Pitali smo 19 najvećih zaštitarskih tvrtki: Pucaju li vaši zaštitari - "u sridu" ili u prazno

Naoružani ljudi s ovlaštenjem i u odori, koji ne znaju rukovati oružjem niti s njim gađati, nisu rješenje, nego dio problema opće nesigurnosti. Nastojeći saznati koliko se pozornosti posvećuje ovom prevažnom pitanju, proveli smo veliku anketu kojoj su se odazvale gotovo sve naše najveće zaštitarske tvrtke. Imamo li svi zajedno razloga za spokoj ili za zabrinutost, procijenite sami...
[ Antun Krešimir Buterin ]

U nedavnom razgovoru s nekolicinom zaštitara jedne zaštitarske tvrtke, kroz koji smo htjeli čuti što oni misle o vlastitoj osposobljenosti za rukovanje vatrenim oružjem, jedna njihova rečenica najprije nas je do suza nasmijala.
"Svaka čast većini, ali mnogi naši kolege zaštitari s udaljenosti od tri metara ne bi mogli pogoditi ni maketu Titanika u prirodnoj veličini!"
Već smo iduće sekunde zamislili Titanik na splitskom gatu. I postrojene zaštitare na obali. I nevine galebove koji padaju s neba, ne znajući ni što ih je snašlo niti što su kome jadni skrivili...
No, smijeh nije dugo potrajao. Brzo smo shvatili da mu nema mjesta ako je duhovita rečenica, izgovorena u neformalnom razgovoru, makar tek upola točna.
Našoj velikoj anketi o osposobljenosti zaštitara za rukovanje vatrenim oružjem odazvalo se 20 najvećih hrvatskih zaštitarskih tvrtki. Direktorima ili voditeljima odjela tjelesne zaštite postavili smo osam istih pitanja:

1.Koliko zaštitara vaše tvrtke na radnome mjestu nosi vatreno oružje? Kojom su vrstom
  vatrenog oružja opremljeni?


2.S obzirom da su svi prošli program osposobljavanja u poznavanju, rukovanju i gađanju
  vatrenim oružjem, jeste li zadovoljni načinom na koji se program provodi?

3.Molimo obrazložite razloge u oba slučaja – zašto ste zadovoljni, tj. nezadovoljni? Kolika je
  razina znanja koju vaši zaštitari dobiju tim programima?

4.Provodite li dodatne tečajeve ili obuku zaštitara u rukovanju vatrenim oružjem?

5.Koliko često u godini vaši zaštitari koji moraju nositi oružje - vježbaju gađanje?

6.Ima li vaša tvrtka vlastito vježbalište/streljanu, ili to obavljate u sklopu privatnih streljana
  u vašem gradu (ako takve postoje)? Jeste li zadovoljni brojem streljana u RH?

7.Budući da nose kratko vatreno oružje, sudjeluju li vaši zaštitari/članovi uprave/instruktori
  na službenim streljačkim natjecanjima na razini države ili županija?

8.Postoje li u vašoj tvrtki kategorizirani strijelci po normama Hrvatskog streljačkog saveza?


SOKOL MARIĆ


1.  Upošljavamo više od 3500 zaštitara, a za usluge zaštite koristimo oko 1300 komada kratkog vatrenog oružja. Riječ je pretežito o oružju marke HS2000, HS-9, ČZ, kao i oružju marke GLOCK, S&W, FM, ROSSI, ZHR i dr.
2.  Program je propisan Zakonom i podzakonskim Pravilnikom te se provodi unutar ustanova koje su od MUP-a dobile odobrenje za osposobljavanje zaštitara i čuvara. Aktualni pravilnik unutar 100 sati za osposobljavanje zaštitara predviđa 15 sati za teoretsku i praktičnu razradu te materije, plus vježbovno gađanje! Je li ta satnica dovoljna ili ne, te s kakvim se intenzitetom i kvalitetom edukacija provodi u ustanovama za izobrazbu, možemo cijeniti od slučaja do slučaja. Ipak, treba apostrofirati bitnu činjenicu da se kandidati za zaštitare većinom na edukaciji prvi put susreću s oružjem, a nakon edukacije i pred ispitnim povjerenstvom MUP-a, što je preduvjet ishođenja zaštitarske licence. Već po raspoređivanju na posao mogu se naći u situaciji da to vatreno oružje i upotrijebe! S obzirom na to, edukacija je tek elementarna, nikako dostatna!

