Konferencija M&S 2013. u Trakošćanu: "Menadžment i sigurnost" prerasta u pravi međunarodni skup

Vođenje je još jedna funkcija koja objedinjuje sve uloge menadžmenta i sve funkcije sigurnosti. O svemu tome, pa i više od toga, za Zaštitu govori tajnik konferencije Menadžment i sigurnost Josip Taradi, osoba koja svih ovih godina vodi brižno administraciju središnjeg skupa menadžmenta sigurnosti u Hrvatskoj - i šire
[ Dražen Najman ]

Konferencija "Menadžment i sigurnost" ušla je u osmu godinu života, a tradicionalno okupljanje znanstvenika i stručnjaka s područja menadžmenta sigurnosti ovoga će se proljeća održati u živopisnom okružju Hrvatskog zagorja – u Trakošćanu, poznatom po rezidencijalnom dvorcu koji je više stoljeća bio u posjedu velikaške obitelji Drašković. Iako svih ovih godina u pripremi M&S-a sudjeluje veći broj ljudi, Josip Taradi ipak je ‘mozak operacije’, osoba koja sustavno i marljivo radi na promociji i jačanju Konferencije, a time i svoje matične struke. Taradija kolege nazivaju ‘srcem i dušom’ Konferencije, pa zato nema bolje osobe koja će nam opisati pripreme, ciljeve i daljnje planove M&S-a.
 
Osmo izdanje M&S-a posvećeno je temi "Vođenje i sigurnost" kao dijelu petogodišnjeg programskog ciklusa "Osnovne funkcije menadžmenta i sigurnost". Za razliku od ranijih Konferencija, skupu u Trakošćanu dodali ste pojam - međunarodni. O kakvim je promjenama riječ?
Konferencija ide prema planu iz utvrđenog programskog ciklusa, nakon što smo na zadnja tri okupljanja obradili i odradili prve tri teme (Planiranje i sigurnost 2010., Organiziranje i sigurnost 2011. te Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost 2012.) Slijedi 8. konferencija što sigurno predstavlja i dobru potvrđenu tradiciju. Naime, prvih smo šest skupova održali u Čakovcu, a 7. u turističkom centru Toplice Sveti Martin. Na dosadašnjim, mogu reći, uspješno održanim skupovima sudjelovala su ukupno 523 autora s 352 rada, a ukupno smo na M&S-u dosad imali 1303 sudionika. Kako se Konferencija kontinuirano razvija u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu, ali i u regionalnom međunarodnom okruženju, stvorili su se uvjeti da M&S iz dosadašnje kategorizacije "s međunarodnim sudjelovanjem" preraste u kategorizaciju "međunarodna znanstvena i stručna konferencija". Po ‘međunarodnom’ načelu ustrojeni su odbori ovogodišnje Konferencije, i to međunarodni menadžment, međunarodni programski odbor i međunarodni organizacijski odbor, u kojima su u većini članovi iz našeg susjedstva. Od 112 autora više od trećine ih je iz inozemstva. Autori ukupno dolaze iz šest država - Slovenije, BiH, Srbije, Makedonije, Češke i Hrvatske, a sudionici skupa još će pojačati međunarodni karakter. Zbog specifičnosti tema i međunarodne suradnje autora na zajedničkim istraživačkim projektima "M&S" postaje središnje regionalno mjesto za okupljanje znanstvenika, stručnjaka, menadžera, nastavnika i studenata u promidžbi menadžmenta sigurnosti.
Osim u Hrvatskoj, M&S planiramo organizirati u Sloveniji, BiH i Srbiji. Bude li interesa Konferencije možemo održavati i dvaput godišnje, a došlo je vrijeme i da se kandidiramo za potporu nacionalnih ministarstava za znanost i obrazovanje te međunarodnih asocijacija i fondova EU-a
Tko je sve sudjelovao u pripremi ovogodišnjeg okupljanja u Trakošćanu?
Formalne pripreme za M&S krenule su početkom ove godine, pozivom autorima za prijavu sažetaka budućih radova. Dakle, sustavne pripreme za Konferenciju traju gotovo šest mjeseci. Budući da promoviramo sinergiju menadžmenta i sigurnosti, onda imamo i strategijski menadžerski tim koji vodi pripreme kroz sve faze, a čine ga dr. Vesna Nikolić iz Srbije, mr. sig. Miran Pavlič iz Slovenije i moja malenkost kao tajnik M&S-a. Tradicionalno, glavni je organizator Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, a od ove godine, na međunarodnom načelu, imamo i suorganizatore - Društvo varnostnih inženirjev iz Ljubljane, Fakultet za menadžment Univerze na Primorskem iz slovenskog Kopra, Fakultet za primenjenu bezbednost Univerziteta Educons iz Srbije te Veleučilište u Karlovcu.
 
