Hoće li sigurnosni sektor preživjeti 2017. godinu?

U skladu s uobičajenom praksom Zaštita u svome broju na kraju još jedne poslovne godine objavljuje anketu o protekloj 2016. i očekivanjima od 2017. godine. Pitanja smo poslali na adrese najvećih tvrtki iz sektora tjelesne i tehničke zaštite, a ovdje objavljujemo odgovore svih čiji su direktori i predstavnici odlučili sudjelovati u anketi.
[ Dražen Najman ]

Tvrtke tjelesne i tehničke zaštite pitali smo o rezultatima njihovog poslovanja u tekućoj godini, očekivanjima za iduću godinu s poslovne strane, ali i predviđanjima za sektor privatne zaštite u Hrvatskoj u 2017. godini te smatraju li da će stanje ići na bolje ili na lošije i koji su po njima najveći problemi sektora te koji bi potezi ili mjere donijeli poboljšanja. Pitali smo i koji su im bili najbolji a koji najgori događaji u industriji sigurnosti u 2016. (lokalno i globalno). Jednako tako interesiralo nas je što očeku od zakona u RH koji reguliraju tehničku i tjelesnu zaštitu. 
Prema nekim najavama iduće godine mogao bi biti donesen dugoočekivani Zakon o privatnoj zaštiti, no s druge strane o istom tome već se nekoliko godina priča. U svakom slučaju, nova regulativa trebala bi poboljšati stanje u sektoru. I na kraju, upitali smo ih i smatraju li da bi osnivanje zaštitarske komore RH donijelo pomake u sektoru.

 
Boris Popović, predsjednik Uprave Alarm automatike
NOVI PROPISI PRIDONIJET ĆE CIJELOM ZAŠTITARSKOM SEKTORU
Rezultati poslovanja Alarm automatike  su u okviru plana kakav smo zacrtali za ovu godinu, a riječ je o planiranom rastu prometa u odnosu na 2015. godinu. Osim ostvarivanja plana prometa, treba istaknuti da smo ove godine realizirali i otvaranje tvrtki u Albaniji i Rumunjskoj i u to puno uložili. Za sljedeću godinu planiramo ubrzanje rasta na razini cijele Alarm automatike te daljnje širenje poslovanja u zemljama centralne Europe. U tom smislu posebne napore ćemo ulagati u jačanje vlastitih robnih marki kao što je DVC, razvoj novih softvera te kreiranje nove, višestruke platforme za rad u zaštitarskoj industriji. Uz otvaranje tvrtki u Albaniji i Rumunjskoj svakako treba istaknuti realizaciju više značajnih security i safety projekata na kojima je Alarm automatika dokazala visoku profesionalnost, stručnost i kapacitete realizacije. 
Najveći problem sektora je nedostatak stručne radne snage, odnosno odljev stručnih ljudi u inozemstvo. Koliko god paradoksalno zvuči, to će neminovno dovesti do povećanja cijena na tržištu i pada kvalitete te posljedično slabljenja industrije. Rješenje tog problema traži sustavnu promjenu u društvu i gospodarstvu – temeljitu kurikuralnu  reformu usmjerenu na školovanje ljudi za znanje a ne za zvanje, zahtjevne i atraktivne investicije i poslove, značajno porezno rasterećenje cijene te povećanje ugleda industrije. Kada su u pitanju najbolji i najgori događaji u industriji sigurnosti u 2016., umjesto lokalno i globalno istaknuo bih regionalno – Adria Security Summit je najveći događaj zaštitarske industrije u regiji. 
Što se tiče negativnih primjera, ne bih izdvajao konkretan primjer nego naprosto hiperinflaciju „security“ događaja koji se održavaju sami zbog sebe, bez konkretnog cilja i sadržaja.  
U propisima s područja zaštitarstva objavljenima zadnjih godina se vidi da su napravljeni u suradnji sa strukom i s korisnicima. Ako se zadrži takav pristup uvjeren sam da će novi propisi pridonijeti cijelom zaštitarskom sektoru. Osnivanje komore podržavam i mislim da bi doprinijelo  kvaliteti ponude i usluga na tržištu.
 
