A što kada se ne prođe na zdravstvenom pregledu?

MUP podržava donošenje novih pravilnika u kojima zaštitari i čuvari ne bi imali strože zdravstvene kriterije od onih propisanih za policijske službenike vezano uz zdravstvena ograničenja kod periodičnih sistematskih zdravstvenih pregleda, kao i rokove propisanih sistematskih pregleda
[ Eugen Antić ]

U 2015. godini nesposobnim je bilo proglašeno 40 čuvara i zaštitara, dok je u 2016. nesposobnim bilo proglašeno 35 čuvara i zaštitara. Kao razlozi proglašavanja nesposobnosti navode se refrakcijske smetnje vida, psihičke bolesti i nervoze s jače izraženim smetnjama, endogene i funkcionalne psihoze, ishemijska akutna i preboljela koronarna bolest...
Kroz 2015. je napravljeno ukupno 1134 pregleda od kojih su 33 bila prethodna te 1101 periodični, dok je u 2016. napravljeno ukupno 1201 pregled od kojih su 34 bila prethodna, 1166 periodični i jedan izvanredni. Podaci su to Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Godišnje u prosjeku otpadne 40-ak zaštitara po osnovi zdravstvenih pregleda. Nije to neki veliki broj, ali nije ni mali s obzirom na veliki nedostatak radne snage na tržištu rada.
A baš nedavno su se na društvenim mrežama zaštitari požalili kako je njihov zdravstveni pregled puno rigorozniji nego onaj za policajce. Tvrde da policajci idu na zdravstvene preglede svakih pet godina te da im se zdravstvena sposobnost na sistematskom kontrolnom pregledu prilagođava prirodnom opadanju pojedinih funkcija u skladu sa životnom dobi i radnim stažom. Navode i to da su kriteriji za policajce puno bolji nego oni za zaštitare, koji moraju zdravstvene preglede obavljati svake tri godine i koji su po njima puno rigorozniji te traže ujednačavanje kriterija po pitanju zdravstvenih pregleda. 
 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada kaže da radnici koji obavljaju poslove zaštitara u privatnoj zaštiti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti podliježu odredbama posebnih propisa, a to je Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti u kojemu se utvrđuje način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis kontraindikacija za obavljanje poslova čuvara i popis bolesti i stanja koja osobu čine nesposobnom za poslove zaštitara osoba i imovine.
Zaštitari su u nepovoljnijem položaju kod kontrolnih pregleda jer nemaju propisane blaže kriterije za starije dobne skupine već se primjenjuju uvijek ista mjerila kao kod prvog zapošljavanja u službi
Prema Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, rok za obavljanje sistematskog kontrolnog pregleda za policijske službenike specijalne i interventne policije, protueksplozijske zaštite te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti raspoređene na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba je dvije godine, dok je svima ostalima predviđen rok od pet godina. Potrebno je napomenuti i to da se sistematski kontrolni pregledi za policijske službenike koji obavljaju poslove pilota, ronioca i RTG operatera obavljaju sukladno posebnim propisima.
Iz Ministarstvu zdravstva poručuju da potrebnu zdravstvenu sposobnost zaštitara možemo svrstati između dvije skupine policijskih službenika, onih koji obavljaju preglede svakih pet i onih koji preglede obavljaju sve dvije godine. 
Sukladno Pravilniku, čuvari su dužni napraviti prethodni zdravstveni pregled, a svakih pet godina ponovni periodički zdravstveni pregled, a zaštitari moraju obaviti prethodni zdravstveni pregled te potom periodični pregled svake tri godine.
 
