na stadionima i javnim priredbama
   
19,00 Kraj Konferencije
   

 

 

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XV. godina, broj IX. 2019.