EU: Radni odbori CoESSa mjesta na kojima treba biti
[ Antun Krešimir Buterin ]


CoESS (Confederation of European Security Services) udruga je nacionalnih udruženja čije članice djeluju u području privatne zaštite. Osim nacionalnih članica u CoESS-u djeluju i zasebna europska krovna udruženja koja se bave specijaliziranim zaštitarstvom – konkretnije, prijevozom i zrakoplovstvom (ESTA i ASSA-I). Ukupno gledano, CoESS okuplja 28 europskih država, od čega 21 članicu Europske unije, ukupno 50.000 zaštitarskih kompanija i oko 1,7 milijuna zaštitara.
 
U novom CoESS-ovu izvješću o privatnom zaštitarstvu u Europi ("Private Security Service in Europe – CoESS Facts&Figures 2011") obuhvaćeni su podaci iz 34 države. Točnije, obuhvaćeno je svih 27 država članica EU-a te sedam zemalja koje (još) nisu u EU: Hrvatska, BiH, Makedonija, Norveška, Srbija, Švicarska i Turska
Glavni je cilj CoESS-a predstavljati i braniti zajedničke interese svojih članica – nacionalnih udruga i njihovih članica – na europskoj i međunarodnoj razini. CoESS je, ističu u Hrvatskom cehu zaštitara, "snažno uključen i radno usmjeren na usklađivanje nacionalnih zakonodavstava u području privatne sigurnosti, temeljeći se na najvišoj razini profesionalizma i kakvoće". CoESS je svojom stručnošću i bazom znanja primarni sugovornik za EU – i za kreatore politike i za političke savjetnike koji traže industrijsko znanje i iskustvo. CoESS je sustavno konzultiran pri donošenju politika i strategija Europske unije koje mogu utjecati na kratkoročne ili dugoročne interese zaštitarske industrije. 
CoESS ima četiri upravljačka tijela. To su General Assembly (Opća skupština), Executive Committee (Izvršno vijeće), Board of Directors (Odbor direktora) i General Secretariat (Glavno tajništvo). Tu su i brojni radni odbori kao mjesta za raspravu i pripremu stajališta koje su od poslovno interesa za članice CoESS-a. Vodstvo radnih odbora određuje Skupština, a u njima rade oni najzainteresiraniji za neko područje. Nesudjelovanje u radnim odborima tumači se kao nezainteresiranost za uređenje pojedinog područja, što u konačnici može stvoriti situaciju u kojoj dotična strana jednostavno neće moći na odgovarajući način zaštititi svoj interes. Za članice je stoga od presudne važnosti – sudjelovati u radnim odborima. Njih čine stručnjaci iz pojedinih područja, koji se bave tekućim, ali i budućim izazovima za njihov sektor zaštitarske industrije.