Dr. Mirzo Selimić (CEPS): Prioritet su nam predmeti koji su praktično upotrebljivi

Dr. Mirzo Selimić, CEPS Kiseljak

“Student je uvijek na prvom mjestu“, slogan je Visoke škole “CEPS - Centar za poslovne studije” iz Kiseljaka u Bosni i Hercegovini koja se zadnjih godina ambiciozno probila na mapi visokoškolskih ustanova BiH, ali i susjedstva. Osim što favoriziraju međunarodnu suradnju s drugim visokoškolskim ustanovama, svoje studente i polaznike školuje u područjima sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara, poslovne ekonomije, informacijskih tehnologija, prometa, energetike i zdravstvenih studija pa je aktualnosti i planove u budućnosti s nama podijelio direktor CEPS-a dr. sc. Mirzo Selimić.

CEPS je još uvijek relativno mlada visokoškolska ustanova osnovana 2010. godine, dok ste u svoju zgradu u Kiseljaku uselili 2017. Možete li sumirati odrađeni posao od osnivanja do danas?

CEPS je trajno opredijeljen za poboljšanje kako funkcioniranja, tako i kvalitete obrazovanja, pružanja i isporuke znanja te suradnje s okruženjem. Kontinuiranim unapređenjem studijskih programa te praćenjem trendova i potreba gospodarskog okruženja, nastojali smo profilirati odgovarajuća zanimanja i obrazovati studente sa znanjima i vještinama koje su neophodne i potrebne za zapošljavane u gospodarstvu BiH, ali i da budu otvoreni ka europskom području visokog obrazovanja. Studentima i zaposlenicima je od akademske 2017./2018. godine dostupna i suvremena zgrada CEPS-a koja se nalazi na najatraktivnijoj lokaciji u Kiseljaku. Ova moderna građevina unijela je novi život u grad i označila bolje uvjete za edukaciju, život i rad, ali i nove studente. Nove namjenski građene prostorije omogućuju studentima bolji pristup amfiteatrima, laboratorijima, informatičkim učionicama, knjižnici kao mjestu gdje mogu birati između nekoliko tisuća naslova i upijati znanje koje će koristiti kroz život, a da tako postižu još bolje rezultate rada i veći stupanj zadovoljstva. Izgradnja ove zgrade je poruka sadašnjim i budućim studentima da se moramo okrenuti budućnosti i stvoriti osjećaj perspektive življenja na ovom prostoru.



Kakva je pozicija CEPS-a u BiH i inozemstvu po pitanju prijenosa znanja, studijskih programa i nastavnog kadra?

CEPS je postao prepoznatljivo mjesto stjecanja znanja i vještina interaktivnog učenja, kvalitetnih predavanja, organiziranog znanstveno-istraživačkog rada, mobilnih diskusija, pisanja i kreativnog rada, dakle mjesto za punu osposobljenost za budući profesionalni rad, suvremene tržišne zahtjeve i sve veće buduće izazove. Imamo stručnjake s velikim iskustvom rada u visokom obrazovanju i općenito u radu sa studentima. Pojavom CEPS-a i njegovim tržišnim pozicioniranjem, obrazovanje u BiH je prvi put etablirano u pravom smislu riječi kao tržišno utemeljen brand. Brand CEPS danas u bosanskohercegovačkoj javnosti, a i šire predstavlja jasan znak raspoznavanja za stručno privatno obrazovanje, utemeljeno na potvrđenim svjetskim obrazovnim standardima. Nastava se trenutno izvodi na sedam studijskih programa i to: Zdravstvene studije; Informacijske tehnologije; Studij sigurnosti; Poslovna ekonomija; Promet; Zaštita na radu i zaštita od požara i Energetika. Kroz sedam studijskih programa pružamo studentima na svim studijskim programima teorijsko i praktično znanje kako bi se mogli lako uključiti u proces rada i biti konkurentni na tržištu rada sa svojim znanjima i sposobnostima.

U svom programu imate studije za kriminalistiku te za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Kako je organizirana nastava?

Nastava se izvodi na prvom ciklusu studija i rezultira sa 180, odnosno 240 ECTS bodova. Studij traje tri i četiri godine, a izvodi se kao redoviti i izvanredni. Studijski program je usklađen sa zahtjevima bolonjskog procesa i prepoznat je u prostoru visokog obrazovanja u BiH. Predavanja i vježbe u sklopu studija prilagođena su i zaposlenim osobama koje zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati nastavu. Izvanrednim studentima su omogućene i individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavu je moguće pratiti i putem online softverske podrške.

Šta je potrebno napraviti kako bi polaznici ostvarili najveću profesionalnu korist školovanjem na CEPS-u?

Primijetili smo da nam ovo jednostavno pitanje otklanja razne nedoumice, dileme, te utječe na način vođenja predavanja i rada s polaznicima. Nastavno osoblje na CEPS-u, osim velikog iskustva u svojim djelokruzima, koristi moderne načine predavanja i rada s polaznicima. Prioritet na osnovu kojeg određujemo predmete koje treba savladati je da moraju biti praktično upotrebljivi.

Kroz Erasmus program razmjene studenata i nastavnog osoblja surađujete s više fakulteta i veleučilišta iz drugih država. Kakva je suradnja?

