Leon Šagovac: Mi u GDi-ju budućnost možemo opisati jednom riječju - “digitalno“

(Neke se prijetnje ne mogu predvidjeti, a smanjivanje svih mogućih rizika na najmanju mjeru nije uvijek ekonomski isplativo. Zbog toga predviđamo da će se sve veći fokus stavljati na procjenu ranjivosti i izgradnju otpornosti kako bi se osigurao kontinuitet pružanja usluga ili neometana opskrba energijom, osobito nakon nepredviđenih destruktivnih događanja)

Možete nam ocijeniti poslovanje tijekom 2021. Kakve rezultate očekujete do kraja ove godine i u kojoj ste mjeri zadovoljni ostvarenim?

GDi je jedan od najvećih i najstarijih hrvatskih softverskih izvoznika, specijalizirana srednje velika tvrtka u obiteljskom vlasništvu. GDi, osnovan još 1989. godine, danas zapošljava više od 250 stručnjaka u uredima u čak 15 zemalja diljem svijeta i fokusiran je na razvoj vlastitih visokotehnoloških rješenja.

Kontekst u kojem se poslovalo tijekom 2021. obilježen je u prvom redu nastavkom globalne pandemije, ali to su ujedno uvjeti u kojima smo naučili kako i dalje uspješno raditi te pretvoriti izazove u prilike. Tako i u 2021. godini svi ključni pokazatelji poslovanja GDi-ja nastavljaju rasti, uz stalno povećanje našeg vrhunskog tima stručnjaka u području razvoja vlastitih softverskih ICT rješenja za pametnu industriju i upravu, te digitalizaciju tehnoloških procesa i operacija. Financijski smo stabilni, a ljudski, tehnološki i organizacijski smo u stalnom razvoju kako bismo nastavili poslovni rast na tržištu Europe i svijeta.

GDi-jev portfelj pod krovnim nazivom GDi Ensemble uključuje rješenja za upravljanje imovinom, radnom snagom i aktivnostima na terenu, IoT senzorikom, sljedivosti u poljoprivredi, ribarstvu i logistici, digitalizacijom poslovnih procesa u državnom i realnom sektoru, proizvodnjom i obradom prostornih podataka te zastupanjem svjetskih softverskih kuća na višestrukim tržištima. U 2021. godini nastavili smo snažno raditi na pozicioniranju GDi-ja kao vodećeg proizvođača softvera za inteligentno upravljanje imovinom i tehnološkim operacijama, s posebnim fokusom na industrije telekomunikacija i energije. Usto, sve više županija, općina i gradova koristi naša rješenja za pametne zajednice u domeni prostornog planiranja, upravljanja imovinom i komunalnim procesima.

Naravno da nas iznimno vesele ostvareni poslovni uspjesi, ali vrlo važna komponenta GDi-jevog poslovanja je i dijeljenje tih uspjeha sa zaposlenicima i širom zajednicom, u obliku brojnih sponzorstava, stipendija i humanitarnih akcija u sklopu društveno odgovorne dimenzije. Primjerice, u 2021. godini nastavili smo i sa svojim programom GDi STE(A)M. Pružamo financijsku i profesionalnu potporu studentima u njihovoj izobrazbi i usavršavanju u STEM području, a podržavamo i učenike srednjih škola kroz organizaciju natječaja Učenje kroz GIS.

Što očekujete da će na tržištu sigurnosti, lokalno i globalno, biti trendovi u idućem razdoblju?

U zaštiti industrije i infrastrukture izazovi su brojni, a mi u GDi-ju smatramo da će osobit fokus biti na upravljanju kritičnom infrastrukturom i njezinoj digitalizaciji. Naime, neke se prijetnje ne mogu predvidjeti, a smanjivanje svih mogućih rizika na najmanju mjeru nije uvijek ekonomski isplativo. Zbog toga predviđamo da će se sve veći fokus stavljati na procjenu ranjivosti i izgradnju otpornosti kako bi se osigurao kontinuitet pružanja usluga ili neometana opskrba energijom, osobito nakon nepredviđenih destruktivnih događanja.

Jedan od ključnih razloga za digitalizaciju kritične infrastrukture i upravljanje njome jest činjenica da nedostatak informacija o njoj, ukoliko nešto pođe po zlu, može nanijeti veliku štetu. Poznavanje gdje se kritična infrastruktura nalazi, u kakvom je stanju te koji su procesi nad njome obavljeni ili će se tek obaviti i to sve u realnom vremenu omogućava bolju upravljivost i osiguranje otpornosti.

