Predsjednik RH Ivo Josipović: Sigurnost u novim okolnostima

Ističem važnost veze između sigurnosti i razvoja koje ‘idu rukom pod ruku’. Bez sigurnosti nema razvoja, a gospodarski i društveni razvoj omogućuju ulaganje u održavanje i razvoj sigurnosnog i obrambenog sustava, i postizanje efikasnosti sigurnosnog sustava. Zato je važno da na te dvije velike obveze koje države imaju prema građanima gledamo kao na jednu cjelinu, istaknuo je predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga u svome uvodniku napisanom ekskluzivno za novu Zaštitu
Sigurnost je ključni izazov suvremenog društva. Kad govorimo o sigurnosti, treba krenuti od nekih konceptualnih pretpostavki. Prvo, sigurnost je pojam daleko širi od nekad češće korištenog pojma "nacionalna sigurnost". On danas uključuje i sigurnost ljudi, imovine, zaštitu identiteta, razne vrste osiguranja – zdravstvenog, socijalnog, mirovinskog, kao i osobnu sigurnost naših građana.

Drugo, važno je spomenuti da je za postizanje visoke razine sigurnosti danas nužno, ali nije dovoljno biti suverena, međunarodno priznata zemlja. U tradicionalnom smislu, sigurnost se primarno vezala uz suverenost te se držalo da neka zemlja ima to više sigurnosti, što je više suverena.

Ali u suvremenom svijetu opasnosti i rizici dolaze s raznih strana pa i iz vrlo udaljenih krajeva. Svijet se globalizirao, a time i "smanjio". Rizici koji se pojave u udaljenim krajevima – npr. terorizam, cyber-kriminal, pranje novca, ugrožavanje okoliša, epidemije i dr. – ugrožavaju sve nas. Na te nove izazove, koji se brzo šire i mogu imati katastrofalne posljedice za našu osobnu i nacionalnu sigurnost, treba odgovoriti koordiniranom akcijom svih država svijeta.

Suradnja s drugima najbolje je jamstvo naše vlastite sigurnosti. Tim smo putem krenuli kad smo započeli naš ulazak u NATO i EU, putem koji ćemo – za dva mjeseca – i dovršiti. Također, imali smo u vidu i važnost sigurnosti kad smo krenuli putem suradnje s drugim zemljama u regiji. Naročito se to odnosi na suradnju u sigurnosnom sektoru, među policijama, državnim odvjetništvima pa i vojskama. Nitko više nije siguran ako je izoliran. Najsigurnije su one zemlje koje imaju najveći broj prijatelja.

Treće, htio bih istaknuti i važnost veze između sigurnosti i razvoja. Sigurnost i razvoj ‘idu rukom pod ruku’. Bez sigurnosti nema razvoja, a gospodarski i društveni razvoj omogućuju ulaganje u održavanje i razvoj sigurnosnog i obrambenog sustava, i postizanje  efikasnosti sigurnosnog sustava. Zato je važno da na te dvije velike obveze koje države imaju prema svojim građanima gledamo kao na jednu cjelinu.

U tom kontekstu, pozdravljam održavanje međunarodne izložbe i sajma ASDA 2013. Riječ je o važnom događaju jer će povećati našu informiranost o suvremenim dostignućima, a i našu integriranost u suvremene tokove. Izložba nas upozorava i na važnost suradnje sigurnosnog odnosno obrambenog sektora sa znanstvenim i sveučilišnim institucijama te s gospodarskim sektorom.

Istodobno, ona nas upozorava i na važnost stalnog investiranja u sigurnosni i obrambeni sektor. Nije riječ samo o razlozima obrane i zaštite, nego i o gospodarskim razlozima, kao i o razlozima razvoja znanosti i tehnologije. S jedne strane, imamo obvezu osigurati sigurnost našeg teritorija koji je – iako veličinom relativno malen – nešto složeniji nego kod drugih zemalja slične veličine. Imamo razvedenu obalu, nalazimo se na specifičnom geopolitičkom prostoru i iza sebe imamo sukobe u neposrednoj blizini, a jednim dijelom – tijekom Domovinskog rata – i u samoj Hrvatskoj. No, važno je naglasiti i važnost razvoja vojnog i obrambenog sektora kao pokretača gospodarskog razvoja.

Suradnjom s drugima omogućavamo da i naši proizvodi – od kojih su neki doista visoke i međunarodno priznate kvalitete – prodru na tržišta drugih zemalja, te da time damo svoj doprinos razvoju zajedničke obrambene strukture u okviru NATO-a. Istodobno, to će stvarati nova radna mjesta, nov razvoj i rast i u našem gospodarstvu, kao i u obrazovnom i znanstvenom sektoru. Takva je suradnja, dakle, na višestruku korist i nama i našim partnerima i saveznicima. Povećanje sigurnosti i povećan gospodarski rast u interesu su i naših susjeda u regiji, čime dajemo i važan doprinos europskoj i globalnoj sigurnosti.