Kakva nam reforma zaštitarstva zapravo treba?

Jedan od prijedloga koncepta novog uređenja zaštitarske djelatnosti, autora Rajka Radmilovića, predlaže da čuvari zadrže trenutne ovlasti, a da zaštitari više nemaju ovlasti upotrebe vatrenog oružja dok bi mogli koristiti sredstva prinude kao što su zaštitarski pas, tjelesna snaga, raspršivači i lisice. Samo bi zaštitari specijalisti, pored ovlasti koje koriste zaštitari, mogli koristiti kratko vatreno oružje kao sredstvo prinude
Ova bi godina, po najavama, trebala biti godina velikih reformi u industriji privatne zaštite, ponajviše zbog skorašnjeg donošenja novog Zakona o privatnoj zaštiti (ZOPZ).

Kao stručni magazin koji pokriva područje zaštite i sigurnosti osoba i imovine, odlučili smo stručnoj javnosti predstaviti jedan od prijedloga koncepta novog uređenja zaštitarske djelatnosti, autora Rajka Radmilovića.

Po ovom prijedlogu čuvari bi zadržali trenutne ovlasti, zaštitari bi ostali bez ovlasti upotrebe vatrenog oružja dok bi mogli koristiti sredstva prinude kao što su zaštitarski pas, tjelesna snaga, raspršivači i lisice, a samo bi zaštitari specijalisti pored ovlasti koje koriste zaštitari, mogli koristiti kratko vatreno oružje kao sredstvo prinude.

Radmilović je dugogodišnji istaknuti djelatnik u industriji privatne zaštite, aktivan još od donošenja prvog Zakona o zaštiti osoba i imovine iz 1996. godine. Vlasnik je streljane i učilišta LAS, javne ustanove za obrazovanje odraslih.

U ovoj ustanovi je kroz program izobrazbe za čuvare i zaštitare u 21 godinu rada izobrazbu završilo oko 15.000 kandidata, dok je periodičnu provjeru vježbovnog gađanja za zaštitare do danas s kratkim vatrenim oružjem odradilo oko 8.000 zaštitara, a radi se od oko 96.000 gađanja.
Sadašnja provedba postupka ishođenja dopuštenja za poslove čuvara i zaštitara je spora, preskupa i komplicirana

Profesor Rajko smatra da je sadašnja provedba postupka ishođenja dopuštenja za poslove čuvara i zaštitara spora, preskupa i komplicirana. Kako kaže zbog svega toga često rezultira i odustajanjem kandidata nakon nekoliko mjeseci.

Po njemu su ključna tri problema; nepotrebno se troše sredstava i energija za program rukovanja oružjem nezainteresiranih i nemotiviranih osoba u programu izobrazbe, a pogotovo u programu periodične provjere vježbovnog gađanja; sadržaji izobrazbe su preopširni i neadekvatni kao i literatura u pripremi kandidata za polaganje stručnog ispita, a problem je i u nekonkurentnosti i netržišnom profiliranju ustanova u provedbi programa.

Prijedlog novog Zakona o privatnoj zaštiti

Stoga u svom prijedlogu predlaže:
  • smanjivanje kriterija s osnova zdravstvene sposobnosti i stvaranje osnovne i najbrojnije skupine zaposlenika u ovlasti zaštitar za sve vrste i opsege poslova bez korištenja oružja kao što su porte, recepcije, trgovine...;
  • povećanje kriterija, profiliranje i održavanje manje skupine zaposlenika u ovlasti “zaštitar specijalist” za sve vrste poslova kod kojih se koristi oružje;
  • zadržavanje ovlasti “čuvara” za popunjavanje poslova manje složenosti i smanjivanje kriterija školske spreme na osnovnu školu radi mogućnosti zbrinjavanja i popunjavanja unutarnjih čuvarskih službi;
  • smanjenje troškova ishođenja Uvjerenja o osposobljenosti te cjelokupni postupak izobrazbe s polaganjem ispita povjeriti ovlaštenim ustanovama;
  • uspostavljanje bolje i opsežnije materijalne i kadrovske baze za provedbu programa;
  • povećani direktni nadzor ovlaštenog tijela MUP-a, nad provođenjem programa i ispita.
Dodaje da bi zaštitarska tvrtka mogla posegnuti za vlastitom organizacijom izobrazbe i time u potpunosti preuzeti odgovornost za kvalitetu provedbe i kvalitetu kadrova koje nudi na zaštitarskom tržištu. Ovlaštene ustanove se u tom slučaju povezuje sa zaštitarskom tvrtkom te se time uspostavlja posebno zainteresirani odnos i način komunikacije od interesa i zaštitarske tvrtke i zaštitarskog tržišta.

Čuvari bi imali ovlasti provjere identiteta, izdavanja upozorenja i zapovijedi, privremenog ograničavanja slobode kretanja, pregleda osoba, predmeta i prometnih sredstava i osiguranja mjesta događaja.
Zaštitari bi imali ovlasti provjere identiteta, izdavanja upozorenja i zapovijedi, privremenog ograničavanja slobode kretanja, pregleda osoba, predmeta i prometnih sredstava i osiguranja mjesta događaja.

Od upotrebe sredstava prinude zaštitari bi koristili zaštitarske pse, tjelesnu snagu, raspršivače i lisice. Zaštitari specijalisti bi imali ovlast provjere identiteta, izdavanja upozorenja i zapovijedi, privremenog ograničavanja slobode kretanja, pregledavanja osoba, predmeta i prometnih sredstava i osiguranja mjesta događaja. Od upotrebe sredstava prinude zaštitari specijalisti bi koristili zaštitarskog psa, tjelesnu snagu, raspršivače, lisice i kratko vatreno oružje.

Jeftiniji postupak stjecanja ovlasti

Prednosti ovog Prijedloga koncepta novog uređenja zaštitarske djelatnosti očituju se u proceduralno jednostavnijem, bržem i jeftinijem postupku stjecanja prava na rad u zaštitarskoj djelatnosti.

Tako bi program izobrazbe za čuvara s osnovnom školom trajao 40 sati uz dva tjedna nastave, a cijena bi iznosila 700 kuna. Periodični zdravstveni pregled bi bio svakih pet godina te bi iznosio 500 kuna. Ukupni troškovi bi iznosili 1.690 kuna, dok sad iznose 2.370 kuna. Program izobrazbe za zaštitara s najmanje srednjom stručnom spremom trajao bi 90 sati uz četiri tjedna nastave, odnosno 23 radna dana, a cijena bi iznosila 1.500 kuna. Periodični zdravstveni pregled bi bio svakih pet godina te bi iznosio 600 kuna. Ukupni troškovi za ovu kategoriju bi iznosili 2.800 kuna, dok sada iznose 3.720 kuna. Program izobrazbe za kategoriju zaštitar specijalista sa srednjom stručnom spremom ili četverogodišnjom školom trajao bi 120 sati uz pet tjedana nastave, što je 30 radnih dana, a cijena bi iznosila 2.500 kuna. Periodični zdravstveni pregled bi bio svake dvije godine te bi iznosio 600 kuna. Ukupni troškovi za ovu novu kategoriju iznosili bi 3.800 kuna.

Zaštitarima koji su stekli ovlast po prethodnim propisima treba omogućiti prijenos stečenih prava tako da zaštitari steknu ovlast zaštitar specijalist, ako imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zaštitarskoj djelatnosti
Radmilović u ovom prijedlogu ZOPZ-a, između ostalog ističe, da bi osnovni dokaz o provedenom postupku ispunjavanja uvjeta i provedenom programu osposobljavanja s položenim ispitom o osposobljenosti za čuvara, zaštitara i zaštitara specijalista bilo Uvjerenje o osposobljenosti koje izdaje ovlaštena ustanova.

Uvjerenje se izdaje temeljem ovlasti izdane po odobrenju za rad od strane MUP RH, a u skladu s novim Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u privatnoj zaštiti. Uvjerenje se priznaje kao konačno i dokaz je za sklapanje ugovora o radu sa zaštitarskom tvrtkom ili unutarnjom čuvarskom službom. Uvjerenje se ovjerava pečatom s državnim grbom koje se dobiva temeljem odobrenja za izvođenje programa pri Ministarstvu uprave.

Kroz program osposobljavanja čuvara, zaštitara i zaštitara specijalista bili bi potrebni slijedeći predmeti: zakonske ovlasti i pravila postupanja, osnove kriminalistike, tehnička zaštita, osnove komunikacije i psihologije, rukovanje i gađanje kratkim vatrenim oružjem i upotreba tjelesne snage - samoobrane.

Tako bi čuvari iz predmeta zakonske ovlasti i pravila postupanja imali deset nastavnih sati, iz osnova kriminalistike deset nastavnih sati, iz tehničke zaštite deset nastavnih sati i iz osnova komunikacije i psihologije deset nastavnih sati što bi ukupno iznosilo 40 nastavnih sati.

