Mijenjaju se zakoni i osniva zaštitarska komora

Radni sastanak u MUP-u o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti i Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima te pripadajućih podzakonskih propisa, održan je kao prvi korak u cilju poboljšanja postojeće regulative
Dražen Najman

Na inicijativu Miomira Jačimovića iz Republičkog sindikata radnika Hrvatske, u Ravnateljstvu policije u Zagrebu održan je sredinom svibnja radni sastanak na temu izmjena i dopuna Zakona o privatnoj zaštiti i Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima te pripadajućih podzakonskih propisa. Predstavnici MUP-a okupljanje su prije svega iskoristili kako bi sve nazočne predstavnike zaštitarskog sektora i sindikata obavijestili o formiranju radnog povjerenstva koje će u idućem razdoblju biti angažirano na promjeni zakonske regulative.

„Izmjene i poboljšanja u zakonima trebala bi biti usmjerena na bolju zaštitu zaštitara na radnome mjestu, ponajviše u bankama, novčarskim ustanovama i prilikom pratnje novca, no nova će rješenja trebati definirati i neka druga pitanja glede uporabe tjelesne i tehničke zaštite u čuvanim objektima“, najavila je pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak, koja je na sastanku vodila glavnu riječ.

U radnom povjerenstvu MUP-a tako će biti angažirani načelnik Sektora za inspekcijske poslove Nikola Turkalj te načelnik Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove u tom Sektoru Bojan Bosek. Obojica  su tijekom sastanka pomno bilježila prijedloge sudionika skupa održanog u amfiteatru zgrade Ravnateljstva. Krajčak je prisutne pozvala da „konkretnim i konstruktivnim prijedlozima stvore dobre preduvjete za daljnja detaljnija razmatranja izmjena važeće regulative s područja privatne i zaštite novčarskih institucija“.

Propisati najnižu cijenu radnog sata


Načelnik Turkalj okupljene je obavijestio o ministrovoj odluci o imenovanju članove radne skupine za analizu i unaprjeđenje zakonodavnog okvira u području zaštite novčarskih institucija. „Radna skupina našeg ministarstva izradit će analizu s prijedlozima poboljšanja postojećeg Zakona pa će prijedloge dostaviti svima zainteresiranima iz struke koji bi trebali biti uključeni u daljnju izradu propisa“, objasnio je Turkalj.

Sindikalist Jačimović među posebne je probleme u struci svrstao pitanje donošenja mjera obrane od nelojalne konkurencije u zaštitarstvu budući da „ne postoji propisana najniža cijena radnog sata osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite.“

„Predlažem da se taj problem riješi donošenjem Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti zaštite osoba i imovine, koji bi na svojevrstan način propisao antidampinške mjere za suzbijanje nelojalne konkurencije, odnosno koji bi onemogućio dobivanje poslova na javnim natječajima onim tvrtkama čije bi ponude bile ispod realne vrijednosti rada“, kazao je Jačimović, te istaknuo da su dosadašnji ministri odbijali ranije prijedloge donošenja takvog pravilnika „pozivajući se na negativnu suglasnost Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.“ Usporedbe radi, MUP je, dodao je, donio Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli, i to unatoč negativnoj suglasnosti AZTN-a.

Izmjene i poboljšanja bit će usmjerene na bolju zaštitu zaštitara ponajviše u bankama, novčarskim ustanovama i prilikom pratnje novca, no nova će rješenja trebati definirati i druga pitanja glede uporabe tjelesne i tehničke zaštite u čuvanim objektima“, najavila je pomoćnica ministra Ines Krajčak
„Do pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine, nužno je donijeti nove ili pak izmijeniti sve potrebne zakone i podzakonske propise radi zaštite interesa domaćih tvrtki u trenutku pristupanja jedinstvenom tržištu Unije. Privatna sigurnost trebala bi biti od posebnog interesa za nacionalnu sigurnost RH“, poručio je predsjednik Hrvatskog ceha zaštitara Željko Dobranović, navevši podatak da su „u EU-u vlasnici objekata kritične infrastrukture u oko 80 posto slučajeva upravo – privatni vlasnici“.

