Otvoreni prozor pozivnica je za provalnike

Vrata, prozori, svjetlosna okna, krovni prozori – uobičajena su mjesta za ulazak provalnika. Dovoljno je tek nekoliko sekundi, minimalna potrebna snaga, eventualno odvijač kao alat i većina prividnih prepreka je savladana. Većina vještih provalnika ulaze u kuću kroz prozore i staklena vrata na terasama. Neosigurani prozori u nagibnom položaju predstavljaju pozivnicu provalnicima, a normalne rebrenice također nisu nikakav problem
Provale u domove i krađe iz domova najčešća su kaznena djela, a žrtva može biti bilo tko. Postoje mnogobrojni kriminogeni faktori, odnosno uvjeti, koji pogoduju činjenju kaznenih djela ili nastanku drugih štetnih događaja koji proizlaze iz nemarnosti, nepažnje, površnosti, lakomislenosti, nemarnog odnosa prema osobnoj i društvenoj imovini, nedovoljne fizičke i tehničke zaštite potencijalnih žrtava.

Vrata, prozori, svjetlosna okna, krovni prozori - uobičajena su mjesta za ulazak provalnika. Dovoljno je tek nekoliko sekundi, minimalna potrebna snaga, eventualno odvijač kao alat i većina prividnih prepreka je savladana. Većina vještih provalnika ulaze u kuću kroz prozore i staklena vrata na terasama. Neosigurani prozori u nagibnom položaju predstavljaju pozivnicu provalnicima, a normalne rebrenice također nisu nikakav problem. Kada se prilikom pokušaja provale čini da neće uspjeti, provalnici obično posežu za posljednjom opcijom a to je razbijanje stakala na vratima ili prozorima te nesmetano otvaranje brave s unutarnje strane.

Kako učiniti svoj dom sigurnim?
Analizom prosječnog broja evidentiranih kaznenih djela imovinskog kriminaliteta vidljiv je porast broja kaznenih djela od početka svibnja do rujna. Takvi trendovi se pojavljuju iz nekoliko razloga. U Hrvatsku u ljetnim mjesecima dolazi velik broj stranih turista, a također velik broj građana naše zemlje koristi godišnje odmore izvan mjesta svog prebivališta. Za vrijeme korištenja godišnjih odmora, domaći i strani turisti ponekad se opuste i postanu neoprezni (ostavljaju novac i vrijedne stvari na plaži, otvorene prozore na apartmanima i hotelskim sobama, i sl.) što svakako olakšava počinjenje krađa i pridonosi porastu imovinskog kriminaliteta. Također, činjenica da su građani odsutni iz svojih domova stvara povoljnu priliku za počinjenje provale, posebice ukoliko vlasnici nisu poduzeli neke od mjera samozaštitnog ponašanja. S druge strane, kaznena djela provaljivanjem počinjena su u jako malom broju kuća i stanova gdje su vlasnici poduzeli neke od mjera tehničke zaštite ili drugih mjera samozaštitnog ponašanja. To pokazuje da poduzimanjem minimalnih mjera samozaštitnog ponašanja građani mogu smanjiti vjerojatnost da će baš oni postati žrtve. Počevši od osnovnih stvari poput zatvaranja prozora, zatvaranja i zaključavanja ulaznih vrata kuće/zgrade/stana, ne ostavljanja ključa na ‚sigurnom mjestu, ne puštanja u zgradu/stan/kuću svakoga tko zvoni, redovitog pražnjenja poštanskog sandučića, održavanje dvorišta urednim i preglednim, dobrih odnosa sa susjedima, pa do postavljanja sustava tehničke zaštite, građani mogu učiniti svoj dom sigurnijim mjestom.
Za otkrivanje počinitelja, osim analize tragova koji se pronađu na mjestu provale i drugih aktivnosti koje policija provodi kako bi otkrila počinitelja, od neprocjenjive važnosti su informacije koje policija dobije od građana

Sustavi tehničke zaštite, poput protuprovalnih vrata, alarma, videonadzora, rešetaka na prozorima i slično, u velikoj mjeri mogu odvratiti počinitelja od počinjenja provale, posebice ukoliko se radi o prigodnim počiniteljima. Isto tako i profesionalni počinitelji će dvaput razmisliti hoće li pokušati izvršiti provalu u stan ili kuću koja imaju ugrađene sustave tehničke zaštite, te će u velikom broju slučajeva ipak izabrati „metu“ koja nema sustave tehničke zaštite i koju može s manje truda savladati i pri tome se izložiti manjem riziku da budu uhvaćeni.

Također, važno je naglasiti da prilikom ugradnje sustava tehničke zaštite treba konzultirati profesionalce i izabrati sustav koji je prilagođen za svaku kuću/stan posebice. Čak i najkvalitetniji i najskuplji sustav tehničke zaštite ne mora u svakom slučaju pružiti i najviši stupanj zaštite ako nije prilagođen konkretnom stanu/kući.

Međutim, važno je reći da su i osnovni sustavi tehničke zaštite bolji nego nikakvi. Najjeftinija protuprovalna vrata bolja su nego obična vrata i mogu odvratiti počinitelja od provale.
Kod odlaska na godišnje odmore svakako bi bilo dobro da susjed, rođak ili neka druga osoba od povjerenja povremeno obilazi stan/kuću dok su stanari odsutni te da prazni poštanski sandučić, povremeno pali svjetla, diže i spušta rolete te čini druge radnje kako bi se stvorio dojam da je netko doma.