Lokacijska informacija važna je i postajat će sve ključnija za sigurnost kritične infrastrukture jer svaki interes ima svoju lokaciju i svi su na neki način povezani. GDi-jevi stručnjaci omogućuju da se pomoću geoinformacijskih sustava (GIS-a) integriraju i analiziraju sve informacije u prostornom kontekstu te pruže prave operativne informacije u realnom vremenu, na osnovu kojih se mogu donijeti kvalitetne odluke. GIS pruža jasne prednosti kao zajednička platforma za organizaciju i upravljanje podacima s lokacijom kao jedinstvenim nazivnikom uz povezivanje i razmjenu operativnih informacija. Kroz integraciju potrebnih informacija i poslovnih procesa postiže se bolje razumijevanje rizika te bolja prevencija nesreća, brz i učinkovit odgovor u slučaju nesreće te jasna i transparentna komunikacija.

Što očekujete od 2022. godine? Kakvi su vam planovi? U kojem smjeru nastavljate s poslovanjem?

U 2022. godini i dalje, mi u GDi-ju budućnost možemo opisati jednom riječju - “digitalno” - te i sami sve svoje resurse stavljamo u službu izgradnje te budućnosti. Očekujemo da će, kako privatni, tako i javni sektor, svatko svojim tempom, prelaziti na potpuno digitalno poslovanje i organizaciju. To je postalo posebice očito sada, tijekom već gotovo dvogodišnje pandemije koronavirusa. Stoga u 2022. godini očekujemo nastavak snažnog rasta poslovanja u području pametne industrije, uprave i inovacija.

U samom GDi-ju kroz čitavu 2021. godinu radili smo na promišljanju GDi-jeve strategije u godinama koje slijede. Na putu smo da u 2022. prijeđemo brojku od 300 članova GDi tima i naša vizija ne staje samo na tome. Uvjereni smo da će se naša dokazano uspješno implementirana rješenja širiti u još više zemalja i predjela svijeta. Usto, primjena geografskih informacijskih sustava nastavlja rasti i sve je više korisnika koji prepoznaju važnost digitalnih prostornih podataka u stvaranju raznolikih digitalnih blizanaca iz prostora koji nas okružuje, a sve povezano u mreže ljudi i stvari povezane putem raznih komunikacijskih tehnologija kao što su 5G, NB-IoT i širokopojasne svjetlovodne mreže.

I u narednoj godini nastavit ćemo kontinuirano raditi na istraživanju i razvoju softverskih proizvoda i rješenja, uz suradnju s akademskom zajednicom te uz podršku i sufinanciranje iz europskih fondova. Kroz sve veći broj korisnika, kreiranje učinkovitosti i stimuliranje poslovnog rasta svojih korisnika, pozitivne rezultate koje ostvarujemo i uspjehe koje naši proizvodi i rješenja polučuju, dobivamo vjetar u leđa za još jači rast u 2022. godini.

Koliko Vam postojeća zakonska regulativa (Zakon o privatnoj zaštiti, Zakon o novčarskim institucijama, Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštiti od požara....) služi kao potpora u poslovanju, odnosno ima li nešto što treba dorade ili promjene?

GDi smatra da je u okviru hrvatskog zakonodavstva važno osigurati snažniju potporu održivosti i digitalnoj transformaciji, odnosno uklanjanje prepreka i prekomjerne birokracije koje usporavaju ulaganja i izgradnju digitalne infrastrukture. Potrebno je uključivanje strateškog predviđanja u oblikovanje zakonodavstva i politika kako bi se osiguralo da su orijentirane na budućnost, primjerice uzimajući u obzir nove vodeće trendove u ekološkom, digitalnom, geopolitičkom i društveno-gospodarskom području, te u skladu s planovima i programima EU-a.

U Hrvatskoj primjećujemo određene pomake, međutim, nužno je jasnije odrediti prioritete, industrijsku strategiju i politiku. U hrvatskoj nacionalnoj strategiji, primjerice, ICT nije istaknut kao ključno, zasebno područje. GDi nastoji raditi na tome kroz sudjelovanje u procesu poduzetničkog otkrivanja, u okviru pripreme Strategije pametne specijalizacije, kao jedna od tvrtki članica Tematskih inovacijskih vijeća Republike Hrvatske.

Zaključno, mi u GDi-ju držimo da je potrebno osigurati informirano i transparentno donošenje zakonodavstva temeljeno na stajalištima onih na koje bi to zakonodavstvo moglo utjecati. Iznimno je važno kontinuirano evaluirati i poboljšavati zakonodavstvo Republike Hrvatske kako bi se osiguralo da ono ide ukorak s vremenom i dosezima suvremenog doba.

Nataša Gajski Kovačić