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


AKD-ZAŠTITA


1.  Naši su zaštitari opremljeni pištoljima marke GLOCK, HS i ČZ.
2.  Zadovoljni smo načinom na koji se provodi osposobljavanje u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem, jer naši budući radnici program prolaze u Učilištu AKD-Zaštite gdje ih osposobljavaju stručnjaci s višegodišnjim iskustvom, pri čemu se osobito vodi računa o pojedinačnom pristupu svakom radniku

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


ZVONIMIR SECURITY


1.  U tvrtki koristimo pištolje marke HS, kojima se koristi 107 zaštitara.
2.  Zadovoljni smo načinom provođenja edukacije, ali ne i dužinom trajanja

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


ZAŠTITA ZAGREB


1.  Oružje na poslu nose zaštitari na 23 objekta, i to propisane vrste kratkog vatrenog oružja (pištolje kalibra 9 mm i revolvere kalibra "38 specijal".
2.  Svi su prošli izobrazbu za polaganje stručnog ispita tjelesne zaštite, uključujući i program Osposobljavanja u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem, te, naravno, uspješno i položili stručni ispit. Zadovoljni smo načinom provođenja programa, no o njemu treba razgovarati i promijeniti pristup tom segmentu. Za zaštitare koji nose vatreno oružje, trebalo bi predvidjeti dodatne obvezne edukacije.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


PROTECT

1.  Oružjem se koristi stotinjak naših djelatnika. Riječ je o oružju propisanoga kalibra, a najčešće su to pištolji HS i CZ
2. i 3. Da, zadovoljni smo jer je program dobar.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


V GRUPA ZAŠTITA


1.  U vlasništvu imamo veći broj komada vatrenog oružja i, sukladno tome,  dovoljan broj zaštitara osposobljenih za rukovanje oružjem. Podatke o količini i vrsti vatrenog oružja koju imamo i koristimo - smatra poslovnom tajnom.
2.  S obzirom da u sklopu tvrtke imamo Ustanovu za obrazovanje odraslih Lupus, koju su MUP i Ministarstvo obrazovanja ovlastili za provođenje programa obrazovanja zaštitara i čuvara, potpuno smo zadovoljni načinom na koji se program provodi, s obzirom na stručni profil predavača, kao i njegovo obučavanje kandidata i postojećih zaštitara.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


ADRIATIC SECURITY


1.   Trenutno 250 zaštitara na radnome mjestu nosi vatreno oružje. Opremljeni su kratkim vatrenim oružjem kalibra 9mm marki HS 2000, Češka zbrojevka mm75 i Star Firestar.
2.   Izrazito smo zadovoljni kvalitetom izobrazbe programa osposobljavanja u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


BILIĆ-ERIĆ


1.  Oko 150 naših zaštitara "po radnome mjestu" nosi vatreno oružje, tipa kratko vatreno, marki Glock, HS2000 i revolver Smith&Wesson.
2.  Programom smo zadovoljni, iako smatramo da bi trebalo biti više praktične nastave gađanja i upoznavanja sa samim oružjem (rastavljanje, sastavljanje...).

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


SIGURNOST BUZOV


1.  Naših 80 zaštitara na radnim mjestima nosi oružje, i svi su opremljeni oružjem HS-9,HS 2000.
2.  Da, zadovoljni smo programom.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


SIGURNOST OSIJEK


1. Deset naših zaštitara nosi vatreno oružje. Opremljeni su kratkim vatrenim oružjem, pištoljima marke HS.
2.  Zadovoljni smo načinom na koji se provodi program osposobljavanja.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


