Haven First Responders - Moćan resurs za upravljanje kriznim i visokorizičnim situacijama

(Kako bi se povećala učinkovitost i skratilo vrijeme intervencije, BISS koristi znanja stečena u logističkoj industriji koja omogućuju integraciju mape, odnosno dostupnih ruta za dolazak na intervenciju, prikaz alternativnih pravaca i mogućih zastoja u prometu u svrhu bržeg dolaska na samu intervenciju)

 

Službe koje reagiraju u kriznim situacijama, kao primjerice služba 112 u Hrvatskoj i EU, imaju potrebu za svom dostupnom tehnologijom koja im omogućuje kvalitetno i pravovremeno reagiranje kada su u pitanju ljudski životi. Hrvatska tvrtka BISS više od desetljeća razvija rješenja koja koriste mobilni operatori te kompanije u logističkoj industriji. Razvojem vlastitih rješenja BISS je partner velikim industrijama na putu digitalne transformacije. Tvrtka BISS zapošljava više od 70 ljudi, pretežito stručnjake iz IT industrije koji aktivno rade na razvoju i testiranju rješenja za komunikaciju i organizaciju u kriznim situacijama, pomoć u logistici te rješenja sa strojnim učenjem i korištenjem umjetne inteligencije.

Temeljem višegodišnjeg iskustva u Telco i IT industriji, BISS je kreirao način kojim bi se komunikacija i organizacija hitnih službi u kriznim situacijama poboljšala. Haven First Responders jedno je od rješenja za upravljanje kriznim situacijama pomoću prioritiziranja mobilnog podatkovnog prometa i osigurava povezanost djelatnika s operativnim centrom, te upravlja podacima o ljudskim resursima, dostupnoj opremi i voznom parku, a po završetku intervencije omogućuje jednostavno formiranje izvještaja o intervenciji.


Web i mobilna aplikacija

Rješenje je prvenstveno razvijano za vatrogasne organizacije te prati strukturu vatrogasaca (profesionalni, dobrovoljni, aktivni i neaktivni), trajanje i datum isteka liječničkih sposobnosti, podatke o vozilima, odnosno njihovu dostupnost, kao i datum isteka tehničkih pregleda za sva vozila. Osim navedenoga, kroz sustav je moguće generirati izvještaje s intervencija.

Razvijeno rješenje obuhvaća web i mobilnu aplikaciju. Web aplikaciju koristi zapovjedni centar (tzv. Centar veze) kojem se omogućuje brza i pravodobna komunikacija s vatrogascima (profesionalni ili dobrovoljni) te zapovjednici koji putem sustava administriraju podatke o vatrogasnoj organizaciji te generiraju izvještaje.

Budući da je zadaća članova vatrogasnih organizacija odraditi postupke u svrhu spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, bitno je da članovi pravovremeno dobiju obavijest o intervenciji kako bi se mogli odazvati i što prije reagirati. Shodno navedenome, razvijena je mobilna aplikacija koja služi voditelju pojedine intervencije za obavještavanje snaga o nesreći te praćenje podataka, dok operativni članovi putem mobilne aplikacije zaprimaju notifikaciju i putem mobilne aplikacije se odazivaju na intervenciju.

Web aplikacija omogućava zapovjednom centru ažuriranje podataka o vatrogascima (osobni podaci, liječnički pregledi) te vozilima (tip vozila, registarske oznake i tehnička ispravnost). Uz navedeno, zapovjedni centar po primitku poziva pokreće intervenciju unoseći u sučelje sve relevantne podatke i sve detalje prikupljene o samom mjestu nesreće. Temeljem prikupljenih podataka poziva najbliže javno vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva na intervenciju. Sustav koristi Google Maps te pruža mogućnost prikaza procijenjene cestovne udaljenosti do mjesta intervencije. Nakon što Centar veze kreira intervenciju, organizacije putem mobilne aplikacije potvrđuju svoj dolazak ili nedolazak na mjesto nesreće. Na taj način Centar veze u svakom trenutku ima točnu informaciju koliko snaga je izašlo na teren te koja oprema se koristi. Mobilnom aplikacijom se zapovjednicima omogućava prihvaćanje intervencije, odnosno odbijanje. U slučaju prihvaćanja, poziv se upućuje dalje operativnim članovima vatrogasne organizacije koji imaju svoje mobilno sučelje. Zapovjedniku sučelje dozvoljava i kreiranje vlastite intervencije te unošenje informacija o intervenciji i pisanje izvještaja. S obzirom na to da je cilj bio pojednostaviti proces i skratiti vrijeme odaziva članova, u skladu s najboljim praksama korisničkog iskustva sučelje vatrogasaca omogućava jedino prihvaćanje ili odbijanje izlaska na intervenciju te pregled lokacije i upute o dolasku na lokaciju na Google mapi.

