Integracijom i centralizacijom do bržeg upravljanja sustavom

U trgovinskom sektoru koriste se svi sustavi tehničke zaštite. Protuprovala je neizbježna u trgovinama koje su samostalne (nisu u trgovačkom centru) jer omogućava zaštitu i dojavu u slučaju alarma van radnog vremena trgovine. Zaštitu trgovine svakako čini i sustav dojave požara koji je povezan s drugim sustavima zaštite od požara kao što su gašenje i odvođenje dima i topline koji se ugrađuju u trgovinu ovisno o požarnoj ugroženost
[ Jošua Lerga, inženjer elektrotehnike, Alarm automatika ]

Primjena sustava tehničke zaštite za zaštitu maloprodajnih mjesta izravno utječe na smanjivanje broja krađa kupaca, zaposlenika i dobavljača, odnosno na smanjivanje gubitaka u poslovanju. Kombiniranjem i integracijom različitih sustava ukupna efikasnost tehničke zaštite se bitno povećava, a primjena širi i na funkcije smanjivanja troškova i bolje organizacije poslovanja.
U trgovinskom sektoru koriste se svi sustavi tehničke zaštite. Protuprovala je neizbježna u trgovinama koje su samostalne (nisu u trgovačkom centru) jer omogućava zaštitu i dojavu u slučaju alarma van radnog vremena trgovine. Zaštitu trgovine svakako čini i sustav dojave požara koji je povezan s drugim sustavima zaštite od požara kao što su gašenje i odvođenje dima i topline koji se ugrađuju u trgovinu ovisno o požarnoj ugroženosti. Sustavi evidencije radnog vremena i kontrole pristupa imaju i poslovnu i sigurnosnu funkciju jer omogućuju praćenje radnih sati zaposlenika, a s njima je i kontroliran ulaz u službene prostorije. Sustavi elektroničke zaštite artikala od krađe i videonadzora su sustavi tehničke zaštite koji se najviše koriste u maloprodaji. U Europi 78 posto trgovina koristi sustave zaštite artikala, a videonadzora 72 posto. U Hrvatskoj su ti postoci manji, ali vidljiva je povećana potražnja za oba sustava.
 
Sustav zaštite artikala treba prilagoditi karakteristikama trgovine
Zašto je zaštita artikala najvažniji sustav zaštite u trgovinama? Roba koja je ukradena za trgovce predstavlja direktan gubitak jer ne samo da nije ostvarena očekivana zarada nego je i uložen novac izgubljen. Dodatno, trgovina ima i indirektan trošak jer će kupac otići kupiti potreban proizvod u drugu trgovinu. Sustav zaštite artikala omogućuje trenutnu detekciju pokušaja krađe proizvoda, a ako je spretan kradljivac uspio pobjeći bez obzira na alarm iz antena, prodavač zna da je bila krađa i može nadomjestiti proizvod drugim iz skladišta i time izbjeći barem indirektnu štetu. Način zaštite ovisi o vrsti proizvoda koja se prodaje. Oni se mogu štititi tagovima (prigodno za tekstil) ili zaštitnim naljepnicama. Glavna razlika je što je naljepnicu moguće koristiti samo do prodaje proizvoda na kojem je nalijepljena jer se ona deaktivira i više se ne može koristiti. Zaštitni tag se skine s proizvoda u trenutku prodaje i koristi se neograničeni broj puta. Poželjna je dvostruka zaštita proizvoda kombinacijom naljepnica - naljepnica ili tag - naljepnica. Prednost dvostruke zaštite je što kradljivci neće moći dovoljno brzo pronaći i otkinuti oba zaštitna elementa. Također, aktivacija antena pri pokušaju krađe trgovcima će također omogućiti da saznaju tko su sumnjivi kupci upoznati s načinom sabotaže zaštitnih elemenata. 
Za određivanje optimalnog sustava zaštite artikala bitni su podaci o veličini trgovine, vrsti proizvoda koji se prodaju, broju i širini ulaza/izlaza te broju blagajni
Za određivanje optimalnog sustava zaštite artikala bitni su podaci o veličini trgovine, vrsti proizvoda koji se prodaju, broju i širini ulaza/izlaza te broju blagajni. 
Proizvode u trgovinama velikih površina s više blagajni (npr. maloprodaja robe široke potrošnje) najčešće štitimo na način da se antene ugrađuju po principu jedna antena jedna blagajna, naročito ako govorimo o trgovinama u sklopu trgovačkih centara gdje ne postoji jedan izlaz kroz koji svi kupci moraju proći. U konfiguraciji antena na svakoj blagajni odmah se vidi koji je kupac izazvao alarm i blagajnica može odmah reagirati (možda je u pitanju „lažni“ alarm zbog neaktiviranja naljepnice). Ako govorimo o samostalnoj trgovini gdje postoji samo jedan (ili dva) izlaza povoljnije je korištenje para antena za izlaz. U takvim prodavaonicama treba voditi računa o udaljenosti antena od izlaza, odnosno mogućnosti bijega kradljivca ako su antene preblizu izlaza. 
Važno je i da zaposleni znaju tko treba reagirati u slučaju da antena generira alarm jer se često događa da antene „sviraju“, ali nitko od prodavača ne reagira jer nije u blizini, a i ako reagira često se letimično pogleda sadržaj kolica i zaključi da je neka naljepnica ostala neaktivirana. Neke trgovine imaju praksu postavljanja antena i na ulaz u trgovinu što je korisno iz dva razloga – detektira ukoliko kupac ulazi s proizvodom na kojem nije deaktivirana zaštita čime se izbjegava neugodnost kod izlaza, a s druge strane omogućuje detekciju ako netko pokuša izaći kroz ulaz s ukradenim proizvodom. U trgovinama široke potrošnje u kojima se koriste kolica povećana je mogućnost oštećenja antena pa treba koristiti antene robusnije izvedbe. Kod manjih trgovina štitimo samo ulaze odnosno izlaze, a odabir antena ovisi o širini ulaza/izlaza. Posebnu vrstu antena instaliramo u ljekarne i trgovine kojima je jako bitan sam izgled. Za takve trgovine koristimo staklene antene koje se lako uklope u interijer.
 
