Koliko su snažni naši zaštitari

Različiti se fizički zahtjevi postavljaju pred pripadnike interventnih timova, pratnje novca, tjelohranitelja, čuvara itd. Iako su zahtjevi poslova različiti, valja propisati temeljne kondicijske zahtjeve s potrebnim testovima, koji trenutačno nisu propisani. To je težak i bolan korak, međutim ako želimo imati sposobne i spremne djelatnike, onda je i prijeko potreban
[ Kristian Družeta ]

Praktična iskustva i znanstvena istraživanja ukazuju da kondicijska spremnost utječe na djelotvornost taktičkih operativaca. Stupanj motoričke i funkcionalne sposobnosti izravno utječe na razinu obučenosti bez obzira na specijalnost. Unatoč tehnološkim dostignućima i njihovim primjenama, ljudski faktor, taktički djelatnik, sa svojim je sposobnostima ostao temelj uspješnosti. Cilj je ovoga članka ukazati na važnost periodičnog testiranja kondicijskih sposobnosti osoba koje rade u privatnoj zaštiti. 
Promatrajući komponente bitne za uspješnost taktičkih djelatnika, vidljiva je prisutnost kondicijske pripremljenosti (funkcionalne i motoričke sposobnosti). 
Ono što je važno jest da ta komponenta ima velik utjecaj i na realizaciju ostalih komponenti uspješnosti kao što su zdravstveni status i morfološke karakteristike. Osim toga, dobra je kondicijska pripremljenost preduvjet za uspješno svladavanje programa osposobljavanja, ali i potrebnih specijalističkih tečajeva koji se također nalaze u jednadžbi uspješnosti taktičkih djelatnika.
Nužno treba odrediti testove za provjeru bazičnih kondicijskih sposobnosti te obvezu da se oni provode pri zapošljavanju i tijekom rada bar jednom godišnje, a u odabiru testova za početak bi bilo dovoljno preuzeti testove koji se provode u sličnim poslovima državnih službi
Kad govorimo o zaštitarima bitno je naglasiti da postoje razlike u potrebnim kondicijskim sposobnostima za izvršenje zadaća. Različiti se fizički zahtjevi postavljaju pred pripadnike interventnih timova, pratnje novca, tjelohranitelja, čuvara i sličnih aktivnosti. Iako su ti zahtjevi poslova različiti, postoji potreba propisati temeljne kondicijske zahtjeve s potrebnim testovima, koji trenutačno nisu propisani. Svakako da je to težak i bolan korak, ali je neminovan kako bismo imali sposobne i spremne djelatnike.
Često volimo uspoređivati privatni sektor sa sličnim poslovima u državnim službama pa treba naglasiti da takvi propisi postoje za taktičke djelatnike u državnim službama, a propisane su im i periodične provjere. Znamo li da se provjere iz gađanja vatrenim oružjem provode svake dvije godine, onda to ispada nemoguća misija, no isto tako znamo da takav pristup provjeri osposobljenosti nije ispravan. 
Pozivanje na to da, kad govorimo o upotrebi pištolja, ovako nema lažiranja rezultata i omogućavamo Inspektoratu unutarnjih poslova MUP-a da provede nadzor skretanje je pozornosti s bitnoga, a to je osposobljenost taktičkih djelatnika. Samo čestim provjerama i sankcijama protiv onih koji ne zadovoljavaju propisane standarde možemo podići osposobljenost djelatnika i konkurentnost radne snage. 

Osnovni zahtjevi kondicijske pripremljenosti
Izrazito je teško i hipotetski odrediti koje bi antropološke karakteristike trebalo dijagnosticirati za predviđanje uspješnosti u obavljanju svakodnevnih ili izvanrednih zadaća, a koje bi obuhvaćale sve poslove i aktivnosti postavljene pred zaštitare. Ipak, treba odrediti koje bi bazične motoričke i funkcionalne sposobnosti svaki zaštitar morao održavati na određenoj razini kako bi mogao odgovoriti na postavljene zadaće. Zaštitar mora biti zdrav i imati bazične sposobnosti koje određuju faktorsku strukturu uspješnosti, i zadovoljavajuće morfološke karakteristike. O njima možemo govoriti samo hipotetski, na temelju iskustva. Od zaštitara se traže skladan razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, poželjne tjelesne proporcije te optimalan zdravstveni status. 
Na području funkcionalnih sposobnosti zastupljeni su aerobni, aerobno-anaerobni i anaerobni energetski mehanizmi, dok na području snage prevladavaju repetitivna, statična i maksimalna jakost. U prostoru koordinacije do izražaja dolazi koordinacija čitava tijela, brzina izvođenja složenih motoričkih zadataka i agilnost. U prostoru brzine do izražaja dolazi brzina reakcije, pojedinačnog pokreta i naizmjeničnih pokreta ili njihova frekvencija. Važne su ravnoteža, preciznost i fleksibilnost. 
Ova hipotetska faktorska struktura može zadovoljiti sve poslove koji se provode u privatnoj zaštiti. Bitno je napomenuti da se testiranje provodi u vremenu kad je razvoj bazičnih antropoloških karakteristika završen, a najvećim je dijelom završen i razvoj nekih specifičnih sposobnosti. To treba imati u vidu posebice pri testiranju osoba koje te poslove već rade, ali i kod prijema novog djelatnika. Zbog tih je činjenica ograničen i sam rad na razvoju kondicijskih sposobnosti.

