Goran Leci i Stjepan Sučić: Razvijamo nova digitalna rješenja koja su usmjerena na bolje upravljanje infrastrukturom

(Sklopili smo nove ugovore ukupne vrijednosti veće od 84 milijuna kuna, a u planu imamo više od 35 različitih projekata ukupne vrijednosti veće od 200 milijuna kuna. Trenutno imamo više od 50 zaposlenih stručnjaka većinom angažiranih na razvoju naprednih softverskih produkata, te vođenju zahtjevnih istraživačkih i implementacijskih projekata)

Stjepan Sučić (lijevo) i Goran Leci (desno), član i predsjednik Uprave Končar – Digitala

Končar - Digital najmlađa je tvrtka Grupe Končar, osnovana prošle jeseni izdvajanjem iz društva Končar - Inženjering za energetiku i transport. Područje razvoja i primjene digitalnih tehnologija, prije svega u elektroenergetici, od strateškog je interesa Končara te je prepoznato kao područje sa značajnim potencijalom rasta. Što je u proteklih godinu dana ostvareno na planu razvoja tvrtke i digitalnih rješenja za upravljanje energetikom, kritičnom i urbanom infrastrukturom te pametnim gradovima s nama su podijelili članovi te tvrtke, Goran Leci i Stjepan Sučić.

Na spomen Končara prosječan čovjek prvo pomisli na transformatore, putničke vlakove ili tramvaje. Međutim, Končar ima dugu povijest razvoja industrijskog softvera, koja seže još u sedamdesete godine prošlog stoljeća. Što je od softvera Končar razvijao na početku i gdje je poveznica s digitalnom transformacijom, koja je u tijeku?

Goran Leci: Končar je prije više od 40 godina razvio svoje prvo digitalno rješenje za automatizaciju nadzora i upravljanja u energetskim sustavima, PROZA C/A. Brz razvoj računala i komunikacijskih tehnologija omogućio nam je razvoj i implementaciju modernih SCADA sustava za nadzor, upravljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu. Naša softverska rješenja primarno se koriste u energetici i kritičnoj infrastrukturi, za digitalno upravljanje stanicama i centrima za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, vode i plina. Naš softver se također koristi i za nadzor i upravljanje proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora energije kao što su hidroelektrane, sunčane elektrane i vjetroelektrane. Nedavno smo započeli komercijalno testiranje potpuno novog SCADA rješenja u računalnom oblaku, PROZA Station. Novo rješenje omogućuje znatne uštede u implementaciji i održavanju sustava te ekonomično digitalno upravljanje transformatorskim stanicama srednjeg i nižeg napona, što je važan element naprednih energetskih mreža.

Kako je protekla prva poslovna godina Digitala, u odnosu na očekivanja vodstva Grupe?

Stjepan Sučić: Društvo Končar - Digital osnovano je 1. listopada 2021. godine. U razdoblju od godine dana na noge je postavljena i ekipirana nova organizacija. Sklopili smo nove ugovore ukupne vrijednosti veće od 84 milijuna kuna, a u planu imamo više od 35 različitih projekata ukupne vrijednosti veće od 200 milijuna kuna.

Jedan od najvažnijih ugovora potpisali smo s Hrvatskim vodama za projekt VEPAR, ključni projekt koji će znatno unaprijediti upravljanje rizicima od poplava u Hrvatskoj. Naš tim nositelj je realizacije unaprjeđenja sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostave nadzorno-upravljačkog sustava na kontrolnim regulacijskim i zaštitnim vodnih građevinama i hidrološkim postajama. Projekt uključuje uspostavu nadzorno-upravljačkog sustava te opremu i radove na ukupno 655 lokacija, a posebno važnu ulogu ima softver Končar MARS koji će se koristiti za nadzor i upravljanje crpnim stanicama u cijeloj Hrvatskoj. Ovim projektom Končar se vraća u segment vodoprivrede koji ima veliki potencijal za poslovni rast.

Prilikom osnivanja Digitala poručeno je kako je taj poslovni potez svojevrsni zalog za budućnost, što znači da iz Grupe imaju velika očekivanja od vas?