 
Prijedlog novog Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada
Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada i dugogodišnja specijalistica medicine rada prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, koja je upoznata s algoritmima predmetnih pregleda, pojasnila nam je neke detalje vezane uz spomenute zdravstvene preglede: “Nekoliko je bitnih razlika između zdravstvenih pregleda zaštitara i policijskih službenika. Zahtjevi radnog mjesta diktiraju potrebne zdravstvene sposobnosti. 
Kontraindikacije koje proizlaze iz zdravstvenih pregleda su prepreka za kvalitetno i sigurno obavljanje potrebnih radnih zadataka. U Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, navedeni su različiti rokovi za sistematske preglede policajaca ovisno o uvjetima radnog mjesta. U skladu sa zahtjevima radnog mjesta postavljeni su i zdravstveni zahtjevi i kontraindikacije. Sljedeća razlika radi koje se može dobiti dojam o manjoj rigoroznosti zdravstvenih pregleda za policijske službenike u odnosu na zaštitare je ta što Komisija kod ocjene zdravstvene sposobnosti policajaca može navesti ograničenja tj. sposoban obavljati poslove policijskog službenika uz ograničenje što pretpostavlja kako postoji mogućnost prilagodbe posla policajca ili promjene radnog mjesta unutar Ministarstva unutarnjih poslova“. 
Na osnovu Zakona o privatnoj zaštiti, donesen je Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti, a koji je prema zahtjevima za poslove zaštitara naveo potrebne sposobnosti i kontraindikacije. 
„Generalno, ostaje otvoreno osnovno pitanje imaju li svi zaštitari u strukturi poslova iste radne zadatke te ovisno o navedenom jesu li stoga potrebni isti zdravstveni zahtjevi i je li posljedično moguće imati promjenu radnog mjesta“, kaže Huršidić Radulović. 
Hrvatsko društvo za medicinu rada smatra kako ocjena radne sposobnosti kao temeljno načelo doktrine medicine rada, kao i rokovi za kontrolne preglede ovise isključivo o zahtjevima radnog mjesta, ali i o zdravstvenom stanju radnika, te je stoga u prijedlogu novog Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada predviđena mogućnost različitih rokova ovisno o ocjeni specijaliste medicine rada. 
Problem je što kada čuvari i zaštitari zakorače u peto desetljeće života i proglase se nesposobnim, primjerice zbog povišenog šećera i kolesterola, nakon 20-ak i više godina rada na tim poslovima, završavaju na ulici jer im poslodavci u privatnim zaštitarskim tvrtkama ne mogu ponuditi promjenu radnog mjesta i po tome su oni u nepovoljnom položaju. 
HZZZSR radi na novom Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada, a njegovo donošenje planirano je do kraja tekuće godine
Kontaktirali smo Ministarstvo zdravstva da vidimo može li se što napraviti da se to promijeni, a od njih saznajemo da je Nacrt prijedloga Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada, sukladno zakonskoj obvezi napravljen te da bi uskoro mogao u proceduru. 
“Opća i posebna zdravstvena sposobnost čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti određuje se prema posebnom Pravilniku. S obzirom na to da zaštitari pri obavljanju svojih poslova drže i nose oružje, a da se zdravstvena sposobnost i za ovu skupinu osoba određuje svakih pet godina te s obzirom na uspješnost liječenja novim metodama moguće je da se prilikom izmjene Pravilnika ili donošenja novog uzmu u obzir sve navedene činjenice. Nacrt prijedloga Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada je sukladno zakonskoj obvezi ovog Ministarstva napravljen, a nakon usklađivanja s Akcijskim planom Vlade RH i nakon što se zadovolje svi preduvjeti ići će se u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću”, pojašnjavaju u Ministarstvu zdravstva. 
 
Čuvari nakon pet, zaštitari nakon tri godine
Ministarstvo unutarnjih poslova podržava donošenje novih pravilnika u kojima zaštitari i čuvari ne bi imali strože zdravstvene kriterije od onih propisanih za policijske službenike vezano uz zdravstvena ograničenja kod periodičnih sistematskih zdravstvenih. 
“Nije točan podatak da je navedeni zdravstveni pregled za zaštitare rigorozniji od onog za policajce. Pravilnikom o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, u prilogu 1, znatno su preciznije popisane i razrađene određene bolesti i stanja koja su kontraindikacija za izdavanje zdravstvenog uvjerenja za određenu kategoriju policijskih službenika (4 kategorije), pa se kriteriji čine blažim, a u stvarnosti su za „A“ kategoriju policijskih službenika stroži. Činjenica je da veći dio policijskih službenika ide na sistematske kontrolne zdravstvene preglede svakih pet godina, ali postoje i određene kategorije gdje se pregledi provode svake dvije godine (policijski službenici specijalne i interventne policije, protueksplozijske zaštite te neposrednom osiguranju štićenih osoba u Upravi za posebne poslove sigurnosti). 
Pored navedenog za policijske službenike koji obavljaju poslove pilota, ronioca, protueksplozijskog ronioca i RTG operatera pregledi se obavljaju sukladno posebnim propisima, a to je u pravilu svakih godinu dana. Navedenim Pravilnikom propisano je da se mjerila zdravstvene sposobnosti policijskih službenika prilagođavaju prirodnom opadanju pojedinih funkcija u skladu sa životnom dobi (3 kategorije) no ne i s radnim stažom. Mjerila u prethodnom (prvom) pregledu su strogo definirana i ne uzimaju u obzir kronološku dob, već samo kategoriju radnog mjesta za kojeg se traži zdravstvena sposobnost. 
Ipak, zaštitari su u nepovoljnijem položaju kod kontrolnih pregleda jer nemaju propisane blaže kriterije za starije dobne skupine već se primjenjuju uvijek ista mjerila kao kod prvog zapošljavanja u službi. Kontrolni periodični zdravstveni pregledi za zaštitare obavljaju se svake tri godine, a za čuvare svakih pet godina. Činjenica je da su pravilnici koji se primjenjuju na zaštitare i čuvare iz 1984. i 2004. godine i da svakako treba pristupiti izradi novih“, kažu u MUP-u. HZZZSR, radi na novom Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada, a njegovo donošenje planirano je do kraja tekuće godine. MUP za sada nije uključen u rad na predmetnim pravilnicima, već je to primarno u nadležnosti HZZZSR-a i Ministarstva zdravstva. 
„Novi pravilnici zasigurno će doći na mišljenje, prijedloge i primjedbe u MUP jer smo kao institucija i do sada bili uključeni u inspekcijski nadzor kako čuvara, tako i zaštitara. 
Ministarstvo unutarnjih poslova podržava donošenje novih pravilnika u kojima zaštitari i čuvari ne bi imali strože zdravstvene kriterije od onih propisanih za policijske službenike vezano uz zdravstvena ograničenja kod periodičnih sistematskih zdravstvenih pregleda, kao i rokove propisanih sistematskih pregleda i u tom smislu ćemo podržati izmjene postojećih pravilnika“, zaključuju u MUP-u.