Opet presudan kriterij najniže cijene!

Središnji državni ured za javnu nabavu tvrdi da su svjesni određenih prednosti kriterija ekonomski najpovoljnije ponude prilikom odabira, međutim zbog kompleksnosti objedinjavanja potreba korisnika kod postupaka središnje javne nabave i specifičnosti iskazanih potreba za zaštitarskim uslugamam koje se po prvi puta provode kao objedinjena nabava kao i zbog zadanih rokova, prilikom provedbe postupka nabave za zaštitarske usluge, odlučio se ponovno za kriterij najniže cijene kao kriterij odabira po
[ Eugen Antić ]

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu od kolovoza do studenoga prošle godine proveo je postupak objedinjene središnje javne nabave za zaštitarske usluge. Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi 30.705.000,00 kn, a ugovor traje dvije godine. Razlog zbog kojeg se išlo u objedinjenu javnu nabavu je racionalizacija sustava javne uprave kao jedna od mjera Nacionalnog programa reformi 2016. koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 28. travnja iste godine. Između ostaloga i Hrvatski Sabor je u prosincu izglasao dugo očekivani novi Zakon o javnoj nabavi, a ekonomski najisplativija ponuda u punoj primjeni bit će od 1. srpnja 2017 godine.
Ekonomski najpovoljnija ponuda po novom Zakonu o javnoj nabavi predstavlja najbolji omjer između cijene i kvalitete. Takva, ekonomski najisplativija ponuda, u punoj primjeni bit će od 1. srpnja 2017 godine
Prve tehničke konzultacije za pripremu provedbe postupka javne nabave zaštitarskih usluga za obveznike središnje javne nabave održane su krajem kolovoza 2016. godine, a na poziv na tehničke konzultacije odazvali su se Securitas Hrvatska, AKD - Zaštita, Klemm Sigurnost, P&F Zaštita, Zaštita - Zagreb i Fina gotovinski servisi. Nakon toga, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je novi Nacrt dokumenta pod nazivom “Dodatna dokumentacija uz poziv na nadmetanje i ograničeni postupak javne nabave zaštitarskih usluga” te su pozvali sve zainteresirane gospodarske subjekte na pisane tehničke konzultacije. Na pisanim tehničkim konzultacijama sudjelovali su Securitas Hrvatska, P&F zaštita, AKD - Zaštita, Sokol Marić, Sigurnost Osijek i Klemm Sigurnost. Nakon provedenog savjetovanja objavili su “Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dodatne dokumentacije uz poziv na nadmetanje”.
 
Kvaliteta i pouzdanost bit će osigurani dokumentima
“U sklopu prijedloga o racionalizaciji sustava javne uprave jedna od mjera Nacionalnog programa reformi 2016. Vlade RH je i daljnji razvoj sustava objedinjene nabave, među ostalim i kroz uvođenje novih nabavnih kategorija Središnjeg državnog ureda. Sukladno navedenom Vlada RH je donijela Odluku o nabavnim kategorijama u koju je uključena i nabavna kategorija ‘Zaštitarske usluge’. Budući da ova nabavna kategorija predstavlja uslugu namijenjenu ispunjavanju istih i /ili sličnih potreba više obveznika središnje javne nabave, Središnji državni ured primijenio je zajedničku javno-nabavna strategiju te započeo s aktivnostima vezano za pripremu postupka objedinjene središnje javne nabave za zaštitarske usluge (prikupljanje potreba od obveznika, usklađivanje i konsolidacija podataka, istraživanje tržišta i tehničke konzultacije itd.)”, kažu u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. 

