Kula Norinska - izrazito značajan objekt koji će poslužiti svim operativnim snagama civilne zaštite

Joško Cebalo, zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije

Izgradnja Centra za obuku operativnih snaga civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije u Kuli Norinskoj, u dolini Neretve, jedan je od rezultata sudjelovanja Dubrovačko-neretvanska županije u EU projektu FIRESPILL - projektu koji se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Italy-Croatia. Osim izgradnje objekta i prostora Centra, angažman Županije kao projektnog partnera FIRESPILLa obuhvatile su još neke dodatne aktivnosti u projektnom razdoblju. O aktivnostima Dubrovačko-neretvanske županije i samom projektu razgovarali smo s Joškom Cebalom, zamjenikom Župana i načelnika Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije se od travnja 2020. godine provodi projekt FIRESPILL. Koje su sve aktivnosti provedene i koliko ste zadovoljni ostvarenim rezultatima projekta?

Projekt FIRESPILL na području Dubrovačko-neretvanske županije provodi se protekle tri godine. Radi se o projektu čija je provedba bila zahtjevna i koja je nosila broje izazove, ali i o projektu koji veseli s obzirom na to da je imao zaista mnoge koristi za sustav civilne zaštite. Glavna aktivnost projekta FIRESPILL je svakako izgradnja Centra za obuku operativnih snaga civilne zaštite u Kuli Norinskoj. Doline Neretve je, izgradnjom ovog Centra, dobila izrazito značajan objekt koji će, vjerujemo, poslužiti svim operativnim snagama civilne zaštite, ponajprije vatrogasnim postrojbama. Područje doline Neretve pogranično je područje i nije rijetkost da tamo, kao i na ostalom području Dubrovačko-neretvanske županije, dolazi do širenja požara s područja Bosne i Hercegovine na naše područje. Takve ćemo situacije ubuduće dočekati znatno opremljeniji i spremniji negoli je to bilo prije, zahvaljujući i ovom objektu. Centar za obuku operativnih snaga civilne zaštite predstavlja, zapravo, ispostavu Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu Splitsko-dalmatinske županije koji se gradi u Vučevici i koji će, s vremenom, predstavljati regionalni centar koji će surađivati s ostalim sličnim centrima u Italiji, ali i drugim europskim državama. Ugovor na izgradnji Centra potpisan je početkom lipnja 2021. godine, a radovi su uspješno završili 15 mjeseci od početka njihove izgradnje, nešto prije ugovorenog roka. Ugovor je potpisan na iznos od 1.025.302,74 eura, a radovi su uspješno završeni realiziranim iznosom Ugovora od 998.394,83 eura, dakle manje od planiranog.

Osim ove glavne aktivnosti, koja se odnosila na infrastrukturne radove, radilo se puno na stručnom osposobljavanju operativnih snaga i edukaciji djece osnovnoškolske dobi. Na području cijelog partnerstva, dakle ostalih hrvatskih i talijanskih regija, provodile su se različite aktivnosti koje su bile posvećene potresu i onečišćenju mora - rizicima kojima smo kao priobalna području i u Hrvatskoj i Italiji izrazito izloženi.U prosincu prošle godine svečano je otvoren i Centar za obuku operativnih snaga civilne zaštite u Kuli Norinskoj. Izgradnja toga Centra bila je glavna aktivnost na našem području. Što je nakon toga uslijedilo?

Za cijelo vrijeme provedbe projekta pokušavali smo iznaći dodatna sredstva kako bismo zgradu opremili i što prije je doveli do razine potpune funkcionalnosti, posebno spremnosti za požarnu sezonu. Uspjeli smo osigurati dodatna sredstva za opremanje doma namještajem, nabavili smo računalnu i komunikacijsku opremu te radionicu Centra opremili potrebnim alatima i strojevima. Radi se investiciji od ukupno 110 tisuća eura. Zahvaljujući tome uvjeti rada operativnih snaga bit će znatno bolji nego su bili lani. Novonabavljene komunikacijska i računalna oprema omogućile su zapravo ustroj operativnog centra koji će biti izuzetno koristan tijekom intervencija, ali i održavanja različitih vježbi operativnih snaga. Treba imati na umu da je područje doline Neretve, kao i većina teritorija Dubrovačko-neretvanske županije, pogranično područje, a to u području civilne zaštite predstavlja posebne izazove. Komunikacija je u takvim slučajevima izrazito bitna, kao i brzina izlaska na intervenciju. Izgradnjom i opremanjem Centra cijeli bi taj proces trebao biti brži. Naš Centar ispostava je Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu Splitsko-dalmatinske županije koji se gradi u Vučevici i koji će postati regionalni centar za obuku i ovom dijelu Europe, tako da smo sada u potpunosti spremni za smještaj i uvježbavanje pripadnika operativnih snaga koji iz ostalih europskih regija budu dolazili u naš Centar. Razmjena iskustava i praksi pripadnika operativnih snaga također je jako važna jer se radi o iskustvima stečenim u stvarnim uvjetima i tijekom različitih intervencija što nekada prilikom donošenja odluka može biti presudno. Uvijek se nadamo i vjerujemo kako će intervencija biti što manje, no nije na odmet pripremiti se koliko god smo u mogućnosti.Dubrovačko-neretvanska županija uključena je u provedbu nekoliko europskih projekata koji su tematikom vezani uz područje civilne zaštite. Zašto je projekt FIRESPILL posebno značajan za naše područje?