CEPS ima razgranatu mrežu međunarodnih kontakata i ugovora o suradnji sa srodnim inozemnim visokoškolskim institucijama i organizacijama. Suradnja, između ostalog, podrazumijeva razmjenu studenata, nastavnika i administrativnog osoblja, suradnju na području zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata te organizaciju konferencija, znanstvenih i stručnih skupova, ljetnih škola itd.

CEPS sudjeluje u Erasmus + programu EU (suradnja sa visokoškolskim institucijama iz Hrvatske, Španjolske, Mađarske, Češke, Slovačke, Turske, Rumunjske, Srbije itd.). Aktivnosti međunarodne suradnje koordinira Služba za međunarodnu suradnju i razvoj karijere. Te aktivnosti odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja. CEPS smatra međunarodnu suradnju investicijom u budućnost i u potpunosti u svom svakodnevnom radu i djelovanju uvažava i primjenjuje načela te suradnje. Neke od obrazovnih institucija s kojima su potpisani i realizirani bilateralni sporazumi o suradnji su: University of Seville, Istanbul Bilgi University, Faculty of Management, University of Prešov, Altinbas University Istanbul, Škoda Auto Vysoká škola Mladá Boleslav, Veleučilište Velika Gorica, Veleučilište u Bjelovaru, Universidade Da Coruna, Kodolanyi Janos University of Applied Sciences Budapest, Visoka škola za informacijske tehnologije VSITE Zagreb, IES Ribeira Do Louro, University “Dąbrowa Górnicza” (Poljska) itd.

Tko je Mirzo Selimić profesionalno?
Doktorirao sam na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zenici, na katedri za “Državno i međunarodno javno pravo”. Magistrirao sam na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sveučilišta u Sarajevu. Direktor sam i profesor na Visokoj školi “CEPS - Centar za poslovne studije” u Kiseljaku. Certificirani sam trener Agencije za državnu službu FBiH, za obuku državnih službenika, i ekspert Agencije za državnu službu FBiH za izbor ostalih državnih službenika u FBiH. Također, ekspert sam ispred Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za kategoriju ‘predstavnici privrede i prakse’. Uz to, sam konzultant i vanjski suradnik “United Nations Development Programme in Bosnia and Herzegovina” (U.N.D.P B&H) i “International Organization For Migration” (IOM). Sudjelovao sam u realizaciji više međunarodnih projekata, konferencija, seminara i sl. Kao autor ili koautor radio sam i na četiri udžbenika, i to: “Kriminalistička taktika”, “Metodika istraživanja silovanja”, “Uvod u kriminalistiku na znanstvenim temeljima suprotstavljanja kriminalitetu” te “Upravno procesno pravo s upravnom i sudskom praksom”. Glavni sam urednik časopisa za društvene i tehničke studije “Društvena i tehnička istraživanja”. Član sam znanstvenog odbora časopisa “The Annals of Disaster Risk Sciences (ADRS)” koji izdaje Veleučilište Velika Gorica, a i redovni sam član Strukovne udruge kriminaliste iz Hrvatske. Do sada sam objavio 26 znanstvenih i stručnih radova iz područja kriminalistike i prava.
 

Kakvi su planovi CEPS-a u budućnosti?

Težimo razviti optimalan model akademskih studija, te ćemo i dalje ustrajati na dobrim vezama, kontaktima i suradnji s gospodarskim okruženjem. Radi ostvarivanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva CEPS je odabrao strategiju jasno utvrđenih odrednica kao što su stvaranje i unapređivanje studijskih programa koji će svojim sadržajima i metodama najbolje odgovarati različitim potrebama tržišta rada za suvremenim obrazovanim poslovnim stručnjacima; stalnu izobrazbu i usavršavanje zaposlenih; kontinuirano osuvremenjivanje organizacije rada i sredstava rada; primjenu suvremenih metoda prijenosa znanja kako bi se korištenjem svih dostupnih izvora ostvario najveću moguću kvalitetu predavanja po uzoru na najuspješnije poslovne škole u svijetu (u tu svrhu CEPS će studentima omogućavati stjecanje praktičnih iskustava, posjetima renomiranim tvrtkama u BiH i inozemstvu, predavanjima vrhunskih profesora, razmjenom studenata i dodatnim seminarima u skladu s interesima studenata za određene teme); stalnu dvosmjernu komunikaciju sa studentima, predavanjima, seminarima, vježbama, individualnim i online konzultacijama te radom u suvremeno opremljenim informatičkim laboratorijima. Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije” želi na taj način unaprijediti obrazovanje radi stvaranja stručnjaka u djelokruzima za koje je registrirana koji će svojim znanjem moći konkurirati rame uz rame sa studentima s prestižnih visokoškolskih ustanova.

Što studentima donosi posjedovanje diplome CEPS-a?

Stjecanje diplome govori da imate realne, profitabilne vještine i znanja. U odnosu na kolege koje nemaju ovakav dokaz svoje stručnosti, prednost pri zaposlenju ili vođenju vlastitog posla je velika. Pritom su vještine koje dobijete stjecanjem zvanja vrlo realne. Nije stvar u papiru, već u činjenici da stjecanje akademskih zvanja podrazumijeva da imate realnu sposobnost koja je visoko profitabilna.

Dražen Najman