Prijavnica

Podaci o firmi

Puni naziv
Djelatnost
Puna adresa firme
Poštanski broj
Mjesto
Telefon
Fax
OIB tvrtke
* E-mail

Broj predstavnika firme koji se prijavljuju za sudjelovanje

Brojem
Slovima

Prijavljeni sudionici

(* obavezno popuniti obrazac za svakog sudionika. Kliknite na „Sudionik 1“ i tako dalje kako biste otvorili polja za popunjavanje.)
Sudionik 1
Sudionik 4
Sudionik 2
Sudionik 5
Sudionik 3
Sudionik 6
Provjera:

(* Potvrda o zaprimanju prijavnice biti će poslana na gore navedenu e-mail adresu)


Prijavnicu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Uvjete sudjelovanja pročitajte ovdje.

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2018.
XIV. godina, broj IX. 2018.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje