Odora je imidž i ogledalo zaštitarske tvrtke

U mnogim se svakodnevnim prilikama čovjek cijeni na prvi pogled – osobito ako ne postoji prilika da ga se bolje upozna kroz njegova djela i osobni kontakt. U takvim situacijama službena odora ima posebnu važnost, a uspješne tvrtke znaju da je izgled zaposlenika vrlo bitan adut pri kreiranju imidža cijele tvrtke. Uostalom, ne kaže se uzalud - ljubav na prvi pogled
[ Damir Stolnik ]

Onako kako se odnosimo prema drugima, vjerojatno će se i oni tako odnositi prema nama – stara je narodna izreka. To najbolje dolazi do izražaja u izravnom kontaktu jer nas ljudi cijene po onome po čemu nas poznaju. 
Zbog toga se u mnogim prilikama čovjek cijeni na prvi pogled – naročito ako nema prilike da ga se bolje upozna kroz djela i osobni kontakt. U tom slučaju odora ima posebnu važnost, posebice u kompanijama koje na otvorenom tržištu pružaju usluge privatne zaštite. 
Ona je zaštitni znak kompanije, njezin znak prepoznatljivosti, slika koju kompanija ostavlja na svakog pojedinca. Osim što simbolizira imidž pojedine zaštitarske tvrtke, odora svojim prepoznatljivim stilom, bojom i vrstom, istodobno i osobu koja obavlja poslove privatne zaštite razlikuje od drugih zaposlenika te je vidljiv simbol njegove odgovornosti. Dakle, javnim nošenjem službene odore zaštitar upozorava javnost da je ovlašten i osposobljen za obavljanje poslova privatne zaštite, a s druge strane, ta ga ista odora obvezuje na ponašanje koje je sukladno etičkom kodeksu i očekivanim standardima u postupanju. 
Države s uređenim sigurnosnim sektorom zakonskim i podzakonskim aktima propisuju i definiraju izgled i boju odore osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite. 
 
Odora je "pošiljatelj" poruke
U Republici Hrvatskoj to je regulirano Zakonom o privatnoj zaštiti kojim se propisuje da odora osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite ne smije biti po boji, kroju i oznakama jednaka ili slična odori Hrvatske vojske, odorama pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova ili odori državnih službenika drugih tijela državne vlasti, kao niti odori osoba koje za istu pravnu osobu obavljaju druge poslove koji ne spadaju u poslove privatne zaštite. Sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, poslovi tjelesne zaštite u pravilu se obavljaju u odori koju im je poslodavac dužan i osigurati. Poslodavac općim aktom može propisati više vrsta radnih odora ovisno o poslovima koje zaštitari i čuvari obavljaju (npr. za pratnju novca, osiguranje objekata, čuvanje novčarskih institucija, osiguranje nogometnih utakmica i sl.). Međutim, velik izbor odora koje danas imamo na raspolaganju pred većinu zaštitarskih kompanija stavlja dilemu - kako odabrati odgovarajuću. 
Javnim nošenjem službene odore zaštitar upozorava javnost da je ovlašten i osposobljen za obavljanje poslova privatne zaštite, a s druge ga strane ta ista odora obvezuje na ponašanje u skladu s etičkim kodeksom i očekivanim standardima postupanja
Ova je odluka vrlo bitna iz nekoliko razloga. Prvi se odnosi na sam imidž tvrtke, jer imidž koji će odora projicirati bit će onaj s kojim će javnost identificirati tu tvrtku. Drugi su razlog financije. Odore, naime, koje nisu dovoljno otporne na habanje, povećat će troškove i ubrzati propisane rokove njihove zamjene. Nadalje, odora zaposleniku mora pružiti i adekvatnu zaštitu od vremenskih uvjeta. Ona koja ne pruža adekvatnu razinu zaštite od vremenskih uvjeta prinudit će zaštitara da u cijelosti ili u dijelovima nosi civilnu odjeću. Takva osoba sasvim sigurno neće izgledati kao profesionalac kojemu klijenti mogu vjerovati. 
Prema tome, izgled je prva i vrlo važna karika u uspostavljanju međusobnog povjerenja. Upravo mnogi klijenti posjećujući ustanove, često još prije prvoga kontakta promatraju i oživljavaju cjelokupnu sredinu u kojoj osoblje ostavlja poseban dojam. 
 