Goran Leci: Cilj osnivanja Končar - Digitala je stvaranje jake IT tvrtke koja je nositelj poslovnog područja za digitalna rješenja i platforme. Imamo važnu ulogu u digitalnoj transformaciji Grupe Končar, ali i stvaranju novog poslovnog rasta kroz digitalnu transformaciju energetike, kritične infrastrukture i društva u cjelini. Očekivanja su iznimno velika što pokazuje i visina investicija Grupe u Končar- Digital d.o.o.

Končar MARS je softverska platforma koja koristi tehnologiju Interneta stvari (IoT) za daljinsko mjerenje, nadzor i upravljanje te izvještaje i alarme u realnom vremenu

Tvrtka je posebno usmjerena u područje razvoja softvera za IoT, Smart City i SCADA sustave. Koliko ljudi trenutno zapošljavate, kojih profila i na koje ste projekte sada usmjereni?

Stjepan Sučić: Trenutno imamo više od 50 zaposlenih stručnjaka većinom angažiranih na razvoju naprednih softverskih produkata, te vođenju zahtjevnih istraživačkih i implementacijskih projekata. Zahvaljujući poslovnoj podršci Grupe Končar, imamo vrlo mali broj zaposlenih u administraciji i podršci poslovanju.
Usmjereni smo na projekte zelene tranzicije i digitalne transformacije u energetici, kritičnoj i urbanoj infrastrukturi. Posebno su nam važni projekti u području energetike i uvođenja naprednih mreža, digitalizacije vodoopskrbe i odvodnje te sustava obrane od poplava, izgradnje suvremenih pristupnih podatkovnih centara te digitalne nadogradnje za urbanu infrastrukturu i e-mobilnost.

Što se softvera tiče, imate ih nekoliko u portfelju. Jedan od njih je softverska platforma PROZA HAT, kao rješenje za upravljanje kritičnom infrastrukturom. Zaštita kritične infrastrukture, posebno u vrijeme nestabilnosti, jedan je od prioriteta uređenih zemalja. Na koji način vaš softver štiti KI?

Goran Leci: PROZA HAT je suvremena softverska platforma koja koristi SCADA tehnologiju za nadzor, upravljanje i analizu podataka u realnom vremenu. Namijenjena je za napredni nadzor i upravljanje naprednim energetskim mrežama i kritičnom infrastrukturom u stvarnom vremenu. Puni uvid u stanje sustava u stvarnom vremenu je temelj sigurnosti i otpornosti kritične infrastrukture. Sigurnost je dodatno osigurana korištenjem suvremenih, kibernetički sigurnih protokola, autorizacijom korisnika, arhiviranjem svih događaja, naprednim alarmima i kontrolnim mehanizmima.

Druga softverska platforma je Končar MARS, namijenjena za urbanu infrastrukturu, odnosno Smart City . Gdje je MARS do sada ušao u primjenu?

Stjepan Sučić: Končar MARS je softverska platforma koja koristi tehnologiju Interneta stvari (IoT) za daljinsko mjerenje, nadzor i upravljanje te izvještaje i alarme u realnom vremenu. Otvorena i modularna arhitektura omogućava jednostavnu integraciju s postojećim sustavima i procesima te nadogradnju s novim rješenjima. Takav pristup donosi bolju kvalitetu gradskih usluga uz znatne uštede kod implementacije i održavanja. Primjene uključuju detekciju gubitaka i energetsku učinkovitost, sustave za vodu, odvodnju i obranu od poplava, pametnu javnu rasvjetu, parkirališta i punionice, energetske zajednice, nadzor okoliša, buke i kvalitete zraka, kao i mnoge druge. Sustav je probno implementiran i koristi se u Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji.

U javnosti navodite aktivno sudjelovanje u obrazovanju softverskih stručnjaka kroz suradnju s akademskom zajednicom, uključujući suorganizaciju kolegija Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT sustave na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva, financiranje postdiplomskih i specijalističkih studija, edukacije o novim IT tehnologijama i sudjelovanje na Europskim istraživačkim projektima. Donosi li vam suradnja s akademskom zajednicom nove zaposlenike?

