Koaks, optika ili UTP?

Koaks, optika ili UTP?

Za razliku od nebalansiranog  prijenosa video signala koaksijalnim kablovima, UTP kablovi koriste balansirani tip prijenosa,što ga čini otpornim prema elektromagnetskim smetnjama iz okoline. U tom slućaju video signali mogu biti smješteni i provedeni u istom žičanom snopu zajedno sa kablovima poput telefonske linije, lokalne mreže, 24 AC napajanjem, uz kablove koji provode RS-422 ili RS-485 telemetrijske komande , neki drugi video signal, itd. Postavljanje video kamera u liftove, u blizini fluorescentnih cijevi , radio odašiljača ili motora također ne predstavlja problem. UTP kabel ima oko deset puta manji promjer od koaksijalnog ( RG 59 ) i jeftiniji je što znaći jednostavniju, lakšu i jeftiniju instalaciju osobito kod većih CCTV sustava.

Uobičajenim UTP kabelom koji se inače koristi za LAN mreže mogu se prenijeti 4 video signala (za jedan video signal dovoljna je jedna parica ). Velika ušteda u radu i materijalu osobito dolazi do izražaja kada je broj kamera velik i kada je udaljenost od kamere do centralnog uređaja velika. Kvaliteta prijenosa video signala UTP-om ima i mnoge karakteristike prijenosa putem optičkih kablova, ali uz znatno nižu cijenu.To je i razlog zašto mnogi instalateri kod postavljanja veće CCTV instalacije, osobito u okruženju sa mnogo elektromagnetskih smetnji, posežu za UTP rješenjima, a optiku koriste samo za instalacije gdje je udaljenost od kamere do centralnog uređaja ekstremo velika ( preko 2500 metara ) i zbog sigurnosti, kada se video slika prenosi kablovima koji su položeni uz visoko voltažne vodove (npr. dalekovodi, trafostanice)...