Tri osnovna stila
Dakle, sam izgled zaposlenika mnogo govori o zaštitarskoj kompaniji. Zaposlenici lošega izgleda koji se nikako ne može poistovjetiti s očekivanjima kompanije, ne mogu vjerodostojno predstavljati imidž kompanije. Odora je tihi i nesvjesni 
"pošiljatelj" poruke: "Je li njihov rad uspješan i učinkovit kao i njihov izgled"?
Danas je u službenoj uporabi više različitih stilova odora, no uglavnom ih možemo svrstati u tri kategorije: tradicionalni, korporativni i paramilitarni stil. 
Tradicionalna odora nastala je kao pokušaj približavanja zaštitarskih odora policijskim. Vjeruje se da sličnost s policijskom odorom na zaštitara prenosi i određenu dozu autoriteta i odgovornosti kojom raspolažu pripadnici policije. Prednost takve odore ogleda se u psihološkoj reakciji koju kod većine ljudi izaziva policijska odora. Stoga se vjeruje da tradicionalna odora ima pozitivan učinak u odvraćanju od kriminalnog djela. Međutim, s obzirom da zaštitari nisu policija niti imaju policijske ovlasti, naš im Zakon ne dopušta da se poistovjećuju s policijskim službenicima čak ni po sličnosti odora.
 
Od kravate do pancirnog prsluka
Korporativni stil odore temelji se na prirodi posla tvrtke koju se čuva. Budući da se na korporativnu odoru ponajprije stavlja samo logo zaštitarske tvrtke, ona zaštitara ne razlikuje od ostalih zaposlenika, već kod njega stvara osjećaj jedinstva sa zaposlenicima tvrtke. Korporativni stil odore najčešće se koristi u novčarskim institucijama - bankama. 
Izgled zaposlenika vrlo mnogo otkriva o tvrtki - zaposlenici lošega izgleda sasvim sigurno ne mogu vjerodostojno predstavljati njezin imidž jer odora šalje tihu i nesvjesnu poruku: "Ako tako izgledaju, onda ni njihov rad ne može biti bolji"
To je uglavnom komplet odijelo s kravatom, kroja i boje identičnih odijelima ostalih zaposlenika tvrtke, ali s diskretno izvezenim logom zaštitarske tvrtke na gornjem dijelu rukava ili prednjem dijelu sakoa. Korporativni stil odore mora ispuniti visoke zahtjeve i norme specifičnih radnih uvjeta, a da pritom ne izgubi moderan i sofisticiran izgled. Paramilitarni stil odore prvenstveno se koristi samo pri obavljanju posebnih vrsta poslova - npr. osiguranja postrojenja kritične infrastrukture, prijevoza i prijenosa novca i vrijednosnih pošiljki i sl. Standardna paramilitarna odora uglavnom se sastoji od kombinezona, čizama i službenog remena s naoružanjem. 
Takve odore zrače iznimno ozbiljnim imidžom i uglavnom su neprimjerene za većinu standardnih zaštitarskih poslova. Izuzetak, međutim, mogu biti objekti i poslovi u kojima bi se standardna odora brzo oštetila ili uništila te okruženja u kojima ona zaštitarima ne pruža adekvatnu zaštitu.
Postoji i četvrti, neuniformirani stil koji se primjenjuje pri obavljanju specijalnih poslova. Ovaj stil odore nije svakodnevna varijanta u zaštitarstvu i koristi se prvenstveno u obavljanju poslova neposredne tjelesne zaštite osoba (tjelohranitelj), kada zaštitar iznimno ne mora nositi propisanu odoru, već svoje poslove obavlja u primjerenom građanskom odijelu. Isto tako, ovaj se "stil" odore koristi za osiguranje koncerata, različitih sportskih natjecanja i sličnih događanja.