Poziv hrvatskim partnerima – pridružite nam se!

Pozivam sve hrvatske stručnjake, sve interesne grupe i sve ostale zainteresirane koji su na bilo koji način povezani sa sigurnošću i prevencijom, da se pridruže ovome europskom i međunarodnom pokretu: da ulažu u međugradsku razmjenu i da ojačaju svoje kapacitete i partnerstva
Neposredno uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju, EFUS poziva sve hrvatske stručnjake, interesne grupe i sve ostale zainteresirane koji su zaduženi za sigurnost i prevenciju, da preuzmu ulogu zajedno sa svojim europskim kolegama. Ulogu definiranja vladajućih postulata lokalnih sigurnosnih politika, ulogu izmjene dobre prakse, kompetencija i iskustava, ulogu naglašavanja specifičnosti i promoviranja raznolikosti inicijativa na lokalnoj razini.

U prosincu 2012. godine, 900 sudionika iz 200 gradova iz 40 država okupilo se u francuskim gradovima Aubervilliersu i Saint-Denisu na 5. međunarodnoj konferenciji u organizaciji EFUS-a.

Broj i važnost gradova i partnera ujedinjenih oko ove Konferencije pokazuje koliko su snažno svi sudionici prevencije i sigurnosti uvjereni u dodanu vrijednost Europe, te u relevantnost pristupanja rješavanju ključnih pitanja našeg razvoja na europskoj razini 

Manifest iz Aubervilliersa i Saint-Denisa proizlazi iz rada ove Konferencije. On jasno izriče želju gradova da im prevencija bude temeljni princip sigurnosnih politika.

Oni odbijaju kratkoročno upravljanje kriznim i hitnim situacijama te promoviraju održive politike. Oni biraju prevenciju kao stratešku opciju koja nudi najbolji omjer uloženog i dobivenog. Oni propagiraju potragu za učinkovitošću, posebice kroz javno-privatno partnerstvo. U ovome Manifestu, lokalne se vlasti obvezuju da će procijeniti svoje preventivne aktivnosti i nastaviti profesionalizaciju prevencije. Gradovi žele promovirati sudjelovanje građana kao jedan od sveobuhvatnih principa u sigurnosnim politikama te da civilno društvo bude povezano sa svim koracima provedenih aktivnosti i mjera – s planiranjem, implementacijom i evaluacijom.

Manifest će u godinama koje dolaze poslužiti kao putokaz za EFUS i njegovih 250 gradova-članova. Suočavajući se s gospodarskom krizom i njezinim posljedicama, gradovi u Manifestu iskazuju svoj odabir optimističnog razvoja događaja. Manifest će biti izvor potpore i inspiracije za lokalne vlasti u osmišljavanju i promociji njihovih sigurnosnih politika.

Tijekom 2013. godine Europski forum za urbanu sigurnost nastavit će svoj rad započet na ovoj Konferenciji te će Manifest predstaviti brojnim europskim gradovima. Manifest će biti predstavljen vladama, europskim i međunarodnim institucijama kako bi one podržale glas izabranih dužnosnika na lokalnim razinama. 

Pozivamo sve hrvatske stručnjake, sve interesne grupe i sve ostale zainteresirane koji su na bilo koji način povezani sa sigurnošću i prevencijom, da se pridruže ovome europskom i međunarodnom pokretu: da ulažu u međugradsku razmjenu, da ojačaju svoje kapacitete i partnerstva te da u tome smjeru nastave i na 5. međunarodnoj konferenciji Sigurnost gradova u Hrvatskoj, u Opatiji!

Kao izvršna direktorica EFUS-a želim svim sudionicima uspješnu konferenciju!