Anđeli čuvari naše sigurnosti

Zaštitari i čuvari, baš kao i policija, budno bdiju nad sigurnošću građana, a u situacijama u kojima su nekome potrebni bilo kakva pomoć i zaštita, nerijetko su upravo zaštitari i čuvari prvi, ili bi to trebali biti, koji tu pomoć pružaju
[ prof. Duško Modly ]

Služba zaštitara i čuvara odgovorna je, često teška, ali istodobno i časna. Većina njih nije prihvatila tu službu samo zbog osiguranja vlastite egzistencije, već i zato što su u društveno odgovornoj i časnoj sigurnosnoj funkciji društva, gdje štite osobe i imovinu od raznih oblika ugroze, pa tako i vremenskih nepogoda, požara, eksplozija i sl. 
I zaštitari i čuvari rade smjenski, što je posebno opterećenje. Njihova je služba ponekad vezana uz opasnost po život i zdravlje pa je mogu obavljati samo pojedinci koji imaju dovoljno hrabrosti, moralne snage, svijesti i ljubavi prema tome poslu. To su pojedinci koji su spremni na žrtve u svako doba dana, kadgod treba spriječiti neku nesreću i zaštititi građane. Zato ova služba može biti povjerena samo povjerljivim pojedincima, koji svojim radno-moralnim osobinama zaslužuju obavljati zaštitarsko-čuvarske poslove.
 
Zbog turizma i strani jezici
Oni pritom moraju svakodnevno voditi računa o svojim postupcima, svome držanju i ponašanju u službi, ali i privatnom životu, jer su u pravilu pojačano izloženi očima javnosti. Ne smiju učiniti nešto što krnji njihov ugled i ugled zaštitarsko-čuvarske službe. Rečeno treba promatrati i kroz optiku razvoja turizma u nas, pa će osim načina uredovanja zaštitara i čuvara, na određenim poslovima i objektima biti potrebno i određeno poznavanje stranih jezika. 

Cilj je ovoga podsjetnika zaštitare i čuvare pobliže upoznati s time kako postupati i vladati se u raznim prilikama, iako će i jedni i drugi pri obavljanju svojih zaštitarsko-čuvarskih poslova naići na situacije na koje u ovome podsjetniku neće naći odgovore
U ophođenju s građanima zaštitari i čuvari trebaju postupati lijepo, pristojno i susretljivo, osim ako situacija ne nameće drukčije postupanje, npr. kad se javlja potreba primjene sile i slično. Pritom nikakvu ulogu ne smiju igrati podrijetlo, spol, školska naobrazba, vjerska ili nacionalna pripadnost itd. Drukčiji postupak zaštitarima i čuvarima kao kulturnim ljudima i ne priliči. Svaki drzak i grub pristup prema građanima ružan je i štetan po ugled svakoga tko to čini, ali i cijele službe. Takvim se ponašanjem ne postiže željeni cilj. Naprotiv, drzak i grub postupak izaziva negodovanje ljudi, što može onemogućiti uredno izvršenje službenih zadataka. Zaštitarima i čuvarima ne smije biti svejedno što drugi o njima misle. Takvo se ponašanje negativno reflektira na njih, njihove bližnje i službu kojoj pripadaju. Ono može za posljedicu imati disciplinsku, prekršajnu ili kaznenu odgovornost. S druge strane, takav postupak može izazvati otpor i konfliktnu situaciju pri obavljanju službe, pri čemu se zaštitari i čuvari javljaju u ulozi uzročnika otpora.
Zaštitari i čuvari moraju dobro poznavati područje na kojem djeluju (ne samo u geografskom smislu). Na taj način mogu ostvariti svoju zaštitno-sigurnosnu ulogu, ali i građanima dati pouke, upute i informacije. Već smo istaknuli da je lijepo i pristojno ponašanje odlika kulturnog čovjeka. U narodu čak postoji i poslovica da lijepa riječ otvara i željezna vrata. Lijepo ponašanje posvuda i na svakome mjestu mora biti odlika zaštitara i čuvara, osobito kad obavljaju službenu dužnost. To je jedna od najljepših osobina koje krase stručne i dobre zaštitare i čuvare. Ono je izraz općeg i stručnog obrazovanja, urednosti, dobrog poznavanja propisa i radnih naloga, savjesnog obavljanja povjerene dužnosti, sposobnosti za zaštitarsku službu i poštovanja prema građanima. 
 
Dobar primjer rukovoditelja
Zaštitari i čuvari pritom moraju uvijek biti pripravni dati građanima odgovore koje ih oni traže, što pretpostavlja da moraju znati sadržaje mogućih pitanja. Stalno treba imati u vidu da od pravilnog ponašanja u službi ovisi kako će završiti postupak, intervencija, akcija na terenu ili neka druga radnja koju poduzimaju zaštitari i čuvari. To znatno utječe na sve ostale okolnosti. Zato pravilnom ponašanju u službi treba posvetiti posebnu pozornost, a rukovoditelji u tom pravcu trebaju djelovati i prednjačiti jer je dobar primjer rukovoditelja najbolje pravilo.
U obavljanju službe zaštitari i čuvari naići će na različite osobe koje su svojim ponašanjem došle u sukob s propisima ili su spremne počiniti kaznena djela. Prema takvim će osobama oni službeno nastupati u različito doba dana i na različitim mjestima pa će stoga i postupak prema njima biti različit. Pritom treba stalno imati u vidu da se prema svim pojedincima treba odnositi podjednako. Nikakva grubost, netaktičnost, nekorektnost ili nezakonitost ne smiju se pojaviti u postupanju zaštitara i čuvara, već naprotiv, postupak mora biti takav da nitko pa ni onaj prema kome se postupa, ne može uputiti prigovor. 
Oni ne smiju zaboraviti da je svaki njihov nepravilan postupak uočljiviji nego isti takav ispad drugih osoba zato što se od njih očekuje da rade najbolje i najljepše, sukladno situaciji i karakteru događaja. Držanje i kretanje zaštitara i čuvara treba biti takvo da opaze sve što se oko njih događa, da budu budni i da ih ništa ne može iznenaditi, dakle da sve opažaju (svim osjetilima) i ništa ne propuste, da svakog trena budu spremni intervenirati čim se za to ukaže potreba. I u najtežim i najsloženijim slučajevima oni moraju ostati hladnokrvni. Strah i panika trebaju im biti strani. Kada bi građani u takvim slučajevima primijetili da su oni izgubili hladnokrvnost i uplašili se, ugled zaštitara u njihovim bi očima opao, njihova riječ na građane ne bi djelovala pa ne bi mogli pravilno izvršiti svoj zadatak. 
Kada zaštitari i čuvari u obavljanju službe naiđu na građane koji krše propise, trebaju ih poučiti da to ne rade i upozoriti ih da će za njih nastupiti teže posljedice ako učine težu povredu propisa. Pouke su osobito poželjne kad su u pitanju djeca i maloljetnici ili pak građani koji postojeće propise krše neznatno i iz neznanja.