Zašto je vođenje, kao jedna od osnovnih funkcija menadžmenta, važno u poslovima i projektima sigurnosti?
Vođenje (engl. Leadership) kao četvrta osnovna funkcija menadžmenta, koja se često naziva i središnjom funkcijom menadžmenta, objedinjuje i sve uloge menadžmenta (informacijske, interpersonalne, odlučivanje, op. a.) i sve funkcije sigurnosti - zaštitu, obranu i spašavanje. Vođenje se odnosi na sva područja suvremene poslovne i javne sigurnosti ljudi, imovine i okoliša - zaštita na radu, zaštita od požara i eksplozija, zaštita okoliša, tjelesna i tehnička zaštita osoba i imovine, civilna zaštita, obrana, zaštita informacijskih sustava, financijska zaštita, osiguranje i dr. – kao i na međunarodne norme za sustave upravljanja sigurnošću i rizicima. Operativnim vođenjem zaštite ostvaruje se preventiva, a učinkovito vođenje zaštite, u svim područjima zaštite, opravdava suvremen pristup sigurnosti po kojem "nema sigurnosti bez menadžmenta, niti menadžmenta bez sigurnosti".
 
Koliko ste predavanja predvidjeli ove godine i o kojim će se sve temama i novostima u struci raspravljati?
U propisanom, anonimnom i međunarodnom postupku recenzije radova prihvaćeno je ukupno 59 radova. Pritom je 40 radova kategorizirano u klasama znanstvenih radova, dok je stručnih radova 19. Po utvrđenom programu svi će se radovi prezentirati u dva konferencijska dana i neće biti poster-sekcija kao ranijih godina. Uvod u program čine tri pozvana predavanja te uvodna plenarna predavanja sa sedam radova. Središnji dio čini šest paralelnih sekcija s prezentacijom 43 rada. Skup završava završnim plenarnim predavanjima u kojima će biti prezentirano šest radova, uz raspravu i zaključak Konferencije. 
 
Ističe li se neka tema posebno po atraktivnosti, aktualnosti ili važnosti?
Svi su nam radovi jednako aktualni i važni, no treba istaknuti pozvana predavanja dr. Vesele Radović na temu "Komunikacija o riziku kao dimenzija vođenja politike zaštite životne sredine u Srbiji", zatim predavanje dr. Maje Meško "Bolečine v križu in absentizem pri poklicnih voznikih avtobusa" te predavanje mr. sc. Ivane Varičak "Kako voditi poduzeće prema postizanju društveno odgovornih ciljeva?" Drugoga dana Konferencije, u petak, 14. lipnja, planiramo mogućnost prezentacije knjiga, časopisa, znanstvenih i stručnih projekata te diplomskih i poslijediplomskih studija u području menadžmenta i sigurnosti. Cilj je prezentacija razmjena informacija, znanja i ideja te poticanje i dogovaranje o zajedničkoj i međunarodnoj znanstvenoj  i stručnoj suradnji. Među njima će svakako biti zanimljivo izlaganje predsjednika Makedonskog udruženja za zaštitu na radu Milana Petkovskog "Rukovođenje projektom zaštite na radu: Opće smjernice projektnog ciklusa - iskustvo vođenja međunarodnih projekata zaštite na radu u Makedoniji". Ističem i temu predsjednika Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije Dragoslava Tomovića "Međunarodna suradnja - vođenje zaštite na radu u tvornici FIAT Automobili Srbija u Kragujevcu".
 
