O domaćinu Solinu: Grad sigurnog odrastanja

Budući da je u pitanju nadzor javnih gradskih površina, za potrebe realizacije projekta izrađena je "Sigurnosna prosudba s planom štićenja" koja je predana MUP-u na odobrenje, a potpisan je i ugovor između Grada Solina i PU splitsko-dalmatinske o ustupanju na korištenje sustava videonadzora za potrebe policije
[ Mario Jelavić, Ante Markioli ]

Intenzivan rast broja stanovnika u gradu Solinu i na rubnim područjima (od 18.400 prema popisu stanovništva iz 2001. godine do 24.215 prema najnovijem popisu iz 2011.), velik broj novih stambenih jedinica u kratkom razdoblju (više od 4000 novih od 2001. godine), povijesna i kulturna baština koja se kao rijetko gdje isprepliće s komercijalnim i objektima dnevnog življenja, intenzivna mreža ugostiteljskih objekata u samom gradskom središtu i tendencija turističkog razvoja, velik broj obitelji s djecom osnovnoškolske dobi, što uvjetuje potrebu izgradnje novih školskih objekata, te novi infrastrukturni zahvati, uvjetovali su intenzivnu urbanizaciju, ali i negativne sigurnosne pojave koje obilježavaju sva urbana središta (vandalizam, uništavanje komunalne opreme, porast maloljetničke delikvencije, obiteljsko nasilje, suvremene ovisnosti i alkoholizam na javnim površinama i sl.) Nakon uspješnog testiranja dviju pilot-kamera i postavljenih projektnih zadataka, a u skladu sa Strategijom za unaprjeđenje prevencije kriminaliteta i razvoja sigurnosti kao kvalitete u zajednici 2012. - 2014. Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Solina, pristupilo se realizaciji sustava videonadzora javnih gradskih površina u okviru projekta "Solin - grad sigurnog odrastanja". U MUP-u i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj također su prepoznali uvođenje videonadzora javnih prostora kao velik napredak u metodologiji rada policije. Naime, u više zakona i zakonskih odredbi već postoji i predviđeno je snimanje na javnim mjestima kao trajni akustični i videonadzorni zapis nad javnim prostorima kao i obveza da se namjera snimanja javno priopći.
Realizacija sustava započeta je na tri lokacije s kamerama renomiranog proizvođača AXIS koje su na Operativno-komunikacijski centar povezane bežičnim linkovima. Sustav je izveden kao 24-satni nadzor - sedam dana u tjednu, 365 dana u godini, pomoću IT-serverske opreme i aplikacije za nadzor, snimanje i videoanalitiku koja uz ostalo omogućuje implementaciju različitih modula (brojanje prolaska osoba, prepoznavanje tablica…) Realizacija ovoga projekta kao integralnog dijela cjelokupnih aktivnosti na podizanju opće sigurnosti građana trebala bi poslužiti ne samo istraživanju počinjenih kaznenih djela tj. Represiji, već prvenstveno za preventivno suprostavljanje devijantnim ponašanjima te njihovom pravodobnom potiskivanju. Preventivni učinak ovakvih sustava potvrđuje većina provedenih studija već realiziranih domaćih i svjetskih projekata (već u tijeku testiranja ovoga sustava pokazali su se njegovi pozitivni učinci).