 
Damir Trut, član Uprave Bilić-Erića
ZAŠTITARSKA KOMORA MOGLA BI DONIJETI BOLJITAK
Kada pogledamo prihodovne rezultate ove godine bilježimo određeni rast, uzrokovano i preuzimanjem većih i bolje plaćenih poslova. Nažalost i rashodi su rasli tako da će dobit Bilić-Erića biti na razine prošle godine. Što se tiče iduće poslovne godine prema poslovnim planovima zacrtan je rast prihoda. 
Među naše najveće poslovne uspjehe u 2016. godini uz stalan rad zaštite velikih poslovnih i specifičnih tvrtki možemo se pohvaliti i organizacijom i provedbom zaštite velikih sportskih i kulturno glazbenih događaja kao što su Ultra, Finale Davis kupa, doček rukometaša… Analizirajući sektor privatne zaštite u Hrvatskoj ovu godinu i mogućnosti iduće smatramo da će biti na istoj razini, što je dobro jer sektor je bremenit problemima kao što su nedostatak radne snage, niske cijene na tržištu, veliki broj tvrtki…
Otvaranje tržišta rada na europskim tržištima i odljev radne snage vrlo se negativno manifestirao na rad u sektoru zaštite.
Kada je Zakon u pitanju, on u ovom obliku kako je predstavljen neće donijeti poboljšanje u sektoru jer se najmanje bavi organizacijom sektora, a više nadzorom i penalizacijom. Zaštitarska komora kao krovna organizacija s javnim ovlastima mogla bi donijeti boljitak u radu sektora.
 
 
Danijel Jerković, voditelj Odjela sigurnosnih sistema, Robert Bosch
2016. NAM JE DONIJELA ODLIČAN POSLOVNI RAZVOJ
Gledajući iz lokalne perspektive, tekuća 2016. godina nam je donijela odličan poslovni razvoj i izuzetne poslovne rezultate. I ove godine smo na regionalnom nivou napravili nove referentne objekte u gotovo svim granama gospodarstva. 
Time smo još jednom dokazali našu suverenost u implementacijama i primjenama multi programskih i integriranih sigurnosnih rješenja općenito. Postizanje takvih rezultata možemo zahvaliti našem širokom portfelju i razvijenoj partnerskoj mreži naših sistem integratora i instalatera.
Ukoliko bi se detaljnije osvrnuli na vrijednosti koje osiguravamo našim korisnicima, tada bismo mogli izdvojiti neke od specifičnosti i posebnosti naših programa.
Tako možemo reći da naši video sistemi pružaju inovativnu sigurnost tamo gdje je ona korisniku najpotrebnija. Naša video analitika je jedna od svjetskih najrazvijenijih tehnologija. 
Video sustavi osiguravaju optimalno uskladištenje svih podataka dok je u isto vrijeme prijenos video podataka siguran. 
U području sistema ozvučenja imamo više od 60 godina iskustva u projektiranju i razvoju komunikacijskih proizvoda. Sukladno evakuacijskim standardima, u  mogućnosti smo ponuditi komponente i rješenja za sve gospodarske grane. 
Fleksibilni sustavi kontrole pristupa omogućuju djelatnicima da sa svojih radnih mjesta štite osoblje od nepozvanih gostiju, imovinu poduzeća te interne informacije.
Kod sistema za zaštitu od požara nudimo pouzdane sustave koji uz detektore uključuju i glasovnu evakuaciju i upravljački softver za brzu provjeru i otkrivanje požara. Naši sustavi su sveobuhvatni. 
Čak i u sredini u kojoj ljudi govore različitim jezicima, vatrodojavni sistemi okolinu održavaju sigurnom i informiranom. Osim ispunjenja osnovnih zahtjeva, oni čak i premašuju neke od estetskih standarda i aktualnih zahtjeva tržišta. 
Svi naši proizvodi se mogu kombinirati dok cjelovito rješenje može biti izgrađeno od komponenti.
Uz navedeno, bitno je za istaći novi Bosch iskorak na lokalnom nivou. Bosch Hrvatska je u lipnju ove godine otvorila i novi odjel za pametna i povezana rješenja. Pri tome su sigurnosni sistemi nezaobilazan segment  pri nuđenju cjelovitih rješenja koji će bez sumnje doprinijeti povećanju sigurnosti općenito a samim time i unaprijediti globalnu kvalitetu življenja. Stvorili smo modele međusobne interaktivne komunikacije uređaja, s nadređenim ljudskim sučeljem. To nam je otvorilo mogućnosti stvaranja rješenja koja danas ugrađujemo u gradove i domove kako bismo ih učinili lakše upotrebljivim za svakodnevnu namjenu.
 
