Paradox: Emulator dojavnog centra

Kanadski proizvođač sustava tehničke zaštite Paradox tržištu je predstavio IPRS-7 desktop aplikaciju koja emulira dojavni prijemnik IPR512 GPRS/IP s neograničenim brojem računa i novododanim mogućnostima za kontrolu i nadzor.
Preko ovoga emulatora operateri mogu: aktivirati/deaktivirati alarm, aktivirati PGM-ove, premoštavati zone i obavljati brojne druge funkcije
Zadnja verzija IPRS-7 2.4.3. pretvara ovaj emulator u proaktivni uređaj koji može daljinski kontrolirati više centrala. Instalateri i operateri u nadzornom centru mogu se na jednostavan način, preko IPRS-7 i glavne (master) šifre centrale, izravno spojiti na bilo koju Paradoxovu centralu koja je prijavljena na emulator. Jednom spojeni, operateri mogu u realnom vremenu pratiti događaje na centrali te po potrebi mogu aktivirati sve funkcije centrale. Drugim riječima, to znači da preko ovoga emulatora operateri mogu: aktivirati/deaktivirati alarm, aktivirati PGM-ove, premoštavati zone i obavljati druge funkcije.
 
Scenarij moguće primjene
Bez potrebe za dodatnim programiranjem, instalateri i operateri u nadzornom centru s emulatorom IPRS-7 imaju izravan  pristup na sučelje svih centrala prijavljenih na emulator. Kod scenarija moguće primjene mogu se izdvojiti dvije opcije, i to:
 
Proaktivan način održavanja protuprovalnog sustava: Instalateri i prodavači mogu konfigurirati instalirane centrale kako bi se sve pogreške sustava prijavljivale na njihov IPRS-7. Tada instalater/prodavač može obavijestiti klijenta o problemu kojeg je prijavio njegov sustav i prije nego što ga je uočio sam korisnik, te predložiti odgovarajuću akciju (primjerice zamjenu baterije, reprogramiranje centrale i slično), čime se uz minimalne investicije može bitno povećati kvaliteta usluge u odnosu na konkurenciju. 
 
Centralno nadgledanje: Preko IPRS-7 mogu se nadgledati i kontrolirati pojedinačni sustavi u svakoj poslovnici poslovnog subjekta. Operater u nadzornom centru može jednostavno aktivirati/deaktivirati pojedinačne sustave, aktivirati udaljene PGM-ove osoblju poslovnice ili sigurnosnim službama. 
Kao primjer može poslužiti da operater može sa centralne lokacije otvoriti vrata u nekoj poslovnici kako bi omogućio pristup zaštitarima na terenu. (Ivan Pavlović, Nino Belicki - Kamir d.o.o.)