ALZAS ALARMS


1.  Svakodnevno 40 naših zaštitara duži propisano kratko vatreno oružje. Opremljeni su uglavnom pištoljima marke češka zbrojovka, Glock i HS 2000 calibra 9 mm, no po potrebi na pojedinim mjestima duže i revolvere.
2.  Postojeći je program minimum znanja i sposobnosti koji zaštitar mora proći, ali bi svakako trebalo gledati da ga se unaprijedi.
Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem je sposobnost – vještina koju treba kontinuirano održavati i usavršavati. Mi želimo da se program kontinuirano dopunjuje i usavršava na način koji odgovara životnom okruženju i općem društvenom stanju. To znači kontinuirano osposobljavanje zaštitara koji svakodnevno zadužuju oružje i moraju poznavati njegove karakteristike, što se prvenstveno odnosi na planiranje i provođenje vježbovnih gađanja više puta godišnje, a ne kako je propisano – jednom godišnje. Naši zaštitari kontinuirano već dugo provode minimalno dva vježbovna gađanja godišnje i to proljetno-ljetno i jesensko-zimsko. Rezultati se prikazuju u izvješćima kroz prikaze broja pogodaka u metu (kružna meta i meta silueta).

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


KLEMM SECURITY


1.  Naših 50 zaštitara na radnome mjestu nosi vatreno oružje HS 2000 HS-9 HS*DM.
2.  Zadovoljni smo načinom provođenja programa osposobljavanja u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


ARSENAL IVEZIĆ


1.  Vatreno oružje mjestu nosi stotinjak naših zaštitara, a koriste se kratkim vatrenim oružjem CZ i HS, 9 mm para.
2.  Kod nas se taj program provodi prema suvremenim programima i svim važećim pravnim regulama, od strane internog stručnog kadra, s naglaskom na visok stupanj sigurnosti u provođenju, pa je i Uprava zadovoljna načinom provođenja i rezultatima gađanja.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


GRADSKA SIGURNOST


1.  40 zaštitara naše tvrtke nosi vatreno oružje na radnome mjestu. Oružje je marke FM-HP, Astra i Star.
2.  Da, zadovoljni smo.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


SIGURNOST BOLJUN


1.  Naših 15 zaštitara nosi oružje, i to marke Glock, HS i CZ
2.  Ne, nismo zadovoljni programom.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


BONAČIĆ SECURITY


1.  Na radnim mjestima 10 zaštitara nosi vatreno oružje, a raspolažemo pištoljima HS-2000.
2. Pravilnik o izobrazbi predvidio je u programskoj cjelini Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem sedam sati gađanja vatrenim oružjem te osam sati rukovanja oružjem i praktičnih vježbi. U tih sedam sati trebaju se održati vježbe gađanja, za što je predviđeno ukupno  18 komada metaka. Smatramo da je to premala količina hitaca kroz koje bi se zaštitari mogli kvalitetno osposobiti  za  gađanje i stjecanje sigurnosti  pri rukovanju oružjem, te u tome vidimo - najveći nedostatak programa osposobljavanja. Po našemu mišljenju prije gađanja na propisanim vrstama oružja polaznike bi trebalo vježbati na zračnom i malokalibarskom oružju i tek kad zadovolje na toj razini, mogli bi prijeći na gađanje propisanim vrstama oružja. Jasno, pritom bi količina hitaca prije ocjenskoga gađanja trebala biti znatno veća. Pritom bi za gađanje trebalo proširiti satnicu, ali bi teoretski dio mogao biti i kraći. Iz toga zaključujemo da je razina znanja koju zaštitari dobiju pri izobrazbi razmjerna onome što je program izobrazbe ponudio.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


M4 MARKIOLI GRUPA


1.  -
2. Uglavnom smo zadovoljni programom osposobljavanja u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem. Ipak, smatramo da bi se gađanje trebalo vršiti više nego jednom godišnje i da bi trebalo biti raznovrsnije.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.CDS BOND


1. Deset naših zaštitara nosi vatreno oružje, a riječ je o češkim zbrojevkama.
2. S programom osposobljavanja smo zadovoljni jer je razina znanja koju zaštitari dobiju tim programom dovoljna da mogu uspješno rukovati oružjem.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.


TIGAR-CIKATIĆ


1. Imamo 20 zaštitara koji rade s oružjem na objektima, a naoružani su pištoljima HS 9 mm
2. Obukom gađanja nismo zadovoljni jer se provodi vrlo rijetko.

Ostale odgovore možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa.