Najnovije vijesti
12.8.2022.

Borba s požarima na priobalju

Upućena je izvanredna dislokacija na područje Podinarja, a požar na području Majkova se aktivirao tijekom noći.