 
Krešimir Paić, član Uprave, ECCOS inženjering
RUŠENJE CIJENA DO GRANICE BESCJENJA
Najvažnijim trendom na području tehničke zaštite smatram prelazak svih sustava na IP tehnologiju te integraciju sustava, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini.  
Kada su u pitanju najbolji i najgori događaji u industriji sigurnosti u ovoj godini, ne bih mogao izdvojiti neki konkretni događaj, ali je općenito primjetan trend rušenja cijena do granice bescjenja. Pritom mislim na cijene hardvera kao i u području informatičke tehnologije. Ovaj negativni trend dovodi do nemogućnosti adekvatnog plaćanja ljudi za obavljanje poslova koje nije nimalo jednostavno napraviti i za koje nam je stručni kadar prijeko potreban, zapravo i ključan.  Pozitivnim događajima, odnosno trendovima, smatram već spomenut prelazak svih sustava na IP tehnologiju te težnju što većoj integraciji sustava.
Izmjenama zakona pokušavaju se riješiti nedoumice i poteškoće iz prethodnih inačica. Smatram da će Zakon o privatnoj zaštiti napokon utvrditi neke važne odnose i dosad nejasne ili neujednačene procedure te da će svim tvrtkama u području tehničke zaštite i sigurnosti biti olakšano poslovanje, kako u administrativnom segmentu tako i u tehničkom, odnosno izvedbenom. Svakako mislim da bi se za društva iz ovog područja trebao osnovati neki oblik udruženja kako bismo imali veći utjecaj unutar svoje djelatnosti i struke, ali i kako bismo izmjenjivali iskustva i unaprijedili ovo iznimno široko poslovno polje. Ako je to udruženje zaštitarska komora, nedvojbeno podupirem tu ideju i smatram je važnom prekretnicom u području tehničke zaštite i sigurnosti.
 
 
Matija Mandić, voditelj Sektora sigurnosti i mrežne infrastrukture, KING-ICT
ZAKONE TREBA USKLADITI S POTREBAMA
Rezultati našeg poslovanja u tekućoj godini su jako dobri, kako u regiji tako i u Hrvatskoj. Očekujemo nastavak pozitivnih trendova i u slijedećoj godini. U svoje najveće poslovne uspjehe u 2016. godini, ubrajamo završetak projekta međunarodne zračne luke Zagreb, koji slovi kao jedan od najkompleksnijih integracijskih projekata sustava tehničke zaštite u ovoj godini. Smatram to izuzetnim uspjehom cijelog KING tima. Smatram da se sektor privatne zaštite, u dijelu tehničke zaštite vidljivo oporavlja stoga očekujem nastavak stabilnog rasta i razvoja. Među najgore sigurnosne događaj u svijetu ubrajam nažalost povećan broj sukoba u svijetu, terorističkih prijetnji i sigurnosnih incidenata koji su obilježili tekuću godinu, stoga je jako važno pratiti tehnološke novitete i nuditi optimalna sigurnosna rješenja po mjeri korisnika, koja će uspješno odgovoriti na sve sofisticiranije oblike sigurnosnih ugroza. Kada je zakonska regulativa sektora u RH u pitanju smatram da je važno da se svi novi zakoni usklade sa stvarnim sigurnosnim potrebama i oblicima sigurnosnih ugroza, kojima smo okruženi, odnosno da na jedan sveobuhvatan i transparentan način osiguraju kvalitetne smjernice za projektiranje, implementaciju i održavanje sustava tehničke zaštite.
 
