Moderne tehnologije nikada neće zamijeniti ljudski kontakt

Djelatnost sigurnosti i zaštite imovine, osoba i podataka kontinuirano se razvija i usavršava te usklađuje s promjenama na svim razinama i jedno je od temeljnih područja svakog društva: u poslovnoj djelatnosti, na institucionalnim razinama te kod pojedinca. Upravo zahvaljujući brizi o ovom području, proaktivnom promišljanju i cjelovitim aktivnostima, sigurnost u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj još uvijek se piše velikim slovima
[ Dražen Najman ]

Zagrebački sajam zaštite osoba i imovine Interprotex ovo će proljeće doživjeti svoje trinaesto ‘sretno’ izdanje, pa će od 24. do 27. travnja biti dio zajedničke manifestacije “Proljetni sajmovi Zagrebačkog velesajma” koju još čine sajmovi Graditeljstvo (građenje i opremanje), EMAT (zaštita okoliša i komunalna oprema) i Interklima (grijanje, klimatizacija, obrada pitkih voda i obnovljivi izvori energije). Novost u organizaciji Interprotexa je dolazak Damira Pavleka, novog projekt menadžera Velesajma s kojim smo porazgovarali o pripremi još jednog zagrebačkog summita sigurnosti koji svoju tradiciju ‘vuče’ iz 90-ih godina prošlog stoljeća.

Do Interprotexa je ostalo nešto više od mjesec dana, što nam Sajam donosi ove godine od izlagača, popratnog programa i planiranih aktivnosti?
Budući pretežni dio publike predstavljaju poslovni posjetitelji, pripremamo niz stručnih predavanja, seminara i okruglih stolova s predstavnicima izvršne vlasti i gospodarstvenika. Jednako tako, Interprotex obuhvaća svakodnevne pokazne vježbe i demonstracije Ministarstva unutarnjih poslova, vatrogasaca i Hrvatske gorske službe spašavanja. Tu su i najnoviji sistemi za alarmiranje i protupožarni uređaji, vozila, zaštitna odjeća i obuća za ekstremne uvjete, inteligentni načini za zaštitu osobnih i poslovnih podataka…

Izlagači su svakako najvažniji segment svakog sajma čije mogućnosti, potrebe i zahtjeve uvijek s pažnjom prihvaćamo i uvažavamo. Kao organizator s vlastitim prostorom te cjelovitom sajamskom i kongresnom infrastrukturom, uz 110. godišnju tradiciju i profesionalno iskustvo imamo razne mogućnosti za ispunjenje svih potreba izlagača. Jedna od temeljnih pretpostavki za snažnu promotivnu kampanju koja se odnosi na isticanje gospodarskog i društvenog značaja te potencijala tematske djelatnosti, je izlagački i programski nastup tržišnih lidera, malog i srednjeg poduzetništva te institucionalnog i obrazovnog segmenta.

     
 

110 godina postojanja

Zagrebački Velesajam obilježava ove godine 110 godina dugu tradiciju. Pripremate li kakve posebnosti za taj jubilej?

S portfeljom od 20 vlastitih sajamskih projekata i više od 100 događanja kroz godinu te statusom jednog od osnivača Svjetske unije organizatora sajmova - UFI, Zagrebački velesajam već je više od stoljeća dio međunarodnog identiteta Grada Zagreba, a kao vodeći sajamsko-kongresni integrator i jedan od akceleratora nacionalnog gospodarstva predstavlja komunikacijsku platformu za promidžbu razvoja svih gospodarskih grana Republike Hrvatske.

Pored sajamske i kongresne aktivnosti, u obilježavanje 110. obljetnice Zagrebačkog velesajma uključena su dva središnja događanja. Prva je međunarodna stručna konferencija povodom Svjetskog dana sajamske industrije, Global Exhibition Day, koja će se održati 5. lipnja 2019. u Kongresnoj dvorani, uz okupljanje nacionalnih i regionalnih organizatora sajmova, međunarodnih uzvanika, predstavnika Grada Zagreba i državnih institucija, izlagača i medija. Drugi događaj je akademija u Hrvatskom narodnom kazalištu, predviđena za 14. studenoga 2019., kada će se proslaviti 110. rođendan Zagrebačkog velesajma, uz prigodni program te sudjelovanje UFI predstavnika i dužnosnika Grada Zagreba i Republike Hrvatske, s dodjelom nagrada i priznanja djelatnicima i drugim osobama iz društvenog, gospodarskog, političkog, kulturnog i sportskog života koji su obilježili Velesajamsku povijest. Ovim događanjima kao i snažnim rastom ukupne sajamske, kongresne i event aktivnosti, Zagrebački velesajam potvrđuje svoju misiju - srce poslovne i društvene komunikacije Grada Zagreba i Republike Hrvatske.
 
