HUB: Banke u zaštitu ulažu i više od minimuma

Sukladno iskustvima europskih zemalja i preporukama Radne skupine za sigurnost banaka Europske bankovne federacije (EBF), oružju – nije mjesto u poslovnicama
Hrvatskoj udruzi banaka što, kao gospodarsko interesno udruženje okuplja 19 vodećih banaka u Hrvatskoj koje čine 97 posto ukupne aktive svih banaka, poslali smo dopis s 13 pitanja. Stigla su nam tek dva odgovora, uz ogradu da većina pitanja nije vezana za HUB, da HUB nema te podatke, tj. da se neki podaci tiču pojedinih banaka i njihovih poslovnih odnosa. Iz HUB-a nam je preporučeno da odgovore potražimo u MUP-u. Zanimljivo, u MUP-u su nam umjesto odgovora na zadnje pitanje preporučili da se obratimo HUB-u. Pitanje glasi: Isplaćuju li banke odštete, obeštećenja ili nešto treće zaštitarima i njihovim obiteljima u slučaju smrti ili ranjavanja tijekom čuvanja banke? MUP podatke o isplatama odšteta stradalima nema. No, očito ih nemaju ni u HUB-u.
Odgovore smo dobili na ova pitanja:
1)    Je li HUB zadovoljan zakonskim rješenjima u pogledu tehničkih mjera zaštite? Smatrate li da su ona zadovoljavajuća u svim bankama i poslovnicama, ili su potrebna poboljšanja?
2)    Mislite li da zaštitari u bankama moraju imati oružje? Jesu li im osigurane prikladne pozicije unutar prostora banaka i poslovnica, ili bi oni zbog opasnosti u slučaju prepada morali biti pozicionirani na boljim i sigurnijim položajima u pozadini?
"Pitanje sigurnosti te zaštita klijenata iznimno su važni za poslovanje banaka. Sustav  sigurnosti domaćih banaka u cjelini izgrađen je sukladno najnovijim svjetskim trendovima i tehnologijama. Kontinuirano se radi na unaprjeđenju sustava i u taj se segment ulažu znatni napori i sredstva kako bi se moguće kriminalne radnje svele na minimum. Radna skupina za sigurnost i zaštitu HUB-a, koja okuplja stručnjake iz svih banaka članica, u suradnji s MUP-om neprestano radi na koordiniranju sustava zaštite klijenata banaka, bankomata i ostale tehnologije. Hrvatske banke u sustav zaštite i sigurnosti ulažu i više nego je propisano  Zakonom, što je rezultiralo smanjenjem broja pljački banaka. Također, HUB nije potpuno zadovoljan Zakonom te je imao primjedbi pri donošenju kad smo i objavili naše stavove. No budući da je Zakon na snazi, banke ga se uredno pridržavaju", piše na kraju dopisa što smo ga dobili iz HUB-a . (A. K. Buterin)