U kojoj se mjeri teme i teorijske rasprave iz konferencijskog programa prenose u praksu, na teren?
Vjerujemo da se prezentirani teorijski modeli i rezultati znanstvenih istraživanja mogu i moraju koristiti u praksi jer je praksa bez teorije - ‘slijepa’. Posebno je to važno kad su u pitanju suvremeni koncepti vođenja i menadžmenta sigurnosti. Isto tako, važno je poznavati, usvojiti i u praksi koristiti metode i tehnike vođenja međunarodnih projekata zaštite. 
Ulaskom Hrvatske u EU upravo će međunarodna suradnja u zaštiti dobiti posebnu važnost. S druge strane, teorija bez prakse je ‘gluha’ ako ne sluša probleme prakse i na temelju njih ne postavlja ciljeve novih znanstvenih istraživanja, dajući nova rješenja praktičnih problema struke. U Trakošćanu svi radovi s prikazom rezultata znanstvenih istraživanja obrađuju konkretne praktične probleme dajući nove i originalne spoznaje i prijedloge za unaprjeđenje poslovne i javne sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. 
 
Što je s bližom budućnošću, planirate li daljnje širenje M&S-a?
Prema programskom planu za iduću godinu i konferenciju M&S 2014. ostaje nam još tema "Kontroliranje i sigurnost". Time će biti obrađeno svih pet osnovnih funkcija menadžmenta i njihova veza sa sigurnošću. Ovako nastao komplet od pet zbornika radova konferencija činit će programsku cjelinu jedinstvenu u regiji, a možda i u svjetskim okvirima. Zbornik radova konferencija preinačili smo u znanstveno-stručni časopis kao periodičnu publikaciju registracijske oznake ISSN 1848-5251. Potvrda da smo na pravom putu stiže u obliku interesa novih autora, ali i institucija. Težnja je da naše konferencije postanu realno i središnje mjesto za inicijative i dogovore oko zajedničkih međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata.
Na dosadašnjim je skupovima sudjelovalo ukupno 523 autora s 352 rada koji su objavljeni u tiskanim zbornicima, na ukupno 3389 stranica, a M&S je dosad ukupno okupio 1303 sudionika
Osim toga, Konferencija je stasala i prepoznata je u društvu, pa je došlo vrijeme da se budući M&S-ovi kandidiraju za potporu nacionalnih ministarstava za znanost i obrazovanje, kao i međunarodnih asocijacija i fondova, od EU i sl. Zadovoljstvo i zahtjeve sudionika ispitivat ćemo anketama, s ciljem stalnog poboljšanja. Tu spadaju i odluke o mjestima održavanja Konferencija koje će se, osim u Hrvatskoj, u skoroj budućnosti održavati i u Sloveniji, BiH i Srbiji. Bude li interesa, konferencije ubuduće možemo održavati i dvaput godišnje. Od M&S 2015. utvrdit ćemo novi petogodišnji programski ciklus nazvan "Suvremeni koncepti menadžmenta i sigurnost", a prioritet i redoslijed tema odredit će sami autori u anketi. Na poseban ćemo način  za dvije godine proslaviti jubilarnu 10. konferenciju, utvrđujući tako temelje tradicije i nove dekade rada, uloge i važosti M&S-a.
 
Kada ste započinjali projekt "Menadžment i sigurnost" jeste li planirali dugogodišnje aktivnosti? Kako je uopće krenula ova ideja i koliko dugo s kolegama mislite voditi Konferenciju?
Već je prva Konferencija u Čakovcu 2006. jasno potvrdila potrebu suradnje i okupljanja stručnjaka i znanstvenika iz područja menadžmenta i sigurnosti, sa svrhom daljnjeg unaprjeđenja suradnje, metodike i sinergije tih dvaju važnih područja za poslovanje i našu svakodnevicu. Tada su stvoreni temelji nove periodične konferencije, jedinstvene u regiji po tematici, ali i organizacijskom pristupu. HDIS je odlukom Skupštine preuzeo obvezu organizacije M&S-a, a inicijativu za osnivanje pokrenuo sam u suradnji s kolegom Darkom Palačićem. M&S je prva i do danas jedina konferencija koju organizira HDIS, i po kojoj je i ta stručna udruga poznata u Hrvatskoj, a u zadnje vrijeme i u regiji. Konferencija stalno raste, moglo bi se reći da nadrasta i samu sebe te je definitivno postala brend. Postala je i međunarodna, ali je važnije istaknuti da je M&S nadnacionalna i nadinstitucionalna konferencija. Ona daje, a ne uzima. Jer i zaštita i sigurnost jesu i moraju biti nesebično davanje, požrtvovnost i odgovornost. Konferencija će se razvijati i dalje, i to onako kako će se u znanstvenom smislu razvijati inženjeri sigurnosti postavljajući i osiguravajući time znanstvene temelje sigurnosti.