Naglasak je na garanciji komunikacije

(Potpis slika) Pravilno projektirana i izgrađena PMR Trunking mreža pruža svakoj pojedinoj organizacijskoj jedinici iskustvo korištenja kao da posjeduju svoju vlastitu mrežu

 

Pripadnici ophodarske službe “Lisina” iz istoimene udruge za promicanje zdravog života, zaštitu prirode, aktivnosti i vještine boravka u prirodi testirali su mogućnosti radijske mreže Cronect na šumovitom i brdskom prostoru Lisine, zaštićenog krajobraza smještenog između Ćićarije i Učke, ponad liburnijske obale Kvarnera. Testiranje Cronecta, profesionalne radijske mobilne mreže Odašiljača i veza odradili su Dražena Šepić te David i Rajko Bačnar, članovi Udruge “Lisina avantura Matulji” koja zadnjih godina odrađuje niz rendžerskih, sigurnosnih i logističkih zadataka na Lisini i na susjednom području Učke. Pouzdana i neprekinuta komunikacija jedan je od neizostavnih faktora prilikom koordinacije njihovih aktivnosti i odrađivanje zadataka na zahtjevnom planinskom terenu, posebice što kroz Primorsko-goransku županiju ‘prolaze’ rute ilegalnih migranta na putu prema zapadnoj Europi.

“Cronect je testiran više dana na području zaštićenog krajobraza Lisina, na putevima koji su nam bitni za redovitu ophodnju područjem našeg djelovanja. Test se izvodio i na prilaznim putevima prema Lisini, iz smjera Opatije i Matulja, a u fokusu je bilo testiranje čujnosti mreže. Zaključili smo kako je Cronect puno bolji sustav od onog kojeg smo do sada koristili, a taj sustav je VHF/UHF analogni simplex i VHF analogni putem repetitora”, javili su iz Udruge nakon određenog posla.

Upravo ovakvo iskustvo, kakvo su opisali pripadnici ophodarske službe “Lisina”“, imaju svi korisnici mobilnih ili vlastitih repetitorskih mreža, nakon što prvi puta isprobaju PMR Trunking sustav OIV-a - Cronect (eng. PMR - Private/Proffessional Mobile Radio). Prijelaz s mreže mobilnih operatera, koji područja pokrivanja signalom fokusiraju ovisno o gustoći korisnika, ili s privatne mreže jednog-dva repetitora na Cronect mrežu koja ima niz baznih stanica, izaziva pozitivan šok kod profesionalnih službi koje imaju potrebu za ovakvom vrstom komunikacije.

Trunking mreže, kakve su npr. MUP TETRA mreža i OIV-ova DMR Tier 3 mreža, rade na principu dinamičkog dodjeljivanja resursa mreže (komunikacijskih kanala) korisniku kada ga isti zatraži pritiskom na tipku za govor - PTT tipku (eng. Push To Talk). Za razliku od repetitorskih mreža gdje su komunikacijski kanali fiksno dodijeljeni korisnicima i gdje u profesionalnim mrežama uglavnom vrijedi 1 komunikacijski kanal = 1 korisnik, Trunking mreže su kompleksniji sustavi gdje kontrolni centar upravlja radom mreže baznih stanica i omogućuju bitno veću iskoristivost komunikacijskih kanala instaliranih na baznim stanicama. Stoga takve mreže može istovremeno koristiti znatno veći broj različitih službi/korisnika.

Pravilno projektirana i izgrađena PMR Trunking mreža pruža svakoj pojedinoj organizacijskoj jedinici iskustvo korištenja kao da posjeduju svoju vlastitu mrežu.

Princip rada mreže

Radijska stanica se registrira na Cronect mrežu, poput registracije mobitela na mrežu mobilnih operatera. Stanica je pripremljena za komunikaciju u određenom broju grupa. Na stanici se odabere komunikacijska grupa u kojoj ćete sudjelovati i tu prestaju razmišljanja korisnika o sustavu. Kretanjem po terenu pokrivenim RF signalom Trunking mreže sustav vas automatski prebacuje i registrira na sljedeću baznu stanicu prelaskom s teritorija pokrivanja jedne DMR bazne stanice na drugu.

