Uzmite sudbinu struke u svoje ruke!

Na kraju cjelodnevne rasprave na Zagrebačkom velesajmu javnost od Prvog sabora može očekivati i prvu javnu Deklaraciju inženjera sigurnosti u Hrvatskoj
[ Dražen Najman ]

Školovanje i zapošljavanje inženjera sigurnosti, njihov status u propisima sigurnosti te potreba komorskog organiziranja povezana s problematikom i statusom članova domaćeg menadžmenta sigurnosti u praksi, ključne su teme koje su ponukale Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti (HDIS) na sazivanje Prvog hrvatskog sabora inženjera sigurnosti.
Taj strukovni skup održat će se u srijedu, 20. listopada 2010., u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma. Budući da u Hrvatskoj trenutačno djeluje oko 1500 inženjera sigurnosti koji u svom radu i radnim okolinama nailaze na niz teškoća, predsjednica HDIS-a Liljana Dolšak Zaštiti je obrazložila razloge priređivanja listopadskog sabora na Velesajmu.
"Brojni problemi te (ne)mogućnosti rada i statusa inženjera sigurnosti u praksi stavljaju pred sve nas potrebu za održavanjem jedinstvenog zajedničkog sabora inženjera sigurnosti, prije svega radi rasprave te javnog isticanja zahtjeva i smjernica stručno-društvenog napretka inženjera sigurnosti u zajednici, a time i struke sigurnosti u cjelini", istaknula je Dolšak.

Članovi - inženjeri i studenti
HDIS je strukovno interesno društvo koje okuplja diplomirane inženjere sigurnosti (smjerovi zaštite na radu, zaštite od požara i drugi smjerovi u području sigurnosti), prvostupnike sigurnosti i zaštite, specijaliste sigurnosti i zaštite te magistre i doktore sigurnosti (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij sigurnosti).
Društvo je osnovano u svibnju 2001. godine, u njegovome radu trenutačno participira oko 400 članova, a nije nevažno spomenuti i to da u Društvu postoje dvije vrste članstva - inženjeri i studenti sigurnosti.
Prema riječima predsjednice, ciljevi su Društva višestruki: postizanje vodeće uloge inženjera sigurnosti u području sigurnosti, reguliranje statusa inženjera sigurnosti kroz propise iz područja sigurnosti, poticanje međusobne suradnje inženjera, promicanje njihova prepoznatljiva statusa u javnosti, unaprjeđenje sigurnosti u praksi i teoriji, zaštita pojedinačnih i skupnih interesa inženjera sigurnosti te stalno informiranje članstva o svim zbivanjima važnim za njihova prava i interese.

O statusu inženjera u praksi

Osim što osigurava stručni razvoj, HDIS često planira i zajedničke susrete pa je tako ove godine održana već V. znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem "Menadžment i sigurnost" s temom "Planiranje i sigurnost".
Lani je pod okriljem HDIS-a provedeno istraživanje i izdana knjiga "Služba zaštite na radu – Istraživanje problematike organizacije i rada službi zaštite na radu u poslovnim organizacijama u Hrvatskoj", a ove godine "Stručnjak za zaštitu na radu - istraživanje problematike rada samostalnog stručnjaka za zaštitu na radu u srednje velikim poslovnim organizacijama u Hrvatskoj". To su prva takva sustavna istraživanja u Hrvatskoj. Autori knjiga su studenti VŠS-a pod vodstvom nastavnika mr. sig. Josipa Taradija.
Ovoga su ljeta Liljana Dolšak, Antun Matija Filipović i Josip Taradi proveli i istraživanje o statusu inženjera sigurnosti u poslovnoj praksi, a čiji će rezultati biti objavljeni u Zborniku radova 1. Sabora gdje će poslužiti kao podloga za raspravu.
Recimo još i to da će se Sabor, uz medijsko pokroviteljstvo našeg časopisa, održati pod pokroviteljstvom Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, Ureda za socijalno partnerstvo, Ministarstava gospodarstva, rada i poduzetništva te zdravstva i socijalne skrbi, MUP-a, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Koordinacije sindikalnih središnjica, Državnog inspektorata i Hrvatske vatrogasne zajednice.