Pouzdan sustav vatrodojave i pravovremena reakcija osnova su za sigurnost objekta

U situacijama dojave požara na grafičkoj mapi se u realnom vremenu prikazuje aktivirani detektor. Istovremeno operater zaprima ispis mikro i makro lokacije aktiviranog detektora te u zadanim vremenskim okvirima prvo potvrđuje alarm, a zatim vrši provjeru izvora alarma te prema potrebi poništava alarm

Sigurnost ljudi, predmeta i objekata u današnje doba dobiva na sve većem značaju. U alarmnim situacijama donošenje brzih i ispravnih odluka od velike je važnosti te je u skladu s time potreban jasan pregled nadziranog područja. Eccosova aplikacija Epsimax cjelovito je i napredno programsko rješenje u pogledu sigurnosti, funkcionalnosti i pouzdanosti, a Epsimaxov modul za dojavu požara nudi optimalno rješenje za centralizirani nadzor i upravljanje svim elementima sustava za dojavu požara pri čemu u stvarnom vremenu prikazuje događaje nastale u sustavu te omogućuje pravovremenu reakciju.

Funkcionalnost
Nadzor i upravljanje sustavom omogućeno je preko interaktivne grafičke mape objekta čime se operateru omogućuje pravovremena reakcija u situacijama dojave požara, unošenje napomena uz događaje, uključivanje i isključivanje elemenata sustava te prihvat i poništenje alarma. Definirane protokole obrade incidenta moguće je unijeti u sustav te se oni automatski prikazuju operateru u trenutku njegove obrade.

Jednostavnost korištenja grafičkog sučelja čini ovo programsko rješenje idealnim za korištenje i brzi pregled sustava. Svi detektori i elementi sustava mogu se odabrati direktno na grafičkoj mapi objekta ili pronaći preko kontrolnog centra. Svakim detektorom može se direktno upravljati klikom miša i odabirom željene akcije čime je uspostavljeno brzo i pouzdano upravljanje sustavom. U situacijama dojave požara na grafičkoj mapi se u realnom vremenu prikazuje aktivirani detektor. Istovremeno operater zaprima ispis mikro i makro lokacije aktiviranog detektora te u zadanim vremenskim okvirima prvo potvrđuje alarm, a zatim vrši provjeru izvora alarma te prema potrebi poništava alarm.

Svaki događaj unutar svih integriranih sustava, pa tako i sustava za dojavu požara, spremaju se u centralnu bazu podataka čime je omogućeno da odgovorna osoba u svakom trenutku može prema željenim kriterijima napraviti izvještaj o događajima unutar sustava.

Proširivost modula
Programsko rješenje Epsimax svojim modularnim dizajnom omogućuje neograničena proširenja i nadogradnje pa se tako modul za dojavu požara u pravilu proširuje s modulom za videonazdor čime se dobiva mogućnost trenutne vizualne provjere događaja u objektu te modulom za kontrolu pristupa čime se olakšava evakuacija objekta.

Integracija s modulom za videonadzor omogućuje višu razinu sigurnosti i detaljniji uvid u prostor gdje je aktivirana dojava požara. Operateru je omogućeno da pri dojavi požara automatski dobije sliku s kamera koje nadziru prostor u kojemu je aktiviran alarm i time ubrza reakciju i donošenje odluke u alarmnim situacijama. Osigurava se pregled objekta i elemenata sustava preko grafičke mape na kojoj su prikazani svi elementi sustava za dojavu požara zajedno sa svim kamerama. Klikom miša na simbol bilo koje od kamera na interaktivnoj grafičkoj mapi jednostavno se poziva živa slika s odabrane kamere.

Integracijom s modulom za kontrolu pristupa omogućuje pri aktivaciji dojave požara sustav ispis popisa ljudi unutar objekta grupiranih po odjelu i lokaciji koji se prilikom evakuacije predaje voditeljima odjela zbog provjere prisutnosti na evakuacijskoj točki.

Eccosov modul dojave požara uspješno koriste velike hrvatske i strane tvrtke iz područja industrije, energetike, zdravstva, zgradarstva, turizma, maloprodaje i drugih područja u kompleksnim sustavima vatrodojave, a trenutno traje i implementacija na OB Pula, KBC Rijeka, Zvijezdi te na hidroelektrani Velebit.

Vesna Podgajski, Eccos inženjering