Cijene se ruše ispod realnog troška, te onda tako niske dovode i do niskih plaća. Niske plaće dovode do erozije kvalitete i naposljetku do manjka zaštitara i njihova odlaska u druge zemlje članice EU i na bolje plaćene poslove
 “Sukladno članku 82. važećeg Zakona o javnoj nabavi, kriteriji za odabir ponude mogu biti ekonomski najpovoljnija ponuda i najniža cijena. Svjesni smo određenih prednosti kriterija ekonomski najpovoljnije ponude prilikom odabira, međutim zbog kompleksnosti objedinjavanja potreba korisnika kod postupaka središnje javne nabave i specifičnosti iskazanih potreba za zaštitarskim uslugama koje se po prvi puta provode kao objedinjena nabava kao i zbog zadanih rokova, Središnji državni ured se prilikom provedbe ovog postupka odlučio za kriterij najniže cijene kao kriterij odabira ponude. Središnji državni ured smatra da će kvaliteta i pouzdanost odabranog ponuditelja biti osigurana dokumentima kojima natjecatelj već u prvoj fazi ograničenog postupka mora dokazati svoju sposobnost kao i to da ne postoje razlozi njegovog isključenja te nadalje i dokumentima koji su u ovoj Dodatnoj dokumentaciji samo najavljeni, a koje će biti potrebno dostaviti u drugom stupnju i/ili prilikom sklapanja okvirnog sporazuma i/ili pojedinačnih ugovora (jamstva, izjava o jamstvima, rješenje nadležne policijske uprave, potvrde porezne uprave i ostalo propisano Dodatnom dokumentacijom)“, objašnjavaju u Središnjem državnom uredu zašto se još uvijek vode kriterijem najniže cijene. Dodaju da je sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi u dijelu koji se odnosi na prijelazne i završne odredbe određeno da će se postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi dovršiti prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave. 
Maja Kuhar koja je ovlaštena za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za javnu nabavu kaže da se u prvom stupnju javne nabave objavljuje poziv na nadmetanje u EOJN svim zainteresiranim gospodarskim subjektima s rokom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje od najmanje 30 dana od dana slanja poziva na nadmetanje. U našem slučaju rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je bio 2. siječnja 2017. Dakle, svaki zainteresirani gospodarski subjekt mogao je zatražiti sudjelovanje u postupku, a time je načelo transparentnosti osigurano kao i u otvorenom postupku nabave. U drugom stupnju ograničenog postupka šalje se pisani poziv na dostavu ponuda onim natjecateljima kojima je temeljem postupka ocjene zahtjeva za sudjelovanje dopušteno sudjelovanje u drugom stupnju). Rok za dostavu ponuda je najmanje 40 dana od dana slanja poziva na dostavu ponude. 
 
Nabava kvalitetnih usluga privatne zaštite neće se dogoditi preko noći
Iz Hrvatskog ceha komentiraju da je privatna zaštita kao djelatnost odgovorna i visoko rizična djelatnost čiji su zaposlenici svakodnevno u obavljanju poslova zaštite povjerene imovine i ljudi izloženi visokim sigurnosnim rizicima, razbojništvima i prijetnjama. Istodobno na tržištu RH povećavaju se potrebe za većom razinom zaštite, postavljaju se veći zahtjevi za podizanjem razine kvalitete, stručnosti i broja zaštitara. Hrvatsko zaštitarstvo u razdoblju od 2011. do 2014. doživjelo je pad prihoda veći od 20 posto, dok je tek u 2015. zaustavljen pad. 
„Prosječne plaće zaštitara zaostaju čak 42,4 posto za prosječnom neto plaćom u RH, odnosno za prosjekom privrede RH za 34,5 posto. Ako pogledamo ukupni prihod hrvatskog gospodarstva zaštitarstvo u njemu sudjeluje sa svega 0,21 posto, dok je u gospodarski jačim i uređenijim državama EU udio prihoda u zaštitarstvu od 0,5 do 1 posto. Navedeno stanje rezultat je nekoliko negativnih faktora koji su obilježili poslovanje u RH u prethodnom razdoblju, a neki od njih su ukidanje dodatka IIB u prošlom Zakonu o javnoj nabavi i prebacivanju zaštitarskih usluga u otvorenu tržišnu utakmicu sa samo jednim kriterijem - najniže cijene (preko 99,5 posto), a nastale posljedice u ove četiri godine su nesagledive. Danas je situacija da se cijene ruše ispod realnog troška, te onda tako niske dovode i do niskih plaća. Niske plaće dovode do erozije kvalitete i naposljetku do manjka zaštitara i njihova odlaska u druge zemlje članice EU i na bolje plaćene poslove. Za razliku od javne nabave, privatni sektor ovu činjenicu daleko više respektira, pa su s time cijene usluga korektnije, a time i kvaliteta na višem nivou“, poručuju iz HCZ-a. 
