Povezana i automatizirana mobilnost - put prema većoj sigurnosti prometa na cestama

Potpuno hrvatsko rješenje razvijeno i implementirano u AKD-u - SOTAH, središnji je sustav za sigurnu pohranu i obradu tahografskih podataka za poduzeća, a za izvršnu vlast je alat za adekvatno izvještavanje EU i učinkovitije donošenje politika cestovnog teretnog prometa

U kriznim i post kriznim vremenima nužna je potpora razvoju gospodarstva, a osobito održavanju opskrbnih lanaca. Jedan od preduvjeta za održavanje kontinuiteta opskrbe je i povećanje stupnja pouzdanosti i raspoloživosti cestovnog prometa. Pritom se pozornost ne poklanja samo onom najvažnijem - smanjenju broja prometnih nesreća sa smrtnim ishodom, smanjenu velikog broja ozlijeđenih osoba i značajne materijalne štete, već i nužnosti očuvanja okoliša, pametnom upravljanju nizom relevantnih podataka prikupljenih tijekom aktivnosti vezanih uz promet te donošenju brzih i adekvatnih odluka, kako na nacionalnoj razini tako i na razini EU.

Na području cestovnog prometa AKD pridonosi razvojem naprednih IT rješenja u području identiteta, sigurnosti i digitalne transformacije te sudjeluje u provođenju projekata usko vezanih uz povećanje opsega i izvora podataka, njihovo prikupljanje i obradu. AKD također uspostavlja analitičke sustave u prometu i provodi projekte digitalne razmjene prometnih podataka u EU. Tako primjerice kao punopravni član CORTE-a, međunarodne platforme za cestovni prijevoz, sigurnost i zaštitu AKD je postao dijelom EU projekta TRACE 2 (Transport Regulators Align Transport Enforcement). Cilj projekta je učinkovita i usklađena provedba paketa mobilnosti 1 s naglaskom na pravilima o vremenima vožnje, upućivanju vozača, ali i pravilima o pristupu tržištu i profesiji. Materijali koji će nastati u sklopu ovog projekta biti će temelj provedbe i harmonizacije na razini EU.

SOTAH
Potpuno hrvatsko rješenje razvijeno i implementirano u AKD-u - SOTAH, središnji je sustav za sigurnu pohranu i obradu tahografskih podataka za poduzeća, a za izvršnu vlast je alat za adekvatno izvještavanje EU i učinkovitije donošenje politika cestovnog teretnog prometa. Također AKD je kao nositelj javne ovlasti za izdavanje kartica tahografa, proveo uvođenje sustava tahografskih kartica GEN2 čime je Hrvatska uvrštena među prve tri zemlje EU koje su pravodobno ispunile svoju obvezu, upravo je pokrenut projekt uvođenja sustava GEN2V2 čija je potpuna implementacija obvezna od kolovoza 2023.

O AKD-u
Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno trgovačko d.o.o. je tvrtka od posebnog interesa Republike Hrvatske, koja obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata, a ujedno je i pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja kvalificiranih certifikata građanima RH na elektroničkoj osobnoj iskaznici. AKD proizvodi osobne iskaznice, putovnice, vize, vozačke i druge zaštićene tiskovine, razvija napredna IT rješenja u području identiteta i sigurnosti, napredne sustave sljedivosti te pruža usluge bankarskom i fintech sektoru.

Glavni direktor AKD-a Jure Sertić ističe kako je AKD jedna od najznačajnijih tvrtki na području digitalizacije usluga javne uprave u Republici Hrvatskoj. S velikim brojem uspješno provedenih nacionalnih i međunarodnih projekata, kao i dugogodišnjim iskustvom i kompetencijama u području digitalnih identiteta i sigurnosti sve projekte realizirao je na najvišoj razini. „Uvjeren sam kako će uspješna implementacija ovog projekta značajno pridonijeti daljnjoj digitalizaciji društva i ubrzavanju procesa, na korist svih naših građana”.

Europa je pred regulatore stavila i zahtjeve za uspostavu Nacionalnih pristupnih točaka kako za putnički tako i za teretni promet, kao i uspostavu transportnih inteligentnih sustava. Iz tog razloga MMPI je u suradnji s AKD-om unutar NPOO-a prijavio tri projekta koji se temelje na prikupljanju, obradi i razmjeni podataka, kao i uspostavi nacionalne pristupne točke za teretni promet: Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podatka u cestovnom prometu (NSCP); Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prijevozu e-ADR te Izvještajno upravljački sustav putničkog i teretnog prijevoza u cestovnom prometu.

Zajednički nazivnik ovih projekata je interoperabilnost - na svim razinama. Cilj je smanjiti prepreke za javna tijela pri pristupu podacima te im omogućiti upotrebu podataka kako bi se bolje informiralo sudionike u cestovnom prometu, optimiziralo upravljanje prometom i posljedično povećala sigurnost na cestama. (Ivana Norac-Kevo)