Gisele Lindstrand: Tehnomobil će nam pomoći da ojačamo naš položaj u Hrvatskoj