Neka uđu umirovljenici!

Nova mirovinska reforma koja se počinje provoditi od sljedeće godine donosi slamku spasa zaštitarskim tvrtkama. Iz nje su nam poznate dvije bitne stvari za djelatnost privatne zaštite, jedna od njih ne ide u prilog radnicima, a to je da će u mirovinu odlaziti sa 67 godina. Druga ide u prilog zaštitarskim tvrtkama, a to je da će svi umirovljenici uz mirovinu moći i raditi. Umirovljenici moći raditi do pola radnog vremena uz isplatu pune mirovine ili puno radno vrijeme uz isplatu pola mirovine
[Eugen Antić]

Mirovinska reforma počinje se po najavama Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provoditi MRMS od 1. siječnja ove godine, a nama najbitnija stavka u toj reformi je mogućnost zapošljavanja umirovljenika. To podrazumijeva da će korisnici starosne mirovine, korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i korisnici prijevremene starosne mirovine moći raditi na temelju ugovora o radu, do pola radnog vremena bez straha od obustave isplate mirovine odnosno istu će primati u punom iznosu. Tako će se i onima u prijevremenoj mirovini pružiti prilika da ostvare dodatnu zaradu. Djelatne vojne osobe, policijski službenici i druge ovlaštene službene osobe moći će raditi do pola radnog vremena uz isplatu mirovine u punom iznosu ili puno radno vrijeme uz isplatu pola mirovine. Uglavnom to je ciljana skupina koja najviše zanima zaštitarske tvrtke jer umirovljeni čuvari i zaštitari, policijski službenici i profesionalni vojnici mogu jednostavnim postupkom ishodovati zaštitarsku licencu. To im omogućuje članak 21. Zakona o privatnoj zaštiti (ZOPZ) koji kaže: "Osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara–tehničara. Osobe iz stavka 1. ovoga članka, osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare."
MRMS: Korištenje mirovine uz rad omogućit će se korisnicima starosne mirovine ostvarene prema Zakonu o djelatnim vojnim osobama, policijskim službenicima i ovlaštenim službenim osobama, tako da im se isplaćuje puni iznos mirovine ako rade do polovice radnog vremena, odnosno korištenje iznosa mirovine umanjenog za 50 posto, ako rade u punom radnom vremenu

MRMS: Zatraženo da se u kvotu dozvola uvrste zanimanja zaštitar i čuvar

Kako bi saznali nešto više informacija o zapošljavanju umirovljenika kontaktirali smo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava."Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koji je u zakonodavnoj proceduri, previđeno je proširenje kruga umirovljenika koji mogu raditi do polovice radnog vremena uz istodobno korištenje mirovine. Osim korisnika starosne mirovine, mogućnost rada do polovice radnog vremena imali bi i korisnici prijevremene starosne mirovine te starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika. Također, korištenje mirovine uz rad omogućilo bi se korisnicima starosne mirovine ostvarene prema Zakonu o djelatnim vojnim osobama, policijskim službenicima i ovlaštenim službenim osobama, tako da im se isplaćuje puni iznos mirovine ako rade do polovice radnog vremena, odnosno korištenje iznosa mirovine umanjenog za 50%, ako rade u punom radnom vremenu.” No osim zapošljavanja umirovljenika, pitali smo i o zapošljavanju stranaca, a zanimalo nas je da li je do sada bilo odobrenih dozvola za zapošljavanje stranaca u zaštitarskim tvrtkama te jesu li zaštitarske tvrtke tražile da im se odobri zapošljavati strance. Saznali da je zaprimljen prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) za 2019. godinu u kojem je zatraženo da se u kvotu dozvola uvrste zanimanja zaštitar i čuvar. "Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. utvrđena je odlukom Vlada Republike Hrvatske i iznosi 38 769 dozvola i to: 29 769 dozvola za boravak i rad i 9.000 dozvola za produženje već izdanih dozvola (od prošlih godina). U kvoti dozvola za 2018. godinu nije predviđeno zapošljavanje stranaca u zanimanju "zaštitar" te stoga nije bilo odobrenih dozvola za zapošljavanje stranaca (državljana država izvan Europske unije) u zaštitarskim tvrtkama. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u ovom trenutku izrađuje prijedlog odluke o utvrđivanju kvota dozvola za zapošljavanje stranaca za 2019. godinu te smo zaprimili prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca za 2019. godinu u kojem je zatraženo da se u kvotu dozvola uvrste zanimanja "zaštitar" te "čuvar". Navedeni prijedlog, kao i svi ostali zaprimljeni prijedlozi, će se razmotriti prilikom izrade konačnog prijedloga odluke o kvotama za 2019. godinu", kažu nam u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