Zaštitari bi iz predmeta zakonske ovlasti i pravila postupanja imali dvadeset nastavnih sati, iz osnova kriminalistike deset nastavnih sati, iz tehničke zaštite deset nastavnih sati, iz osnova komunikacije i psihologije deset nastavnih sati i iz upotrebe tjelesne snage - samoobrane četrdeset nastavnih sati.

Zaštitari specijalisti bi iz predmeta zakonske ovlasti i pravila postupanja imali dvadeset nastavnih sati, iz osnova kriminalistike deset nastavnih sati, iz tehničke zaštite deset nastavnih sati, iz osnova komunikacije i psihologije deset nastavnih sati, iz upotrebe tjelesne snage - samoobrane četrdeset nastavnih sati i iz rukovanja i gađanja kratkim vatrenim oružjem trideset sati.

Zaposlenima treba omogućiti prijenos stečenih prava

O stjecanju novih ovlasti Radmilović kaže da bi kandidati trebali prolaziti kroz razliku edukacijskog programa. Tako bi čuvar ako ima srednju stručnu spremu mogao podnijeti zahtjev za stjecanje ovlasti zaštitara uz uvjet zdravstvenog pregleda i polaganja razlike programa nakon najmanje jedne godine radnog iskustva u zaštitarskoj djelatnosti. Dok bi zaštitar mogao podnijeti zahtjev za stjecanje ovlasti zaštitara specijalista uz uvjet zdravstvenog pregleda i polaganja razlike programa rukovanja i gađanja kratkim vatrenim oružjem od 30 sati i to nakon najmanje jedne godine radnog iskustva na poslovima zaštitara.

Zaštitarima koji su stekli ovlast prema prethodnim propisima trebalo bi omogućiti prijenos stečenih prava tako da steknu ovlast zaštitar specijalist ako imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zaštitarskoj djelatnosti ili ako izjavom prihvate novu ovlast zaštitar, dok bi čuvari ostali u istom statusu.

Ovo je iznimno važan prijedlog zbog trenutno velikog nedostataka radne snage i to bez obzira na rok od godine dana za prilagodbu na Zakon. Ovim bi se zaštitarskim tvrtkama omogućilo da imaju veći broj zaštitara specijalista, u protivnom bez ovih stečenih prava, tvrtke bi se mogle naći u problemima zbog dodatnog odljeva većeg broja radne snage, a zbog novih reformskih nameta radnicima jer opće je poznata činjenica da ljudi u zaštitarstvu nisu motivirani za dodatne edukacije zbog potplaćenosti i velikog broja prekovremenih sati.

Kako bi se održala ovlast Radmilović predlaže dopunske obuke i kondiciranja. Kod zaštitara bi se trebala potencirati tjelesna spremnost i sposobnost primjene zahvata samoobrane kroz obvezni godišnji jednokratni ili višekratni program s provjerom. Kod zaštitara specijalista bi se trebala potencirati tjelesna spremnost i sposobnost primjene zahvata samoobrane te rukovanja i gađanja kratkim vatrenim oružjem kroz obvezni godišnji jednokratni ili višekratni program vježbe i vježbe s provjerom.

Konstruktivnija rasprava

Slijedom gore navedene kategorizacije ovlasti u ovom programu sudjeluju, i obvezni su ga provesti, isključivo zaštitari koji koriste oružje u obavljanju poslova pratitelja, tjelohranitelja, zaštitara novčarskih institucija i kritične infrastrukture ali i drugi zaštitari specijalisti koji posjeduju takvu ovlast, ali ne rade na poslovima s oružjem.

Zaštitarska tvrtka bi morala imati veći broj zaštitara specijalista od potrebnog broja prema radnim mjestima zbog povećanog opsega posla, raskida radnog odnosa, bolovanja...

U svakom slučaju zaštitarska tvrtka iz postojećeg fonda zaštitara u roku do 30 dana može razlikovnim programom pripremiti određeni broj zaštitara specijalista ishođenjem odobrenja, obaviti zdravstveni pregled, izvršiti izobrazbu u rukovanju i gađanju kratkim vatrenim oružjem i ispit.

Nadamo se da će ovaj prijedlog koncepta novog uređenja zaštitarske djelatnosti, autora Rajka Radmilovića, u stručnoj javnosti pridonijeti konstruktivnoj raspravi a u konačnici i donošenju i usvajanju najboljeg prijedloga koji će biti u općem interesu cjelokupne industrije privatne zaštite a samim time i izvršitelja tih poslova, odnosno radnika.