     


Koja su to područja zaštite koje će se predstaviti ove godine?
Pored navedenog, izdvajamo tematske segmente tehničke zaštite, protuprovalnih i protuprepadnih sustava, zaštite od požara i vatrogastvo, tjelesne zaštite, zaštitne opreme s prezentacijom proizvoda i usluga za poslovni sektor, institucije i pojedince. Zadovoljstvo nam je istaknuti prostorne, konferencijske i promotivne pogodnosti kojima omogućujemo izlagačima, ali i ukupnoj djelatnosti optimalne uvjete za cjelovitu prezentaciju i promociju svojih proizvoda i usluga, u okruženju drugih tvrtki te poslovne i šire javnosti.

Ako se u Zagrebu i Hrvatskoj sigurnost još uvijek piše velikim slovima otkud tolika preokupiranost i angažiranost Velesajma upravo na sajam zaštite?
Djelatnost sigurnosti i zaštite imovine, osoba i podataka kontinuirano se razvija i usavršava te usklađuje s promjenama na svim razinama i jedno je od temeljnih područja svakog društva: u poslovnoj djelatnosti, na institucionalnim razinama te kod pojedinca. Upravo zahvaljujući brizi o ovom području, proaktivnom promišljanju i cjelovitim aktivnostima, sigurnost u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, kako kažete, još uvijek se piše velikim slovima. U tom kontekstu, sajam Interprotex tematski uključuje zaštitu od požara, zaštita od provala, sigurnost na radu te niz drugih sadržajnih područja koje je moguće prezentirati na razini profesionalnog sajamskog projekta.

Nisu li moderne tehnologije zadnjih godina istisnule tradicionalni način organizacije sajmova i vjerujete li u budućnost ove vrste komunikacije?
Naprotiv, profesionalna sajamska aktivnost, organizirana po standardima Međunarodne unije organizatora sajmova - UFI čiji je Zagrebački velesajam jedan od osnivača, pored izlaganja noviteta i inovacija uključuje prezentaciju tržišnog statusa, brendiranje proizvoda i usluga, izgradnju povjerenja, nove poslovne partnere, izravne poslovne kontakte, sagledavanje konkurencije i gospodarske pozicije ukupne djelatnosti, razne kongresne sadržaje i edukaciju te niz drugih aktivnosti koje nisu dostupne u svakodnevnom poslovnom okruženju.

Sve to, a uz potporu digitalne tehnologije sa svim oblicima i načinima komunikacije čini potencijal za ostvarenje poslovnog uspjeha kojeg je nastupom na sajmovima, za razliku od drugih marketinških aktivnosti, moguće mjeriti ostvarenim narudžbama i ugovorima ili prodajom tijekom i u razdoblju nakon sajmova. To je tzv. 4D format poslovne aktivnosti čija se efikasnost i kvaliteta u najvećem broju djelatnosti ne može postići niti mjeriti oslanjajući se samo na moderne odnosno digitalne tehnologije, bez izravnog kontakta. Moderne tehnologije nisu i nikada neće zamijeniti ljudski kontakt. Napredna tehnologija služi kao potpora poslovanju u smislu olakšane operacionalizacije i kao poluga u stjecanju konkurentnosti.

Naravno, ne manje važno je i da tvrtke izlagači omoguće svojim zaposlenicima sudjelovanje na sajmu odnosno da budu dio poslovnog događanja koje okuplja branšu. To je svakako jedan od oblika poslovnog izazova koji stvara potencijal za napredovanje u struci.

S obzirom da je Interprotex dio ‘Proljetnih sajmova’, hoće li se i u čemu preklapati sektor zaštite i sigurnosti sa sajmovima graditeljstva, zaštite okoliša, grijanja i obnovljivih izvora energije. Zašto ste Interprotex spojili s tim sajmovima?
Zato što su ti sajmovi svojom tematikom, sadržajem i djelatnostima međusobno povezani po vertikalnoj i horizontalnoj osi. Na primjer, graditeljstvo je povezano sa zaštitom objekata kod projektiranja, gradnje i stanovanja, kao i s energetskom učinkovitošću, grijanjem i klimatizacijom, urbanizmom i zaštitom okoliša. U tom kontekstu, Interprotex pored modularne sadržajne povezanosti s ostalim sajmovima dodatno obrađuje djelatnost vatrogastva na društvenoj razini, kao što EMAT u području zaštite okoliša obrađuje temu razvrstavanja i deponiranja otpada s naglaskom na recikliranje i ponovnu upotrebu u obliku energenta ili sirovinske osnove.

Također, objedinjavanjem ova četiri sajma u jedinstven sajamski projekt pod nazivom “Proljetni sajmovi Zagrebačkog velesajma”, koji u godini obilježavanja 110. obljetnice neprekinutog rada ima svoju povijesnu prepoznatljivost, ostvarujemo projektni potencijal za okupljanje značajnog broja domaćih i stranih tvrtki, snažno medijsko praćenje i promociju tematskih djelatnosti te velik broj posjetitelja od kojih ističemo predstavnike poslovnog sektora, lokalne i regionalne samouprave, udruženja, učenika i studenata te šire javnosti.