MUP: Podržavamo sva zakonita rješenja koja daju mogućnost rada nakon umirovljenja

Kontaktirali smo Ministarstvo unutarnjih poslova da vidimo podržavaju li zapošljavanje umirovljenika, a oni nam kažu da "podržavaju sva zakonita rješenja koja daju mogućnost rada nakon umirovljenja". Zanimalo nas je pod kojim uvjetima stranci mogu raditi u zaštitarskim tvrtkama. “Odredbama članaka 20. i 23. Zakona o privatnoj zaštiti (“Narodne novine”, broj: 68/03, 31/10 i 139/10) propisani uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova čuvara i zaštitara. Za fizičku osobu koja želi obavljati poslove zaštitara ili čuvara u RH, a dolazi iz zemlje koja nije članica EU ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, uvjeti su jednaki kao i za hrvatske državljane, odnosno:
 • mora imati odobren boravak u Republici Hrvatskoj,
 • mora imati završeno srednje obrazovanje u najmanje trogodišnjem trajanju (zaštitar), odnosno najmanje nižu stručnu spremu (čuvar),
 • mora imati posebnu zdravstvenu sposobnost za zaštitara ili opću zdravstvenu sposobnost za čuvara,
 • nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište,
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište, 6. mora poznavati hrvatski jezik i latinično pismo najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju (dokazuje se ispravom izdanom od ovlaštene ustanove),
 • mora ispunjavati uvjete za držanje i nošenje oružja (za zaštitara),
 • mora proći izobrazbu za zaštitara ili čuvara u RH i
 • mora polagati stručni ispit za zaštitara ili čuvara u RH.
Za fizičku osobu koja želi obavljati poslove zaštitara ili čuvara u RH, a dolazi iz države članice EU ili države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i ima izdano dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara ili čuvara u matičnoj državi, uvjeti su sljedeći:
 • mora ispunjavati uvjete obrazovanja i izobrazbe u stručnim područjima i fondu sati kako je to propisano propisima u RH,
 • mora imati posebnu zdravstvenu sposobnost za zaštitara ili opću zdravstvenu sposobnost za čuvara,
 • nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište i
 • nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište.
Fizičke osobe koje nemaju izdano dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara ili čuvara u matičnoj državi članici EU ili državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru moraju još završiti izobrazbu za čuvara ili zaštitara te položiti stručni ispit, pored uvjeta koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje imaju izdano navedeno dopuštenje, a nakon čega im se izdaje dopuštenje za obavljanje poslova čuvara ili zaštitara”, kažu nam u MUP-u.

Zapošljavanje umirovljenika može izazvati veći odlazak radnika

Kontaktirali smo i Sindikat zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti SZZD da vidimo kako oni komentiraju zapošljavanje umirovljenika u zaštitarskim tvrtkama. “Tko su umirovljenici? Osobe koje su odradile vrijeme potrebno da bi ostvarili odmor nakon napornog rada kroz svoj život. Policija i vojska imaju zakonom beneficirani radni staž i samim time stječu pravo za mirovinu prije ostalih. Mogu li ti ljudi i dalje raditi? Naravno da mogu, no Vlada RH nije imala volje potražiti neki lakši posao za njih unutar tih institucija i poslala ih je u mirovinu. Sada oni žele te ljude vratiti na posao u zaštitarski sektor kako im iz svog proračuna ne bi isplaćivali veće mirovine, već da za svoje potrebe zarade dodatnim radom. Je li to pošteno prema tim ljudima? Naravno da nije, to je bezobrazno. Treba pogledati zašto od ukupno 30000 licenciranih zaštitara ovih 15000 ne radi posao za koji su si dali svoje vrijeme, trud i novac da steknu licencu. Jedan dio je našao posao u svom osnovnom pozivu i otišao je raditi posao za koji se školovao, drugi dio je otišao s otvaranjem granica za bolje plaćenim i cijenjenim životom, no svakako najveći dio je otišao iz te branše najviše zbog malih plaća. Neki idu na posao zato što moraju, neki zato što vole raditi, a neki zato što se mora raditi. No svima njima je jedna stvar zajednička, a to je da na posao prvenstveno idu zbog novaca koji dobiju za taj rad. Zašto mi govorimo o problemima i potplaćenosti radnika u djelatnosti privatne zaštite? Pa prvenstveno zato da ti umirovljenici znaju gdje dolaze raditi i da su upoznati sa stanjem u sektoru. Poslodavci imaju koga zaposliti, samo da radnike plate po zakonu odmah bi se našlo 1000 ljudi koji bi došli raditi. No oni to jednostavno ne žele, njima se jednostavnije žaliti Vadi RH da im ona pronađe jeftinu radnu snagu, a to su sada umirovljenici, a već sutra stranci. Zaštitarske tvrtke će sve drugo što treba napraviti, samo da ne povećaju plaću radnicima. Smatramo da je država trebala sa svojim mehanizmom prisiliti poslodavce i pustiti neke mjere za povrat naših radnika iz inozemstva, a to je moguće samo ako se stvore preduvjeti za rast plaća radnika. Preduvjet za to bilo bi da je Vlada RH podignula neto minimalac na 4000 kuna, ali na žalost nije već ga je podignula na 3000 kuna neto što smatramo da je jako malo. Nije trebalo dopustiti zapošljavanje umirovljenika kao jeftine radne snage u djelatnosti privatne zaštite. Razlozi zbog kojih danas nedostaje radnika leži isključivo na neodgovornosti poslodavaca koji prethodnih godina nisu vodili brigu o svojim radnicima, a mogli su s obzirom na njihove ostvarene financijske pokazatelje. Pogledajte samo koliki je profit tih zaštitarskih tvrtki pa će vam svima sve biti jasno. Dolazak umirovljenika u zaštitarski sektor zamrzava osnovicu na minimalac, a to će svakako dovesti do novog odljeva kadrova iz zaštitarstva i dovesti do još većeg manjka ljudi. Zapošljavanje jeftine radne snage u zaštitarskom sektoru nije rješenje problema, a zaštitarstvo treba kvalitetnija rješenja od zapošljavanja umirovljenika i stranaca”, kaže nam Nikola Sraka, tajnik Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti SZZD.
SZZD: Dolazak umirovljenika u zaštitarski sektor zamrzava osnovicu na minimalac, a to će svakako dovesti do novog odljeva kadrova iz zaštitarstva te dovesti do još većeg manjka ljudi

