Ni potres nije zaustavio rad Ministarstva financija

Unatoč velikim oštećenjima objekta Ministarstva financija i drugih pripadajućih lokacija na području Grada Zagreba, to je ministarstvo među prvim institucijama, ako ne i prvo, reagiralo i svim svojim unutarnjim i vanjskim resursima se dalo na hitno otklanjane nastalih šteta i povratak u normalno funkcioniranje

Svjedoci smo katastrofičnih događaja koji su zadesili čitavi svijet, pa tako i Hrvatsku. Suočili smo se pandemijom koronavirusa, a Grad Zagreb istovremeno i s jakim potresom. Ostavilo je to duboke tragove na građane, institucije, gospodarske subjekte, pa i cjelokupnu prirodu i njene eko sustave. Nema područja ljudske djelatnosti, prirodnih i drugih resursa koji na ovaj ili onaj način nisu pogođeni ili pretrpjeli štete. Neke od njih predstavljaju trajne i nenadoknadive gubitke kao što su ljudski životi, gubitci neprocjenjivih kulturnih i materijalnih dobara kao i drugih resursa. Međutim neke se posljedice mogu i moraju otkloniti kako bi se društvo moglo vratiti normalnom i uobičajenom životu i funkcioniranju, i na makro i na mikro razini.

Krize mogu predstavljati i izazov i rješenje, pod uvjetom da se na vrijeme uoče, jasno definiraju, preveniraju i saniraju, odnosno da se iz njih izvuku pouke i nauče lekcije za ubuduće. Iznijet ću svoje osobno iskustvo kao i iskustvo Ministarstva financija u uvjetima dvostruke krize: oporavka od katastrofe i vraćanja u puno funkcioniranje nakon potresa.

Grad Zagreb i užu okolicu 22. ožujka 2020. godine, u ranim jutarnjim satima pogodio je jak potres, nakon kojega je uslijedio čitav niz manjih potresa različitih amplituda. Kao posljedica potresa u gradu i okolici zabilježene su velike materijalne štete na objektima i infrastrukturi počevši od potpunog uništenja i urušavanja stambenih i gospodarskih objekata pa sve do djelomičnih oštećenja ili na sreću gotovo nikakvih.

Jedan od objekata koji je pretrpio velike materijalne štete je i zgrada sjedišta Ministarstva financija, smještena u užem dijelu grada u Katančićevoj 5, u Zagrebu, u samoj povijesnoj jezgri. Kao takva je i objekt pod zaštitom spomenika kulture, od posebnog nacionalnog značaja i objekt kritične infrastrukture u području javnih financija. Veća ili manja oštećenja i štete pretrpjeli su svi prostori i prostorije unutar objekta kao i dijelovi pročelja unutar i izvan zgrade ministarstva te sam kabinet ministra financija.

Prvenstveno želim istaknuti kako je unatoč velikim oštećenjima objekta Ministarstva i drugih pripadajućih lokacija na području Grada Zagreba, Ministarstvo financija među prvim institucijama, ako ne i prvo, reagiralo i svim svojim unutarnjim i vanjskim resursima se dalo na hitno otklanjane nastalih šteta i povratak u normalno funkcioniranje.

Za emocije nema vremena

Tog nedjeljnog jutra potres me zatekao u obiteljskom domu. Kao vjerujem i većina građana, na brzinu smo dohvatili najnužnije stvari i izišli iz kuće gdje smo pričekali kratko vrijeme, dok nisu prošla prva dva najjača popratna udara, te se nakon toga vratili u kuću provjeriti je li bilo kakvih oštećenja. Srećom bila su vrlo mala. Odmah potom nazvao sam zaštitarsku službu na objektu Ministarstva i po već ustaljenoj praksi u ovakvim i sličnim izvanrednim situacijama dobio kratke informacije o samom stanju na objektu i prvim mjerama koje treba poduzeti. Iza toga sam odjurio prema objektu Ministarstva financija. Kroz glavu mi prolazi prvobitni šok, razmišljanja o svojim najbližima i svemu što se moglo i može još dogoditi kod kuće a i u Ministarstvu. Gledam polurazrušeni grad, ljude na ulicama, ekipe za sanaciju, televizijske i druge novinare i prisjećam se slika i prizora iz Domovinskog rata. Po dolasku susrećem osobno ministra financija Zdravka Marića koji je također brzo stigao na mjesto događaja. Kratak “korona” pozdrav i uz par riječi krećemo svatko svojim putem u izvid objekta. Tijekom izvida također provjeravam i stanje instalacija, uređaja i opreme, vodeći se već standardnim procedurama i postupcima ali i iskustvenom nahođenju.

Po završetku obilaska ovoga objekta, jurim na izdvojenu lokaciju Frankopanska 1, koja je također pretrpjela oštećenja. Putem isti prizori, s time što među ekipama za raščišćavanje ruševina susrećem i pripadnike Hrvatske vojske koji su također odmah angažirani, a njih ću susretati i svih sljedećih dana. Kao i u Katančićevoj provjeravam stanje električnih, plinskih i vodovodnih instalacija. Po završetku izvida vraćam se u Katančićevu 5, “bogatiji” za najsvježije i podrobne informacije, koje naravno ne ostavljaju ravnodušnima, ali za emocije nema vremena.

Kratak ponovni susret s ministrom i najbližim suradnicima, gdje ukratko dogovaramo daljnje postupke i korake oko provedbe popravaka oštećenja, organizacije ljudstva i poslovnih procesa uslijed novonastale situacije te dogovor oko osoba i institucija unutar i izvan kuće koje ćemo angažirati na procjeni šteta i mjerama sanacije, koja je nažalost evidentno potrebna. Čitavo smo vrijeme u komunikaciji sa svim relevantnim sudionicima događanja, te pratimo naputke Nacionalnog kriznog stožera i priopćenja sredstava javnog informiranja.

