Najnovije vijesti
civilna zaštita
15.6.2022.

Ravnateljstvo civilne zaštite priprema terensku vježbe "RI QUAKE 2022" u Karlovcu

Tema vježbe je sudjelovanje pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u pružanju žurne pomoći na potresom pogođenom području, temeljem međunarodnih operativnih procedura definiranih INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) standardom