Testovi za procjenu pripremljenosti
Sadašnja zakonska regulativa ne propisuje provjeru kondicijskih sposobnosti za osobe koje rade na poslovima privatne zaštite. Za razliku od ovih poslova, u državnim je službama različitim pravilnicima propisana obveza periodične provjere kondicijskih sposobnosti2. Tu treba naglasiti da provjere nisu svrha same sebi. Provjere kondicijskih sposobnosti imaju svrhu utvrđivanja stanja kondicijske spremnosti, ali i određivanje planova i programa kako bi se postignuto poboljšalo ili zadržalo na zadovoljavajućoj razini ako su takvi rezultati dijagnostike kondicijskih sposobnosti. 
Također je važno razlikovati bazične provjere i specifične provjere kondicijskih sposobnosti prema posebnosti zadaća koje izvršavaju zaštitari. Kako je u uvodu navedeno, različiti se fizički zahtjevi postavljaju pred pripadnike interventnih timova, pratnje novca, čuvara i sl. Za početak je nužno odrediti testove za provjeru bazičnih kondicijskih sposobnosti te obvezu da se oni provode pri zapošljavanju i tijekom rada - barem jednom godišnje. 

Dobra kondicijska spremnost preduvjet je za optimalno zdravstveno stanje i poželjne morfološke karakteristike, a testiranje zaštitara bitno je i nezamjenjivo. Provjere se moraju provoditi najmanje jednom godišnje, pri čemu ne postoje opravdani razlozi da se one ne provode, a svako navodno opravdanje samo je izlika za prikrivanje stvarne osposobljenosti djelatnika na poslovima privatne zaštite
U odabiru testova dovoljno je za početak preuzeti testove koji se provode u sličnim poslovima državnih službi. S obzirom da se često voli uspoređivati rad u privatnom i državnom sektoru, time bismo dobili usklađenost sposobnosti i osobina te mogućnost komparacije rezultata i donošenja zaključaka o kompetitivnosti radne snage u oba sektora.
Kao jedan od prijedloga može poslužiti skup testova koje provode djelatnici Oružanih snaga RH, ali i taktički djelatnici u stranim privatnim zaštitarskim tvrtkama. Discipline su sklekovi, podizanje trupa iz ležanja i trčanje na 3200 metara. Također se može odrediti i posve novi skup testova za sve taktičke djelatnike. Zanimljivi su i testovi koje provode policajci, ali i vatrogasci. Svakako da je izbor testova različit, što se vidi i iz priloženih tablica. U njima su vidljivi i potrebni rezultati koje testirana osoba treba zadovoljiti. 

Zaključak: nužni specifični testovi
Da bismo mogli očekivati uspješnu primjenu tjelesne snage i zahvata iz borilačkih vještina, bitna je dobra kondicijska spremnost. Isto vrijedi i za primjenu vatrenog oružja kao krajnje mjere, ali i za odgađanje primjene težih ovlasti. Osim toga, dobra kondicijska spremnost preduvjet je za optimalno zdravstveno stanje i poželjne morfološke karakteristike. Testiranje zaštitara iz tih područja vrlo je bitno, nužno i nezamjenjivo. Učestalost ovih provjera mora biti najmanje jednom godišnje. Ne postoje opravdani razlozi da se te provjere ne provode. Svako navodno opravdanje samo je izlika za prikrivanje stvarne osposobljenosti vlastitih djelatnika na poslovima privatne zaštite. 
Testovima osnovne kondicijske pripremljenosti dobivamo osnovne informacije o sposobnostima zaštitara. Za dobivanje potpunih informacija o kondicijskoj sposobnosti nužno je provoditi specifične testove. Uvođenjem obavezne provjere kondicijske pripremljenosti i određivanjem skupa testova te uvođenjem specifičnih testova za provjeru kondicijske pripremljenosti, dobivamo potpunu informaciju o kondicijskim sposobnostima kao jednom od najvažnijih segmenata osposobljenosti zaštitara.
Zakonodavac i oni koji nadziru rad u djelatnosti privatne zaštite moraju imati na umu važnost ovih poslova za cjelokupno stanje sigurnosti društva te svojim nadzorima potencirati rast kvalitete sposobnosti i osposobljenosti osoba koji rade ove poslove. Dobre kondicijske sposobnosti temelj su na koji se nadograđuju ostala znanja i sposobnosti. Za podizanje i održavanje razine kondicijskih sposobnosti nužno ih je periodično testirati. Na temelju rezultata tih testova valja izrađivati i provoditi programe za unaprjeđenje ili održavanje kondicijske pripremljenosti koje će provoditi stručne osobe sa završenim stručnim studijem iz područja kondicijske pripreme ili sa sveučilišnim studijem kineziologije.