Kako bi se povećala učinkovitost i skratilo vrijeme intervencije, BISS koristi znanja stečena u logističkoj industriji koja omogućuju integraciju mape, odnosno dostupnih ruta za dolazak na intervenciju, prikaz alternativnih pravaca i mogućih zastoja u prometu u svrhu bržeg dolaska na samu intervenciju. Sustav za prijenos podataka koristi sve mreže, uključujući i 5G, te na taj način nudi najvišu kvalitetu mrežne povezanosti. Kako bi se skratilo vrijeme reakcije po dolasku na intervenciju, u sustav Haven First Responders implementirana je hidrantska mreža. U planu je izrada POI-a kroz Googlove mape za sve interventne službe. POI (point of interest) označava specifičnu lokaciju na mapi koja, u ovom slučaju, može biti korisna interventnim službama. Uz hidrantsku mrežu, prikazuju se i lokacije DVD postrojbi, plinovoda, tvornice ili mjesta na kojima se nalaze potencijalno lako zapaljivi resursi te slične javno kritične infrastrukture.

Detaljno dokumentirane intervencije ključne su za korisnike sustava

Zapovjedni centar u svakom trenutku ima informaciju o aktivnim intervencijama, pojedincima koji se nalaze na svakoj od aktivnih intervencija te vozilima, odnosno opremi koje koriste u svrhu potrebe intervencije. Bitno je naglasiti kako u slučaju nove intervencije, odnosno potrebom za preraspodjelom resursa, zapovjedni centar u svakom trenutku ima pregled nad dostupnim resursima i raspoloživim pojedincima koji trenutno nisu na intervenciji te mogućnost slanja vozila i pojedinaca s jedne intervencije na drugu. Takvim pristupom postiže se iskoristivost i optimizacija svih potrebnih resursa što je u slučaju potrebe ključni parametar u postizanju cilja otklona ugroze.

Detaljno dokumentirane intervencije ključne su za korisnike sustava. Podaci poput potrošnje goriva, vode, pjene, praha te slike i video materijali s intervencije relevantni su za kasnije zapisnike s intervencija, a Haven First Responders korisnicima omogućuje upravo to, dok je cijeli sustav usklađen s GDPR-om.

Poučeni dosadašnjim iskustvom u slučaju krizne situacije, ispravne informacije u pravom trenutku na pravome mjestu imaju esencijalnu važnost kako bi se spasili životi, smanjila šteta te spriječile potencijalne prijetnje. Upravo iz tog razloga ključni korisnici sustava za vrijeme trajanja krizne situacije imaju osiguran prioritizirani mobilni promet (Dedicated QoS), odnosno PPDR (Public protection and disaster relief communication).

QoS ili Quality of service korištenje je specifičnih mehanizama ili tehnologija kako bi se omogućila najveća moguća količina internetskog prometa koji je ključan u kriznoj situaciji u kojoj dolazi do zagušenja protoka podataka kao što je, primjerice, potres. U kriznim situacijama mogućnost dodjeljivanja prioriteta te osiguranje primarnog nivoa usluge za neki tok podataka organizacija kao što su vatrogasci, policija te civilna zaštita ima najveći mogući značaj.

Za vrijeme katastrofa poput potresa ili poplave civilnim će korisnicima uspostavljanje veze mobilnim telefonom biti uvelike otežano, dok se korištenjem QoS-a interventne službe i dalje mogu nesmetano koristiti mobilnim podacima kroz sustav te brže donositi odluke i primjenjivati ih u pomaganju unesrećenih.

Za pohranu podataka Haven First Responders sustav koristi Data Cloud koji je jednostavan za korištenje i pohranu sigurnosnih podataka, a dostupan je bilo kad i bilo gdje. Data Cloud, u ovom slučaju, operativnim centrima nudi podršku procesima nakon intervencije. Podaci se umjesto na računalo ili mobitel spremaju na server te su uvijek dostupni, bez potrebe izrađivanja sigurnosnih kopija.

Faza integracije Haven First Respon­ders sustava za sada je provedena te je u službi DVD Sesvete, DVD Sesvetski Kraljevec, DVD Moravče, DVD Šestine, DVD Hrašće, DVD Trnje i DVD Kupinečki Kraljevac. Ravnateljstvo civilne zaštite Osijek također se odlučilo za testiranje BISS sustava kako bi digitalizirali i unaprijedili svoje poslovanje.

Korištenjem sveobuhvatnog i cjelovitog rješenja kao što je Haven First Responders interventne službe na raspolaganju imaju moćan resurs za upravljanje kriznim i visokorizičnim situacijama.

Leon Štokić