Securitas, Sokol i Klemm objavili oglase za zapošljavanje umirovljenika

Zaštitarske tvrtke Securitas Hrvatska, Sokol Security i Klemm Sigurnost već su objavili svoje oglase za zapošljavanje umirovljenika. Njihovi oglasi su gotovo pa identični te glase ovako: “Početkom mirovinske reforme koja kreće od 01. siječnja 2019. omogućuje se širem krugu umirovljenika radni odnos bez obustave mirovine. Nudimo posao na području cijele Hrvatske! Koga zapošljavamo? Umirovljene zaštitare i čuvare, policijske službenike, profesionalne vojnike koji jednostavnim postupkom ishoduju zaštitarsku licencu. Sve ostale umirovljenike koji su zdravstveno sposobni za ishodovanje licence za zaštitara ili čuvara. Što nudimo? Mogućnost sufinanciranja postupka za dobivanje licence za zaštitara i čuvara, radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme u punom ili nepunom radnom vremenu, plaću po odrađenom satu, radno mjesto prilagođeno mjestu stanovanja, redovna primanja i sustav nagrađivanja zaposlenika.” Za očekivati je da će i ostale zaštitarske tvrtke početi objavljivati oglase ovakvog sadržaja, a možda su ih već i objavili. Zaštitarska tvrtka Securitas Hrvatska napravila je i korak više pa su tako 26. studenog 2018. ostvarili suradnju s Nezavisnim sindikatom djelatnika MUP-a, s ciljem da se njihovim sadašnjim i budućim članovima umirovljenicima, ali i radno aktivnim članovima omogući dodatni izvor prihoda zapošljavanjem u toj zaštitarskoj tvrtki.

Kontaktirali smo i Hrvatski ceh zaštitara-strukovnu zaštitarsku komoru i HUP-ovu Udrugu zaštitarske djelatnosti, no kada je u pitanju tema o zapošljavanju umirovljenika i stranaca izgleda od njih nismo dobili službeni stav. Neke zaštitarske tvrtke su već počele objavljivati svoje natječaje za zapošljavanje da traže umirovljenike koji bi radili i zato vjerujemo da će ova tema biti aktualna i tijekom cijele godine te da ćemo o njoj još imati prilike pisati.

Ovo nas je podsjetilo na otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara i na trenutak kada Knez na Sponzi izgovara onu poznatu rečenicu “Neka uđu” (rečenicu upućuje glumcima kojima je to znak da program može početi op.a.). Isto tako i mi ćemo izgovoriti tu poznatu rečenicu “Neka uđu umirovljenici!”, a ona neka im bude poziv da su im vrata zaštitarskih tvrtki širom otvorena. Koliko će se njih odazvati te hoće li to pomoći zaštitarskim tvrtkama da dođu do radne snage vrijeme će nam biti najbolji pokazatelj.