Ekskluzivno iz Afganistana: Neposredno osiguranje u zonama visokog rizika

Kvalitetu rada hrvatske Vojne policije u Afganistanu prepoznali su i koalicijski partneri pa se sva važnija osiguranja dodjeljuju upravo njenim pripadnicima, a odnedavno je Hrvatska i vodeća nacija u uspostavljanju vojno-policijske škole Afganistanske narodne armije
[ Kristian Družeta ]

Neposredno osiguranje štićenih osoba u zonama visokog rizika kao što su Irak ili Afganistan zahtijeva poseban pristup planiranju i provedbi osiguranja. U takvim zonama, kao što je danas slučaj u većini oružanih konflikata, na djelu su sukobi niskog intenziteta. To znači da ne postoji jasno razgraničenje između sukobljenih strana, već je na djelu stanje - ni rata niti mira.
Gerilske snage primjenjuju taktike koje im omogućuju da na najlakši način nanose velike štete legalnoj vlasti. Mete su im često politički važne osobe, strani diplomati, predstavnici međunarodnih organizacija te druge važne osobe.
Napade izvode improviziranim eksplozivnim napravama (IED) koje se nalaze u vozilima ili koje nose bombaši samoubojice. Također primjenjuju i kompleksne napade te koordinirane napade više bombaša samoubojica. Napadi se uvijek izvode na tzv. lake mete koje im omogućuju lagano izvršenje, bijeg i veliku medijsku pozornost.

PSD, CPT i PST
U tim područjima istodobno djeluju različite međunarodne nevladine civilne organizacije, strane oružane snage, Ujedinjeni narodi, lokalne snage sigurnosti..., i svi oni primjenjuju određene postupke kako bi štićenim osobama pružili neposredno osiguranje. Pritom se često pojavljuje naziv PSD. Za akronim PSD postoje različiti nazivi kao što su Protective Service Detail, Personal Security Detachment i Personal Security Detal. Osim tih naziva koristi se i akronim CPT - Close Protection Team, kao i PST- Personal Security Team. Sve su to različiti nazivi za istu vrstu posla, a to je - neposredna zaštita štićene osobe.
Zadaća osoba koje provode takve oblike osiguranja uvijek su iste bez obzira je li riječ o neposrednom osiguranju anonimnog pojedinca, visoko rangiranog političara ili predsjednika države. Ta je zadaća pružiti sigurnost osobi u svakodnevnim aktivnostima, omogućiti joj sigurno kretanje i zaštititi je u svakom trenutku.
Osim opasnosti koje se pojavljuju od strane gerilskih snaga pobunjenika, objektivna opasnost postoji i od nekoordiniranih aktivnosti s drugim organizacijama koje djeluju na istom području. Također je vrlo važno poznavati i zakonsku regulativu u zemlji u kojoj se nalazimo, posebne propise koji reguliraju rad privatnih zaštitarskih tvrtki, privatnih vojnih tvrtki te posebne regulative koje propisuju zaštitu VIP-osoba.
Same tehnike, taktike i procedure osiguranja ne razlikuju se između civilnih, policijskih ili vojnih organizacija koje provode te oblike zaštite. Cilj je odvratiti pobunjenike od namjere da napadnu, pri čemu je preventivno djelovanje presudno - morate biti "teška meta", morate biti što neuočljiviji
Za razliku od zemalja u kojima nema sukoba pa se mogu primijeniti različite varijante taktika, tehnika i procedura osiguranja, jer nemamo materijalna i ljudska ograničenja, u zemljama visokog rizika najbolja je varijanta neposrednog osiguranja - privlačiti čim manje pozornosti.  Važna je i suradnja s lokalnim snagama sigurnosti koje mogu pružiti one varijante osiguranja koje zbog materijalnih i ljudskih ograničenja sami ne bismo mogli provesti. Svakako da se tad izlažemo opasnosti otkrivanja naših namjera. U nekim je situacijama, međutim, takva suradnja neizbježna i potrebna.
Vojna policija Oružanih snaga RH koja se nalazi u Hrvatskoj kopnenoj vojsci ima veliko iskustvo u provedbi takvih oblika osiguranja. Vojna policija prisutna je u misiji ISAF u Afganistanu još od 2003. godine. U proteklih osam godina imala je prilike provesti osiguranje niza visokih delegacija iz domovine, članova Vijeća sigurnosti, ključnih ljudi NATO-a, a nedavno i Predsjednika RH.

Vrijednost prepoznali i saveznici

Iskustva iz  Domovinskog rata, dobra komunikacija s lokalnim stanovništvom, prihvaćanje specifičnosti okruženja te dobra suradnja s lokalnim snagama sigurnosti, doprinijele su uspješnoj provedbi svih takvih zadaća. Načini provedbe osiguranja mijenjali su se i prilagođavali sigurnosnim situacijama u zoni operacija. Vojna policija usvajala je sve nove taktike, tehnike i procedure koje su omogućavale izvršenje zadaća na najvišoj razini. Time su pružali maksimalnu sigurnost štićenim osobama za čije su osiguranje bili zaduženi.
Pripadnici Vojne policije, posebice Satnije za zaštitu VIP-osoba i Satnije Specijalne Vojne policije, posebnu pozornost posvećuju obuci neposrednog osiguranja štićenih osoba u zonama visokog rizika za vrijeme obuke prije upućivanja u misiju, jer im je to jedna od primarnih zadaća. Vojna policija takve oblike osiguranja provodi i u domovini tijekom posjeta stranih vojnih delegacija te osiguranja osoba koje su kao takve određene zakonom, uredbama i pravilnicima.
Kvalitetu rada hrvatske Vojne policije u Afganistanu prepoznali su i koalicijski partneri pa se sva važnija osiguranja dodjeljuju upravo njezinim pripadnicima, a odnedavno je Hrvatska i vodeća nacija u uspostavljanju vojno-policijske škole Afganistanske narodne armije.
Iskustvo koje su hrvatski vojni policajci stekli u takvim zadaćama goleme je vrijednosti te se kao takvo koristi za poboljšanje postojećih i usvajanje novih taktika, tehnika i procedura u provedbi zadaća osiguranja štićenih osoba u mjestu i pokretu. Mnogi bivši pripadnici Vojne policije nakon časnog otpusta pronašli su posao u privatnim zaštitarskim tvrtkama u kojima rade kao ključno osoblje na poslovima osiguranja u zonama visokog rizika.