Na tržištu RH povećavaju se potrebe za većom razinom zaštite, postavljaju se veći zahtjevi za podizanjem razine kvalitete, stručnosti i broja zaštitara
Na razini EU još je 2012. godine Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta na čelu kojeg je bio izvjestitelj EP-a Marc Tarabella izglasao nova pravila za javne natječaje, gdje glavni kriterij za odabir ponude ne smije biti najniža cijena, već kriterij mora biti ekonomski najisplativija ponuda. Direktiva o Javnoj nabavi donesena je početkom 2014. godine, s rokom prilagodbe dvije godine, te je u prvoj polovici 2016. trebala biti u punoj primjeni u svim članicama EU. S obzirom na okolnosti novi Zakon o javnoj nabavi u RH tek je početkom 2017. stupio na snagu. Hrvatski ceh zaštitara u cilju što boljeg informiranja i poticanja stručne rasprave proveo je nekoliko aktivnosti oko javne nabave: organizirao je Forum Hrvatskog ceha zaštitara: „Perspektive Privatne zaštite u RH“, s glavnom temom Javna nabava na razini EU – novi kriteriji za odabir ponude te međunarodnu konferenciju “Privatna zaštita 2014”, na kojoj su prezentacije održali generalni direktor njemačkog BDSW-a dr. Harald Olschok i generalni direktor španjolskog APROSER-a dr. Eduardo Cobas koji je ujedno i predsjednik radnog odbora za socijalni dijalog COESS-a. Dr. Harald Olschock na čelu BDSW-a još je 1999. godine u Njemačkoj prezentirao i implementirao „Best value manual“, te je kvaliteta usluge u zaštitarskoj industriji u značajnoj mjeri ispred i iznad najniže
cijene. To pozitivno njemačko iskustvo bilo je poticaj COESS-u i Eduardu Cobasu, predsjedniku radnog odbora za socijalni dijalog COESS-a, kao i sindikalnoj središnjici UNI Europa, da uz snažnu potporu Komisije EU izrade priručnik „Nabava kvalitetnih usluga privatne zaštite“, koji je usvojen i prezentiran početkom studenog 2014. u Briselu, a čiju je hrvatsku inačicu, Hrvatski ceh zaštitara prezentirao krajem studenog 2014. u Zagrebu na konferenciji „Privatna zaštita“. Tom prigodom se po prvi puta u jednoj EU članici javno prezentirao novousvojeni priručnik „Nabava kvalitetnih usluga privatne zaštite“. Ovaj priručnik ima uporište u novoj EU direktivi o javnoj nabavi, koja u fokus stavlja kvalitetu, a ne kao što je bila praksa do sada najnižu cijenu. „Nadamo se da će primjenom nove direktive i ovog kvalitetnog priručnika o nabavi kvalitetnih usluga privatne zaštite postupno poboljšati stanje i u zaštitarskoj industriji RH, ali nije za očekivati da će se to dogoditi preko noći. Hrvatska inačica priručnika dostupna je na zajedničkom EU portalu www.securebestvalue.org u čijoj izradi je sudjelovao i HCZ”, ističu najbitnije stvari vezane uz EU direktivu o javnoj nabavi u Hrvatskom cehu zaštitara.
 
Kompliciran i zahtjevan proces
Postupak objedinjene središnje javne nabave za zaštitarske usluge komentirao je i Damir Trut, član Uprave tvrtke Bilić Erić koji kaže da na konzultacijama za pripremu provedbe postupka javne nabave zaštitarskih usluga za obveznike središnje javne nabave nisu sudjelovali te iz tog razloga ne mogu dati svoju ocjenu istoga. Zanimalo nas je koje su pozitivne, a koje su negativne strane u ovoj objedinjenoj javnoj nabavi te je li za zaštitarske tvrtke ovaj natječaj bolji od onih dosadašnjih ili je lošiji.
Na razini EU još je 2012. godine Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta na čelu kojeg je bio izvjestitelj EP-a Marc Tarabella izglasao nova pravila za javne natječaje, gdje glavni kriterij za odabir ponude ne smije biti najniža cijena, već kriterij mora biti ekonomski najisplativija ponuda
“Natječaj Središnjeg ureda za središnju javnu nabavu - za usluge zaštite proveden je krajem 2016. godine, a rok za predaju zahtjeva bio je 2. siječnja 2017. nakon čega je još dva puta produljen iz ne sasvim razumljivih razloga, premda je pruženo neko objašnjenje. Bojim se da će to biti i dalje produljivano jer bit će prigovora na svaki dio, a vjerojatno i s razlogom. Mislim da i nema puno stručnjaka koji bi složili ovakav kompliciran i zahtjevan proces. Oko 300 stranica dokumentacije je potrebno priložiti putem EOJN, odnosno elektronskim putem postaviti na portal, samo kao zahtjev za sudjelovanjem, a to je samo prva faza. Ako natjecatelj bude odabran za sudjelovanje, dobit će dokumentaciju u kojoj će biti navedeno što je još potrebno priložiti. Prema mogućnosti odabira, sva sila dokumentacije može se izbjeći prilaganjem ispunjenog ESPD obrasca koji propisuje EU, koji je jedinstven za sve vrste nabave i o zaštitarskim uslugama konkretno ne govori ništa. Bez obzira na razliku u nekoliko dana u datumima objave, stupanje na snagu novih Direktiva EU u području javne nabave koje, između ostalog propisuju odabir najpovoljnijeg ponuditelja temeljem jedinog kriterija - ekonomski najpovoljnije ponude u obliku najboljeg omjera između cijene i kvalitete, umjesto dosadašnje prakse odabira najniže cijene je izazov koji će svaku natječajnu komisiju staviti pred tešku i osjetljivu odluku. Nema te osobe ili skupine odgovornih ljudi koji će ponudu s manjom cijenom proglasiti manje povoljnom od neke druge, ako su zadovoljeni svi uvjeti. Definicija kriterija je morala biti puno jasnija, a ovako pruža mogućnost slobodnog tumačenja, koje može biti uzrok problema”, pojašnjava Damir Trut. 
Objedinjena javna ponuda kao što je to spomenuo Damir Trut, bila je produljivana 2. i 12. siječnja 2017. Riječ je o određenim izmjenama dokumentacije u istom postupku. 
„Za vrijeme roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, natjecatelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno. Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, mijenja dokumentaciju za nadmetanje, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku javne nabave velike vrijednosti. Budući da je tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u konkretnom postupku javne nabave zaštitarskih usluga došlo do promjena u dokumentaciji za nadmetanje, odnosno dokumentacija je dodatno pojašnjena, naručitelj je morao osigurati da gospodarski subjekti imaju najmanje 15 dana za dostavu zahtjeva za sudjelovanje“ pojasnili su u Središnjem državnom uredu za javnu nabavu.
 Dakle, ovdje se ne radi se o novim objavama istog postupka nabave, već se radi o određenim izmjenama osnovne objave predmetne nabave od 29. studenoga 2016. godine. Potrebno je naglasiti da u ovom postupku za objedinjenu nabavu zaštitarskih usluga nisu velike tvrtke te koje će se jedine moći javiti na ovaj postupak. Postupak nabave podijeljen je na grupe upravo da bi se omogućilo i manjim ponuditeljima da podnesu svoje ponude. Ponuditelji se pri dokazivanju sposobnosti mogu udružiti i dokazivati sposobnost ili se za dokazivanje sposobnosti osloniti na neki drugi gospodarski subjekt, a što je sve sukladno trenutno važećem, ali i novom Zakonu o javnoj nabavi kao i važećim direktivama, a usmjereno je upravo kako bi se poticali mali i srednji poduzetnici. U ovom trenutku nema naznaka da bi se krug korisnika ovog predmeta nabave dodatno širio. Prema rokovima koji su propisani za ovaj postupak nabave, očekuje se da bi odluka o odabiru ponuditelja mogla biti donesena krajem ožujka odnosno početkom travnja, ako ne bude izjavljena žalba ni u kojoj fazi ovog postupka.