O konferenciji

19. 5. 2020., Hotel Westin Zagreb

Konferencija "Vatrodojava"

Vatrodojavni sustavi izuzetno su važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine. Pravovremenom detekcijom požara umanjuje se mogućnost stradavanja ljudi i sprečavaju se ogromne financijske štete. Ulaganje u kvalitetan sustav vatrodojave stoga je iznimno važan segment sigurnosti poslovnih i stambenih prostora.

Kako integrirati vatrodojavu s videonadzorom i skratiti vrijeme djelovanja saznajte 19. svibnja 2020. u Zagrebu, u hotelu Westin, na konferenciji Vatrodojava. Konferencija će se također baviti tematikom pripreme za protupožarnu sezonu.

Stručne teme koje konferencija obrađuje:

  • Primjena novog Zakona o vatrogastvu - izazovi, obveze i novosti
  • Nove tehnologije za vatrodojavu i protupožarne sustave
  • Primjena i način korištenja vatrodojave u budućnosti
  • Integracija vatrodojave sa sustavima tehničke zaštite
  • Povezivanje sustava za dojavu požara na vatrogasnu postrojbu
  • Inteligentni sustavi za vatrodojavu i detekciju požara
  • Stabilni sustavi za gašenje požara
  • Priprema protupožarne sezone
     

Za više informacija obratite se:

Nataša Gajski Kovačić
E-mail: natasa.gajski@zastita.info
Mob: +385 99 61 61 038

 

Uvjeti prijave

       

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj II. 2020.