 
Boris Lončarić, Klemm Sigurnost
PAD CIJENA NA TRŽIŠTU POKAZAO SE KAO SVEPRISUTAN PROBLEM
Unatoč trenutnom stanju na tržištu, tvrtka Klemm Sigurnost d.o.o. i ove godine bilježi rast broja zaposlenih, kao i povećanje broja održanih edukacija i provedenih programa čime nastavljamo kontinuirani rast razine kvalitete naše usluge, kao i vrste i opsega naših usluga koje rezultiraju povećanjem broja zadovoljnih klijenata, a što smatramo neophodnim za daljnji rast i povećanje uspješnosti poslovanja. U idućoj poslovnoj godini nadamo se daljnjem rastu kako broja zaposlenih tako i broja klijenata. Jednako tako, kao i do sada, nastavit ćemo s usavršavanjem trenutne ponude usluge, kao i s inovacijama u ponudi usluga. Suočeni manjkom radne snage Klemm sigurnost ove je godine osnovalo Učilište za obrazovanje odraslih s ciljem obrazovanja što kvalitetnijeg kadra u privatnoj zaštiti. Slijedeći svjetske trendove i osluškivanjem potreba tržišta, osnovali smo K-9 odjel, te smo standard kvalitete koji njegujemo u poslovanju primijenili i na taj odjel kojeg čine visokokvalificirani timovi sastavljeni od vodiča pasa i psa.
Kada je u pitanju predviđanje za sektor privatne zaštite u Hrvatskoj u 2017. godini nadamo se kako sektor privatne zaštite neće doživjeti sudbinu velikog broja grana na tržištu, kao i da tvrtke iz branše neće biti primorane ugasiti svoje subjekte i da će na tržištu opstati veliki broj zdrave konkurencije što bi pridonijelo poboljšanju sveukupne ponude usluga i zadovoljstva klijenata, te poboljšanje općenitog stanja tržišta u HR. Donošenje novih zakonskih i podzakonskih propisa prilagođenih trenutnoj situaciji i problematici branše, rezultirali bi poboljšanju i rješenju velikog broja problema na tržištu. Od novih zakona očekujemo bolje uređenje trenutnih uvjeta poslovanja, kao i poticanje na unapređenje kvalitete i samog tržišta.
Komora kao samostalna i neovisan strukovna organizacija s javnim ovlastim zasigurno može pridonijeti unapređenju sektora privatne zaštite.
Negativni trend pada cijena na tržištu i ove godine pokazao se kao sveprisutan problem, dok kao najbolje događaje uvijek možemo izdvojiti pojavu novih tehnologija i inovacije u pružanju usluga.
 
 
Željko Peran, direktor, Peran
NE TREBA PISATI NOVE ZAKONE, A NE PROVODE SE NI POSTOJEĆI
Rezultati poslovanja u 2016. za tvrtku Peran su pet posto bolji nego u 2015., a 2017. godina će biti uspješnija za 10 posto od 2016. Najveći neprijatelji poslovanja tvrtki za tehničku zaštitu su nelojalna konkurencija i siva ekonomija. Pod nelojalnom konkurencijom podrazumijevam električarske firme koje nemaju licence za tehničku zaštitu, a izvode instalaciju i dobavu svih sustava tehničke zaštite. Nitko ih ne kontrolira, a investitori ne mogu dobiti zapisnike i potvrde za iste. Trebalo bi sankcionirati i investitore i električare s visokim kaznama jer takve firme direktno uzimaju posao nama koji smo registrirani isključivo za sustave tehničke zaštite. Pod sivom ekonomijom podrazumijevam one koji uopće nemaju osnovanu tvrtku a istovremeno za to uopće ne snose posljedice.
Kada bi odgovorne osobe postojećih državnih institucija nešto poduzele na rješavanju i sankcioniranju ovih problema, a za to već imaju temelj i u postojećem zakonu, to bi bio lijepi pomak. Ne treba stalno pisati nove zakone, kada se  ne provode niti oni koji već  postoje. Smatram da je postojeći zakonski sustav elementarno dobro napisan, ali se treba napokon početi i provoditi.
Zaštitarska komora je u svakom slučaju dobra ideja, ali ta komora mora zastupati interese tjelesne i tehničke zaštite na isti način.
 