U bilo koju projektnu inicijativu koja se tiče područja civilne zaštite, uvijek krećemo od temeljnog dokumenta koji na neki način određuje razvoj sustava civilne zaštite, a to je Procjena rizika od velikih nesreća za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Požar otvorenog prostora jedan je od šest glavnih rizika na našem području. Ne treba posebno govoriti o požarima s obzirom na to da smo njegove posljedice i opasnosti, vjerojatno, svi osjetili. Često se govori i o klimatskim promjenama. Posljednjih desetljeća zbog klimatskih promjena povećan je rizik od izbijanja požara duž jadranske obale te se očekuje da će se takav trend nastaviti i dalje uzrokujući štete stanovništvu, okolišu i infrastrukturi. Ova ugroza na isti način pogađa hrvatske i talijanske priobalne regije. Poboljšanje spremnosti i bolja organizacija operativnih snaga, njihova bolja opremljenost i podizanje razine sigurnosti stanovnika u obje zemlje zajednički je cilj stoga naše priključenje jednom ovakvom partnerstvu i projektom na temu sprječavanja požara i ublažavanja njegovih posljedica ne čudi. Radi se također o svojevrsnom nastavku projekata iz programa prekogranične suradnje IPA ADRIATIC (Holistic) te standardnog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska (Readiness). Na koncu akronim FIRESPILL zapravo stoji za Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety LeveL ili Poticanje poboljšane reakcije prekograničnih službi za hitne slučajeve i prevencija povećanjem razine sigurnosti.

Koje su još aktivnosti projekta FIRESPILL koje se provode na području Dubrovačko-neretvanske županije?

Svaki projekt, pa tako i projekt FIRESPILL, tijekom provedbe doživljava nekoliko manjih ili većih izmjena. Osim opremanja zgrade, posljednjih smo mjesec dana provodili aktivnosti koje su usmjerene na stručno osposobljavanje, ali i prevenciju.

Naime, u ovakvim projektima uvijek planiramo dio sredstava utrošiti na obuku pripadnika operativnih snaga civilne zaštite te različite preventivne aktivnosti usmjerene, uglavnom, djecu osnovnoškolske dobi. U sklopu provedbe dijela projektnih aktivnosti HGSS je održao tečaj obuke volontera civilne zaštite, odnosno osposobljavanja za aktivnosti spašavanja na brzim i divljim vodama. Sam tečaj imao je teoretski dio koji se proveo u dubrovačkoj stanici HGSS-a te onaj praktični koji se proveo na rijeci Ljutoj u Konavlima. Najvažnije ulaganje je, zapravo, ulaganje u ljude. Uspješnom provedbom ovog tečaja znatno smo ojačali upravo taj dio sustava civilne zaštite na našem području. Odrađene su također i preventivne aktivnosti. Pripadnici HGSS-a su, u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik, obišli pet osnovnih škola s područja Dubrovačko-neretvanske županije, razgovarali s djecom o tome kako se ponašati u slučaju različitih nesreća, dijeleći im za tu namjenu posebno izrađene promotivne materijale: slagalicu i bojanku. Naš zadatak je ukazati na to da naši građani od ranjivog elementa, kako je navedeno u projektu, mnogu postati aktivni sudionik sustava civilne zaštite. Izrađujemo i različite video promotivne materijale.Koje biste najznačajnije koristi izdvojili koje općenito možemo imati realizirajući projekte koji se sufinanciraju putem programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, odnosno, sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj?

Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska pridonosi ravnomjernom razvoju svih europskih regija što je i cilj kohezijske politike Europske unije. Ne treba zanemariti činjenicu da projekti iz područja prekogranične suradnje koji se realiziraju iz područja civilne zaštite imaju višestruke pozitivne učinke. Najvažniji je, svakako, smanjenje razlike u razvijanosti pojedinih regija, ali i umrežavanje lokalnih i regionalnih uprava obaju zemalja. Sve to doprinosi povećanju sigurnosti regija obuhvaćenih ovim programom prekogranične suradnje što nedvojbeno pozitivno utječe i na njihov gospodarski rast i potiče ulaganja. U današnje vrijeme značajna je i činjenica da se informacije prikupljene u regijama obiju zemalja, zahvaljujući modernim komunikacijskim tehnologijama, čine dostupnim gotovo odmah što je izuzetno važno, posebno u području sigurnosti. Na mnoge izazove koji se u današnje vrijeme javljaju možemo bolje odgovoriti zajednički. Projekt FIRESPILL u tom pogledu nedvojbeno daje svoj doprinos. Naime, projekt FIRESPILL previdio je izgradnju dvaju važnih infrastrukturnih objekata u Republici Hrvatskoj: Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu Splitsko-dalmatinske županije u Vučevici i našeg Centra za obuku operativnih snaga civilne zaštite u Kuli Norinskoj, ali i obnovu Training parka Belvedere di Fabriano u Regiji Marche. Završetkom projekta suradnja operativnih snaga civilne zaštite u ovim izgrađenim, odnosno obnovljenim objektima bi tek trebala započeti.

Dubrovačko-neretvanska županija je, u sklopu projekta FIRESPILL, prošle godine organizirala međunarodnu konferenciju koja je, zasigurno, puno doprinijela upravo suradnji različitih dionika u sustavu civilne zaštite.

U travnju prošle godine Dubrovačko-neretvanska županija suorganizirala s časopisom Zaštita konferenciju Civilna zaštita i upravljanje krizama. Tom prilikom okupilo se preko 140 sudionika iz različitih europskih zemalja, ali i zemalja izvan Europske unije. Predstavili smo i sam projekt FIRESPILL, ali i ostale prekogranične projekte iz područja civilne zaštite u kojima je sudjelovala ili još uvijek sudjeluje Dubrovačko-neretvanska županija. Tema te međunarodne konferencije odnosila se na primjenu modernih tehnologija u sustavu civilne zaštite i sustavu sigurnosti općenito, iako se razgovaralo o još puno toga. Održani su različiti sastanci, radionice i panel rasprave. Organizaciju takvog događaja smatramo zaista nečim što je značajno doprinijelo kvaliteti realizacije svih ostalih projektnih aktivnosti. Sigurni smo da će, kao rezultat razgovara na toj konferenciji, razviti kvalitetne projektne ideje.

Kada govorimo o budućim projektnim idejama, nastavlja li se projekt FIRESPILL i dalje?

Uvijek je kod ovakvih projekata cilj pratiti njihovu održivosti. Samu tematiku projekta FIRESPILL počeli smo obrađivati prije deset godina provedbom projekta HOLISTIC, koji se realizirao kao dio programa prekogranične suradnje IPA ADRIATIC, zatim projekta READINESS, koji se sufinancirao također iz programa Interreg Italija-Hrvatska. Nastavljamo i dalje iz ovog istog programa. Nedavno smo, također u sklopu posljednjeg poziva za dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, prijavili projektnu ideju HANDY. U tijeku je proces evaluacije, no nadamo se da ćemo uspjeti i ovoga puta sa sličnim projektnim partnerstvom, ali nešto drugačijom tematikom također aktualnom za naše područje, a to je potres.

Dražen Najman

U projekt FIRESPILL provodi se kao strateški projekt programa prekogranične suradnje Interreg Italy-Croatia. Vrijednost projektnih aktivnosti je 16.492.799,60 eura koje se u 85 postotnom iznosu sufinanciraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj dok ostatak od 15 posto sufinanciraju projektni partner vlastitim sredstvima. Okuplja 15 hrvatskih i talijanskih partnera, a njegov cilj je povećanje kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu učinkovitijeg rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Uspješnom provedbom projekta na partnerskom je području nabavljena različita oprema, hitna vozila na kopnu i moru, poboljšane su postojeće regulative za djelovanje žurnih službi i održani programi stručnog osposobljavanja za pripadnike operativnih snaga civilne zaštite te izgrađeni i obnovljeni važni infrastrukturni objekti.
 

Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Dubrovačko-neretvanske županije i ni na koji način ne predstavlja službeni stav Europske unije.