Primjerice, možete vozilom prijeći od Zagreba do Dubrovnika bez da bilo što mijenjate na svojoj stanici i cijelo vrijeme ćete biti uključeni u komunikaciju svoje radne grupe. Pokretanjem poziva u primjerice Dubrovniku, sustav automatski “diže” resurse na baznim stanicama gdje su trenutno registrirani korisnici vaše grupe. Nakon obavljenog razgovora, kanal se vraća na raspolaganje svim korisnicima mreže.

Ova značajna promjena režima rada, omogućuje korisnicima da se fokusiraju na primarne zadatke svoje djelatnosti. Bilo gdje da se kreću pripadnici ophodarske službe se mogu fokusirati na svoju osnovnu djelatnost, a to je briga o sigurnosti svih posjetitelja koji prolaze PP Lisina.

Bilo kojom djelatnošću da se bavite, smanjenje operativnih opterećenja u jednom aspektu poslovanja, olakšava posao i povećava učinkovitost i sigurnost u drugim aspektima.

Opis PMR Trunking sustava (Cronect)

Jednostavnost korištenja usluge za korisnika, s druge strane, osigurava kompleksni moderni komunikacijski sustav, koji se sastoji od kontrolnog centra, prijenosne IP mreže OIV-a, kojom se kontrolni centar povezuje s mrežom DMR baznih stanica koje osiguravaju “pokrivanje” terena RF signalom Cronect mreže.

Izgraditi i održavati vlastitu PMR komunikacijsku mrežu i sustav je zahtjevno. Potrebni su specifični infrastrukturni resursi i ljudi sa specifičnim tehničkim znanjima, vještinama i sposobnostima, značajna investicija u opremu, najam prostora na visokim lokacijama, a u konačnici i troškovi održavanja, bilo da su u vlastitom angažmanu ili podugovaranjem treće strane. OIV kroz svoju osnovnu djelatnost odašiljanja TV i radijskih programa, već desetljećima posjeduje potrebne resurse. Potaknuti nekim nemilim događajima u RH, gdje smo uvidjeli “rupu” u komunikacijskim sustavima službi i korisnika koji su po prirodi posla korisnici PMR mreža, odlučili smo izgraditi PMR Trunking mrežu za kritične komunikacije. Osnovni cilj OIV-a bio je omogućiti sigurnu glasovnu komunikaciju za profesionalne službe u RH.

Zbog svega navedenog, najveći naglasak je stavljen upravo na garanciju komunikacije, odnosno na robusnost sustava i mreže baznih stanica.

Robusnost sustava osigurali smo na način da je svaki dio hardvera realiziran u redundantnoj odnosno u tzv. 1+1 konfiguraciji. Kontrolni centar je realiziran u redundantnoj konfiguraciji i to na dvije različite lokacije koje se nalaze na različitim tektonskim pločama. Sve bazne stanice su s kontrolnim centrom povezane prijenosnom mrežom u vlasništvu OIV-a, gdje koristimo više različitih prijenosnih trasa i tehnologija. Također svaka BS (bazna stanica, op. a.) je projektirana s visokom razinom autonomije u slučaju prestanak napajanja el. energijom, besprekidnim sustavima napajanja ili baterijskim napajanjima koji osiguravaju autonomiju do 12 sati. To je dovoljno vremena da iz Zagreba ili iz nekog od regionalnih centara OIV pokrenemo intervenciju s ciljem otklanjanja problema.

Izgradnja Cronect mreže predviđena je u fazama i prema potrebama korisnika na terenu. Trenutno pokrivanje teritorija RH Cronect signalom iznosi 78 posto, što znači da smo druga PMR mreža po veličini u RH. Krajnji cilj je pokriti 98 posto teritorija i pružiti profesionalnim službama sigurnu komunikaciju.

Potpuno pokrivanje 100 posto teritorija RH je gotovo nemoguće ostvariti radi konfiguracije terena. Nemoguće je i ekonomski neopravdano pokriti svaku udolinu ili svaki klanac, gdje praktično nema stanovnika niti službi s potrebom za komunikacijom. To se vidi i na rezultatima testiranja čujnosti PP Lisina (na slici). Na većem dijelu Parka prirode Lisina i okolnih pristupnih putova teritorij je pokriven jakim RF signalom, no unatoč tome postoje područja koja su sa svih strana “zaštićena” od prodora signala s baznih stanica koje pokrivaju to područje. To se tehnički naravno da ispraviti na nekoliko načina, no ulaganja potrebna za to su veća od koristi ili nužde.

Dino Leko