 
Jelena Jurišić, voditeljica poslovnice Zagreb, Prodaja DSC
OČEKUJ NAJBOLJE – PRIPREMAJ SE ZA NAJGORE
Jako smo zadovoljni poslovanjem u 2016. godini. Ostvarili smo zadane ciljeve, povećali promet i više od planiranog, značajno proširili krug kupaca te uz već od ranije postojeći ured u Zagrebu otvorili smo i skladište u Zagrebu (Buzin), kako bi našim kupcima omogućili što bržu i jednostavniju isporuku robe. Teško je predvidjeti kakva će biti iduća godina ali nadamo se da ćemo i dalje zadržati trend porasta prometa a plan nam je zapošljavanje dodatnog broja djelatnika obzirom da nam se poprilično povećao promet. I dalje ćemo osluškivati želje i potrebe naših kupaca te im se maksimalno prilagođavati. 
Uz naravno, zadržavanje naših već godinama vjerih i zadovoljnih kupaca, najveći poslovni uspjeh u 2016. nam je premašivanje zadanog poslovnog plana te otvaranje skladišta u Zagrebu. Tu naravno ključnu ulogu imaju naši zadovoljni djelatnici što je zapravo bitno u svakom poslu, a ne samo u ovome. Mislimo da je zapravo pravi blagosolov kada imate djelatnike koji na svoj posao ne gledaju kao na nešto što „odradiš pa odeš kući“ već kada doista vole raditi to što rade.
Kada su u pitanju predviđanja za sektor privatne zaštite u Hrvatskoj u 2017. godini mislimo da će ove godine, možda više nego ikada to ovisiti o novoizabranoj vlasti i njihovim potezima koji će ili značajno olakšati ili značajno otežati poslovanje tvrtki te utjecati na kupovnu moć krajnjih korisnika. Sve je više najavljenih novih nameta za obje strane.
Ova godina je u Hrvatskoj dosta nezapaženo prošla, bez velikih pljački, pronevjera, jedino se tehnološki može zaključiti da je napradak nastavio istim trendom, odnosno da se iz dana u dan poboljšava kvaliteta videonadzora i načina zaštite, kako u industriji, tako i u privatnom sektoru.
Od zakona u RH koji reguliraju tehničku i tjelesnu zaštitu s godinama iskustva se nekako naučite da se najbolje voditi onom: „Očekuj najbolje – pripremaj se za najgore“ tako da nekih velikih očekivanja nemamo ali imamo velikih nadanja.
 
 
Neven Rusković, direktor, Špica Sustavi
TEHNIČKA ZAŠTITA ĆE SIGURNO RASTI IDUĆE GODINE
Na programu naših sustava kontrola kretanja, radnog vremena u 2016. ćemo realizirati bolji rezultat od prošle godine. Vjerujemo kako će se kontinuirani rast naše Time&Space realizacije nastaviti i iduće godine. Među našim najvećim ovogodišnjim uspjesima ne bih spominjao konkretne projekte već tehnološke inovacije koje smo primijenili tijekom 2016 godine. One su vezane uz riječi internet of things, “oblak”, mobilnost, kontrola kretanja, a iza njih stoji rješenje našeg razvoja s nazivom Door cloude za kontrolu pristupa koje je kao što mu ime kaže u cijelosti rješenje u “oblaku”, zatim mobilna registracija radnog vremena, kontrola ulaza u hotelske sobe korištenjem mobilnog programa i vrlo složenog rješenja našeg globalnog partnera. Kada su predviđanja za sektor privatne zaštite u Hrvatskoj u 2017. godini u pitanju, zadržat ću se samo na tehničkoj zaštiti koja će sigurno rasti iduće godine i u godinama koje dolaze. Mislim kako je važno da je nivo znanja, stručne kvalitete i rješenja na području tehničke zaštite svake godine na sve većem nivou. Naša poduzeća šire svoje djelovanje u susjednim državama i šire. Također su u stanju primijeniti i realizirati sve tehnološke novosti koje se pojavljuju u svijetu.  Kada je u pitanju zakonska regulativa, mišljenja sam kako su kolege koje rade na pripremi Zakona uključujući i sve zainteresirane stručnjake s ovog područja koji su sudjelovali prijedlozima vrlo stručno radili tako da ne sumnjam kako će se poboljšati stanje sektora novim zakonom. Svaka formalna organizacija koja uključuje što više poduzeća, stručnjaka, predstavnika službenih institucija može radom pridonijeti pomacima u sektoru.
 
