ALEX - dojavni centar na dlanu!

ALEX je inovativni softver nastao kao rezultat istraživanja i razvoja u Alarm automatici, a proizlazi iz konceptualnog okvira Internet of Things (IoT). U kontekstu alarmnih sustava i videonadzora to znači korištenje podataka videonadzora s drugim senzorima i izvorima informacija. Inovativni temelj proizlazi iz toga da je korisnik ALEX-a ujedno i operater u dojavnom centru

ALEX je dojavni centar bez posade u kojem korisnik sam obavlja uslugu prijema i monitoringa alarmnih događaja, a istovremeno tijekom cijelog vremena ima mogućnost koristiti profesionalne usluge prijema događaja, intervencije na objektu i čuvanja objekta ‘on demand’. Korisnik instalira aplikaciju na mobitel i potrebnu tehničku opremu u objekt koji želi štititi, te putem aplikacije dobiva obavijesti o aktivaciji alarma. Nakon toga u slučaju izvanrednih događaja sam odlučuje želi li intervenciju zaštitarskog poduzeća ili ne. Tako se smanjuje broj nepotrebnih intervencija radi lažnih dojava alarma što posljedično pridonosi smanjenu troškova zaštitarskim kućama i korisnicima.

Unaprijeđene funkcionalnosti i procesi koje inovativni proizvod ALEX ima su:

- brža automatizacija procesa unosa novog korisnika

- jednostavnije i transparentnije praćenje i izvještavanje

- pravodobna odluka o potrebi intervencije i čuvanja

- bolja validacija podataka i provjera točnosti

- smanjenje troškova intervencija te broja operatera i opreme za njihov rad

- jednostavnije fakturiranje i naplata


Prednosti ALEX dojavnog centra u odnosu na postojeće varijante tehničke zaštite su:

- brži i stabilniji rad u svim uvjetima i kod velikog broja događaja

- veća mogućnost nadogradnje i proširenja (olakšano je dodavanje modula)

- razne su mogućnosti licenciranja

- lakše održavanje sustava i backup - automatsko arhiviranje događaja

- manje vremena je potrebno za konfiguriranje i instalaciju

- drastično smanjenje broja lažnih dojava

- drastično smanjenje broja nepotrebnih intervencija

Dojavni centar ALEX razvijen je kao ‘mass market’ proizvod dostupan svima. Kvaliteta usluge za korisnika neće se smanjiti, zaštitarskim kućama ostavit će se da rade ono što im je “core business” a to su intervencije i čuvanje, a očekivane uštede za korisnike su do 50 posto dosadašnjeg troška. Projekt je sufinanciran u sklopu dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova pod nazivom “Inovacije u S3 područjima”. Ukupna vrijednost projekta je 2.886.903,72 kn, a EU udio u financiranju iznosi 1.394.009,98 kn.