Goran Leci: Desetljećima njegujemo tradiciju akademske izvrsnosti te ulažemo iznimne napore u obrazovanje i razvoj domaćih stručnjaka, pri čemu blisko surađujemo s hrvatskim visokoobrazovnim institucijama, prije svega tehničkim fakultetima. Među tradicionalnim suradnjama posebno se ističe ona s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, koju je Končar - Digital krajem prošle godine obogatio suorganizacijom spomenutog kolegija. Pritom je osnovna ideja upravo bolje upoznavanje studenata treće i viših godina studija s razvojem aplikacija za najsuvremenija digitalna rješenja, koja koriste vodeće svjetske IT tvrtke, pa tako i Končar.

Tijekom ove godine ostvarili smo značajnije i direktne aktivnosti prema budućim zaposlenicima, a jedan od primjera je i sponzorstvo JobFaira, koje smo počeli provoditi nešto strukturiranije nego prethodnih godina. Ove smo godine, osim što smo osigurali sudjelovanje naših stručnjaka iz više društava Grupe Končar, u sklopu sajma izložili i neke od najsuvremenijih proizvoda, usluga i rješenja, s posebnim naglaskom na digitalne tehnologije.

Takozvana generacija Z zahtijeva mnogo veću prilagodljivost poslodavaca nego što je to bilo uobičajeno. U posljednjih godinu dana više od deset posto ICT stručnjaka promijenilo je poslodavca, i to je takozvani fenomen job hopinga. Zbog toga je potrebno u svakodnevni rad i privlačenje novih zaposlenika mnogo više uključiti HR, pojednostaviti strukturu upravljanja i održavati career-track svih zaposlenika, čime ćemo postići veće zadovoljstvo i motivaciju za rad. Končar već nudi iskustvo na jedinstvenim i izazovnim projektima, potiče razne oblike edukacija - PhD, MBA, MSc, specijalističke studije, certifikate…, ne samo kroz financiranje studija nego i kroz mogućnost primjene naučenog u praksi i primjene u poboljšanju poslovanja. Mogućnost da mladi inženjeri sudjeluju na izgradnji i revitalizaciji velikih energetskih postrojenja diljem svijeta ne pruža mnogo tvrtki. Prilagodljivo radno vrijeme te mogućnost učenja i stjecanja novih spoznaja kroz rad na zanimljivim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu pokazali su se kao dobitna kombinacija. Možemo zaključiti kako je Končar - Digital spoj mladosti, znanja i iskustva, a želja za znanjem je temelj našeg uspjeha.

 


 

 

Što još razvijate na području digitalnih rješenja?

Goran Leci: Kontinuirano razvijamo nova digitalna rješenja koja su usmjerena na bolje upravljanje infrastrukturom. U ovom trenutku dovršavamo ili planiramo razvoj novih digitalnih rješenja za napredne energetske mreže i kritičnu infrastrukturu, posebno za implementaciju zajedničkog informacijskog modela u energetici, napredno aktivno upravljanje imovinom, kibernetičku sigurnost, digitalizaciju željezničke infrastrukture i infrastrukturu za ekološki prihvatljivu mobilnost.

S tvrtkom Rittal Hrvatska ste na sajmu Hannover Messe 2022 potpisali Sporazum o strateškoj suradnji. Što sporazum s Rittalom (svjetskim proizvođačem sistemskih rješenja za industriju i IT infrastrukturu) znači za vaše daljnje poslovanje?

Stjepan Sučić: U lipnju smo potpisali Sporazum o strateškoj suradnji s tvrtkom Rittal Hrvatska, podružnicom njemačka tvrtke Rittal koja je vodeći svjetski proizvođač rasklopnih ormara, sustava napajanja i klimatizacijskih sustava za podatkovne centre. Ovaj sporazum omogućuje cjelovitu ponudu energetski učinkovite, sigurne i pouzdane hardverske osnove i naprednog softverskog sustava na nadzor i upravljanje podatkovnim centrima te zajednički nastup na tržištu u Hrvatskoj i inozemstvu. Upravo je pred završetkom implementacija važnog ugovora o opremanju podatkovnog centra Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nakon implementacije i testiranja, centrom će se upravljati jedinstvenim sustavom za nadzor i upravljanje informatičkim i energetskim sustavima i podsustavima Končar - Digitala.

Dražen Najman