Provedenim istraživanjem na temu teških krađa provaljivanjem utvrđeno je da provalnici najčešće provale vrše nasilnim otvaranjem ulaznih vrata, zatim kroz prozor u prizemlju, balkonska vrata i prozor na katu. Također je utvrđeno da se najviše provala i to u 55 posto slučajeva vrši nasilnim otvaranjem pomoću poluge, uobičajenog alata ili prigodnih predmeta, potom slijedi lomljenje ili bušenje cilindričnog uloška brave s udjelom od 15 posto te razbijanje stakla u 8 posto slučajeva dok su ostali načini počinjenja zastupljeni u manjem broju slučajeva.

Provale, ovisno o okolnostima i vještini počinitelja mogu trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati, ovisno o tome što počinitelj namjerava otuđiti, veličini kuće ili stana, ali i saznanjima počinitelja o navikama vlasnika, odnosno ukoliko počinitelji znaju da ih nitko neće ometati dulje vrijeme. Počinitelji najčešće kradu novac, zlato, skupocjeni nakit i satove, umjetnine i druge vrijednosti koje mogu lakše unovčiti. U manjoj mjeri se krade tehnika (prijenosna računala, mobiteli, tableti) jer im je lakše ući u trag i na taj način postoji veći rizik za počinitelje da će biti otkriveni.

Građanima se savjetuje da, posebice ukoliko će biti dulje vrijeme odsutni, u stanu ili kući ne ostavljaju veće količine novca, nakita i drugih vrijednosti. Također, vrlo je važno da građani fotografiraju sve vrijednije stvari u kući/stanu i zapišu serijske brojeve te da navedene fotografije i podatke pohrane na sigurno mjesto, kako bi koristeći navedene informacije policija mogla lakše pronaći otuđene predmete.

Ulaganje u zaštitu čuva kuću
Posječna materijalna šteta za vlasnika kuće/stana je između 10.000 i 15.000 kuna. Ulaganjem samo dijela navedenog iznosa u osnovne sustave tehničke zaštite kao što su protuprovalna vrata, rešetke na prozorima u prizemlju i slično, u mnogim slučajevima bi zasigurno spriječilo počinjenje provale. Osim materijalne štete, vlasnici i ukućani doživljavaju i nematerijalnu štetu, odnosno činjenica da je netko provalio u prostor njihovog doma, u velikoj mjeri narušava njihov osjećaj sigurnosti te ih zasigurno traumatizira na određeni način.

Za otkrivanje počinitelja, osim analize tragova koji se pronađu na mjestu provale i drugih aktivnosti koje policija provodi kako bi otkrila počinitelja, od neprocjenjive važnosti su informacije koje policija dobija od građana. Na temelju takvih informacija, koje u nekim slučajevima građanima možda djeluju i nebitno, riješena su mnoga kaznena djela i otkriveni počinitelji. Stoga je važno da građani surađuju s policijom jer je prevencija kriminaliteta odgovornost cijele zajednice, a ne samo policije.

Istraživanjem je utvrđeno da je u 7,86 posto slučajeva vlasnik zatekao počinitelja u domu za vrijeme počinjenja kaznenog djela. Takve situacije mogu biti vrlo opasne i zbog toga građani trebaju biti iznimno oprezni. Kada vlasnik zatekne provalnika na dijelu, najprije treba procijeniti opasnost i rizik kojem bi se izložio ukoliko počinitelja pokuša zadržati. Uvijek treba imati na umu da provalnici ne žele biti otkriveni i uhvaćeni te da su neki od njih spremni učiniti gotovo sve da bi pobjegli, što se može pokazati kobnim za vlasnika koji ga pokuša zadržati. Ako vlasnik ipak odluči da će pokušati zadržati počinitelj, neka to učini na način kojim će se dovesti u najmanju opasnost i bez izravnog sukoba s počiniteljem, primjerice zatvaranjem i držanjem zatvorenima vrata stana, te pozivom policiji. Građani mogu koristi samo ona sredstva obrane koja su prijeko potrebna da bi od sebe odbili istodobni ili izravno predstojeći protupravni napad.

Ukoliko vlasnik procijeni da je opasnost prevelika savjet je da ne pokušava zadržati provalnika već da se makne na sigurno mjesto, odmah obavijesti policiju i da pri tome pokuša zapamtiti čim više detalja o provalniku (dob, visina, izgled, posebna obilježja, odjeća, registraciju vozila s kojim se udaljio i druge pojedinosti) koji bi mogli pomoći policiji da ga otkrije i uhiti. Također, nakon što počinitelj pobjegne, vlasniku se ne preporučuje da ulazi u kuću/stan do dolaska policije, jer na taj način može uništiti vrijedne tragove (otiske prstiju, vlakna, biološki tragovi i sl.) koji mogu pomoći policiji da otkrije počinitelja.
Za počinjenje kaznenog djela razbojništva iz čl. 230. Kaznenog zakona propisana je kazna zatvora od jedne do deset godina. (N. G. K.)