 
Anita Miošić, voditeljica prodaje, Tehnet
USPJEH JE OPSTANAK NA TRŽIŠTU KAKVO IMAMO
Tvrtka Tehnet svakom godinom napreduje, pa je tako poslovanje u 2016. bolje nego u 2015. Zadovoljni smo postignutim, a sve je to posljedica upornog timskog rada, zalaganja i stručnosti. Obzirom na situaciju u državi i izlazak novog Zakona o privatnoj zaštiti, svjesni smo da 2017. godina neće biti laka, ali ćemo ipak zadržati optimizam i vjeru u boljitak. Imamo u planu nekoliko projekata, koji će nam omogućiti zadržavanje trenutne pozicije na tržištu. Neke smo započeli već sada, pa se nadamo da ćemo ih uspješno završiti u slijedećoj godini. Tvrtku ćemo povećati i osvježiti novim mladim i perspektivnim kadrom, tako da ćemo dati još bolju podršku našim kupcima. Uspjeh u 2016. je opstanak na tržištu kakvo imamo, a to smo postigli zahvaljujući našim vjernim postojećim te novim kupcima, te suradnji s partnerima. Zadržali smo visoku kvalitetu tehničke podrške koju pružamo našim kupcima. Jedan od uspjeha je i taj što imamo novi kadar, mlad i nadahnut novim tehnologijama. Malim, ali sigurnim koracima, koračamo u budućnost.
Predviđanja za sektor privatne zaštite u Hrvatskoj u 2017. godini teško je precizirati. Treba se uvijek nadati boljemu i ne gubiti nadu. Vrijeme će pokazati hoće li novi Zakon, novi ljudi u Vladi i općenito situacija u RH, pridonijeti boljem ili lošijem stanju u sektoru privatne zaštite. Najveći problem sektora je u tome što svatko radi što hoće i kad hoće, jer se može.
Kada su u pitanju najbolji i najgori događaji u sektoru u 2016. najbolji događaj je kada se ništa ne dogodi, jer znači da su se dobro poduzimale mjere zaštite, a najgora je situacija s imigrantima koji su prolazili kroz Hrvatsku. I tu možemo biti zadovoljni da se ništa značajnije nije dogodilo.
Od Zakona nemamo velikih očekivanja, te smatramo da neće biti poboljšano stanje. Poznavajući rad Sabora, proći će još vremena dok se ne izglasaju neki zakoni.
 
 
Petar Kvesić, prodajni predstavnik, Titan Zagreb
ZAKONI UVIJEK KASKAJU ZA REALNIM POTREBAMA
U tekućoj godini, kada je tvrtka Titan Zagreb u pitanju,  imamo pozitivne pomake. Nadamo se da će se nastaviti pozitivna poslovna atmosfera te da ćemo biti dio te pozitive u gospodarstvu RH i u 2017. Svojim znanjem, iskustvom i fleksibilošću DOM-TITAN već 120 godina drži visoko mjesto u branši, ali ova godina je jedna od boljih te je bilo zaista puno projekata. Pojedini još traju, a pojedini se nastavljaju, proširuju. Kada je o problemima sektora riječ, možda nedostaju pravilnici i/ili zajednička institucija svih sudionika koja će davati odgovarajuću ocjenu prema jasnim parametrima - nešto kao VdS u Njemačkoj. Možda bi trebala  bliža suradnja osiguranja i tvrtki koje distribuiraju sigurnosne proizvode ili pružaju usluge. Sada ima puno nejasnoća i različitih kriterija. A možda je to borba s vjetrenjačama na malom tržištu kao što je RH.
Kada su u pitanju najbolji i najgori sigurnosni događaji u 2016. na izbjegličku krizu te rat u Siriji, Iraku te Ukrajini sigurno gledamo zabrinuto i s ljudske strane jer smo bili u ratu ne tako davno. Terorizam ekstremnih skupina koje se pozivaju na islam je opasan za slobodu kretanja, a time i ekonomiju zapada. Turizam je tu vrlo elastičan.
Kada je o regulativi riječ, zakoni uvijek kaskaju za realnim potrebama, teško je zadovoljiti sve interese te je dug put od prijedloga do usvajanja i primjene. Neka vrsta institucije je potrebna u kojoj će svi ključni stručnjaci dati obol. Izgradnja strukture i utjecaja te institucije svakako će biti dug proces, ali potrebno je početi od nečega.