Videonadzor – najtraženiji sustav zaštite
Sustav videonadzora nam služi za nadzor ključnih točaka u prodavaonici. To su ulazi/izlazi iz trgovine, ulazi u službene prostorije, blagajne i info pultevi, prodajni prostor te mjesta prijema i izdavanja robe. 
Videonadzor se sve češće kombinira s ostalim sustavima tehničke zaštite kako bi im se povećala efikasnost. Ako želimo povećati nadzor nad ulazom/izlazom iz trgovine onda videonadzor koristimo u kombinaciji sa sustavom zaštite artikala. Prednost objedinjenog sustava je što uvijek uz aktivaciju antene imamo video zapis za provjeru radi li se o lažnom alarmu, kupcu koji je nešto ukrao ili kupcu koji je već ušao u trgovinu s proizvodom s kojeg nije skinuta zaštita. Videonadzor u kombinaciji sa sustavom evidencije radnog vremena omogućava zaštitu od mogućih manipulacija kao što su npr. da jedan djelatnik evidentira više kolega kako kod dolaska tako i kod odlaska s radnog mjesta. Kontrola pristupa štiti od ulaska u službene prostorije, a ako se kombinira s videonadzorom omogućit će prepoznavanje osoba koje su ulazile u službene prostorije pogotovo ako se to događa izvan radnog vremena.
Uz videonadzor unutrašnjosti trgovine i ključnih točaka, korisno je videom pokriti i perimetar trgovine. Time se omogućava da prodavaonicu van radnog vremena zaštitari ne moraju čuvati na samoj lokaciji, nego se s jedne lokacije može nadzirati više trgovina. Ako se ustanovi da je netko ušao u nedozvoljenu zonu nakon zatvaranja trgovine videonadzorom se mogu ispratiti mjesta kretanja i provjeriti je li bilo nelegalnih aktivnosti.
Bit integracije i centralizacije svih sustava je da se lakše i brže upravlja kompletnim sustavom. Omogućavanjem dvosmjerne komunikacije kod centraliziranog sustava imamo uštedu na korištenju tjelesne zaštite jer više objekata može nadzirati samo jedna osoba. Na taj način nema potrebe da svaka lokacija ima svog zaštitara. 
Alarm ne zahtjeva izlazak zaštitara na lokaciju nego se prvo provjerava je li alarm lažan ili nije. Ako je alarm lažan, sustavom je moguće upravljati osiguravanjem dvostruke komunikacije pa se ili provjerava razlog pojave lažnog alarma ili se dio sustava isključuje do dolaska servisera.