Predsjednik Ceha izrazio je potrebu za usklađivanjem odnosa minimalne cijene rada, u odnosu na kvalitetu pruženih usluga, pa je radi provođenja spomenutog predložio osnivanje strukovne komore čije bi djelovanje, uz ostalo, imalo za cilj suzbijanje nelojalne konkurencije.  „ U izradu nacrta novih propisa s područja zaštitarske djelatnosti nužno je uključiti sve relevantne subjekte i stručnjake s tog područja“, naglasio je prvi čovjek domaćeg zaštitarskog ceha.

Komora bi mogla uvesti reda

I direktor AKD Zaštite Neven Martić upozorio je da u zaštitarstvu posluju pojedina trgovačka društva koja imaju nerealno nisku cijenu rada, čime kao nelojalna konkurencija uvode nered na tržište. Martić je istaknuo da je potkraj 2011. raskinut kolektivni ugovor koji je propisivao minimalnu cijenu rada te je podržao ideju o osnivanju strukovne zaštitarske komore jer bi se na taj način „mnogo stvari dovelo u red“.

Načelnik Bosek istaknuo je ispred MUP-a da se Zakon o minimalnim mjerama prilagodio stvarnim uvjetima na terenu te da banke taj Zakon poštuju. Naglasio je da se zadnjih godina kaznena djela razbojništva prilikom prijevoza novca događaju - vrlo rijetko.

„Radna skupina osnovana za izradu novog zakona uzet će u obzir odnos između primjene tjelesne i tehničke zaštite, sa svrhom propisivanja optimalnih mjera zaštite“, poručeno je u Ravnateljstvu policije. Sandro Šegedin i Nenad Kazija na to su se nadovezali riječima da se „sustavi zaštite iz dana u dan osuvremenjuju i poboljšavaju, zbog čega će MUP kao nositelj izrade propisa s ovog područja zasigurno uzeti u obzir sve konstruktivne prijedloge i tehnička rješenja, kojima će se postići optimalna zaštićenost“.

Sastanak je zaključen obećanjem socijalnih partnera i strukovnih udruga da će MUP-u dostaviti usuglašen prijedlog izmjena zakonskih i podzakonskih propisa, kao i prijedlog o osnivanju strukovne zaštitarske komore.

Svi sudionici radnog sastanka
Susretu su se od pozvanih odazvali predstavnici Hrvatskog ceha zaštitara, Udruge zaštitarske djelatnosti pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Republičkog sindikata radnika Hrvatske i pojedinih zaštitarskih tvrtki. Sudionici sastanka: Ines Krajčak (MUP, pomoćnica ministra), Miomir Jačimović (predsjednik Vijeća RSRH-Zaštita),  Željko Dobranović (HCZ, predsjednik Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara), Neven Martić (predsjednik Udruge zaštitarske djelatnosti pri HUP-a i predsjednik Udruge tjelesne zaštite pri HCZ-u), Ilija Ivezić (dopredsjednik Udruge zaštitarske djelatnosti pri HUP-u), Marko Cindrić (HGK, Sektor za graditeljstvo i komunalne djelatnosti), Nikola Turkalj (MUP, načelnik Sektora za inspekcijske poslove), Bojan Bosek (MUP, načelnik Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove), Franjo Podhraški (MUP, Uprava policije, Odjel za javni red, voditelj Odsjeka za prevenciju i metodologiju rada policije), policijski službenici za privatnu zaštitu Marica Dodig-Rukavina, Nada Kujavić,  Sandro Šegedin i Neven Holjević, nadzornici za unutarnje poslove Berislav Košč i Nenad Kazija, te inspektori za zaštitarske i detektivske poslove u PUZ-u Mario Kos, Davor Mrkić i Zdravko Šuker. Sastanak je od medija jedini pratio – časopis Zaštita.