Prva odluka koja se odmah donosi je uputiti obavijest svim službenicima i namještenicima osim onih koji su nužno potrebni za organizaciju i provedbu sanacije, da do daljnjega ne dolaze na posao, dok se radni prostori ne dovedu stanje koje nije opasno po život i zdravlje i koje će omogućiti povratak u prijašnje funkcioniranje. Za daljnju koordinaciju i provedbu svih drugih budućih odluka zadužuju se čelnici i rukovoditelji ustrojstvenih cjelina sukladno naputcima Nacionalnog kriznog stožera, Ministra financija i koordinatora kriznog stožera.

Dobivam obavijest o dolasku statičara, s kojima potom, sve do kasnih večernjih sati vršim obilazak i drugih lokacija, gdje se utvrđuju stupnjevi oštećenja objekata i daljnji prioriteti, snage i sredstva potrebni za provođenje sanacije. Osobno donosim odluku da zajedno sa zaštitarskom službom ostanem na objektu do sutra radi ažurnog praćenja situacije koordinacije i provođenja daljnjih mjera, što ću činiti i slijedećih dana do uspostave daljnjeg funkcioniranja institucije. Provodimo brzu i učinkovitu reakciju na novonastalu situaciju u cilju neprekinutog funkcioniranja u krizi i stabilizacije poslovanja. Ovo ne bi niti izdaleka bilo moguće da nismo već otprije imali izrazito kompetentan i motiviran tim, razrađene procedure za izvanredne situacije, kako među vlastitim djelatnicima tako i vanjskim pružateljima usluga pomoći i ekipama za sanaciju, počevši od državnih, preko gradskih struktura i gospodarskih subjekata.

Detaljan plan i program

Dolazi prvi slijedeći radni dan kada se okuplja ministar i njegov najbliži tim. Unatoč oštećenjima vlastitih ureda i prostorija ministar i svi njegovi suradnici nastavili su svoj rad. U dijelu prostorija ministar je održao i maratonsku video konferenciju o nošenju s posljedicama pandemije i potresa s drugim ministrima Europske unije, o kojoj su izvještavali i mediji.

U prvom radnom danu nakon potresa elaborirali smo i analizirali sve do tada učinjeno te osim inicijalnih mjera i aktivnosti donosimo detaljan plan i program dinamike aktivnosti, odnosno hodogram obnove zgrade imovine i revitalizacije svih poslovnih procesa.

Svih slijedećih dana ministar i najuži tim svakodnevno vrše evaluaciju svih poduzetih mjera i aktivnosti uz međusobno informiranje i daljnje planiranje. U slijedećim fazama uključuju se i pridružuju prema potrebama i nadležne gradske i druge specijalizirane službe za sanaciju. S nekima već imamo dobru suradnju otprije, a s drugima smo ubrzo uspostavili odličnu suradnju na čemu im ovim putem zahvaljujemo. To su vatrogasci, pripadnici policije, statičari, građevinari i arhitekti, zdravstveni djelatnici, gradske komunalne službe, djelatnici specijaliziranih tvrtki s dizalicama i opremom za uklanjanje oštećenih dijelova pročelja, tvrtke za čišćenje interijera i prostora, inspekcijske službe te pripadnici Hrvatske vojske koji su nam se i izravno ponudili za pružanje pomoći u raščišćavanju ruševina sa svojom opremom i ljudstvom.

Ovom prigodom sa zahvalom i velikim zadovoljstvom ističem susret s generalom Mladenom Fuzulom koji je slijedom dogovora ministra obrane Damira Krstičevića i ministra financija Zdravka Marića sa svojim suradnicima posjetio Ministarstvo financija. Tom smo prigodom zajedno izvršili obilazak objekta Ministarstva financija, nakon čega je general sa suradnicima ponudio i konkretnu pomoć Hrvatske vojske u sanaciji šteta na objektima Ministarstva financija oštećenih potresom.

Odmah nakon potresa, na objekt su postavljene skele i građevinski radnici su počeli s uklanjanjem ruševina unutar objekta. Odmah iza njih ekipe za čišćenje su radile na čišćenju prostorija i uređenju interijera. Kako su prostorije i prostori dovođeni u prvobitno stanje i funkciju tako smo sukcesivno uvodili zaposlene u radne prostorije kako bi nastavili s radom. Istovremeno smo s vanjskim izvođačima radova i gradskim službama izvršili ograđivanje vanjske strane objekta, postavljanje propisanih barijera i znakova ograničavanja prolaza. Radovi se izvode svakodnevno uz dnevnu koordinaciju na samom objektu od samoga nastanka potresa i sa zadovoljstvom možemo reći da su završnoj fazi odnosno pri samom kraju.

Postoje naravno i oštećenja koja će zahtijevati dulje vrijeme i veće ljudske i financijske resurse, ali smo ih detaljno uočili te sukladno tome načinili i daljnje planove s jasno definiranim rokovima i načinima realizacije. Unatoč dvije teške krize koje su nas pogodile istovremeno pružili smo brz i učinkovit odgovor, osposobili infrastrukturne mreže i radne procese te stabilizirali sustav. Na svemu tome još jednom zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama u Ministarstvu financija kao i svima onima koji zajedno s nama u tome sudjeluju.

Ivan Čulo, Ministarstvo financija RH