Prihodi rastu, broj zaposlenih se smanjuje

Plaće u sektoru privatne zaštite zaostaju čak 42,4 posto za prosječnom neto plaćom u RH. Taj je zaostatak bio najveći u 2014. i iznosio je 44 posto, u 2013. je bio 43,2 posto, a u 2012. je bio 42,4 posto, što je veliki pad u odnosu na godinu ranije kada je bio 38,9 posto
Broj zaposlenih u djelatnosti privatne zaštite značajno je porastao od 2003. godine kada je zaposlenih u sektoru bilo 9300 na preko 15 000 u 2013. što je rast od 61 posto, da bi u 2014. bio zaustavljen padom od 6,9 posto na 14 000, i dodatnim padom od 2,3 posto u 2015. na 13 700. Iako je sektor bilježio stalni porast ukupnih prihoda do 2011., ta je godina bila prijelomna, jer je rast zaustavljen odnosno krenuo je značajni pad od čak 15,9 posto u razdoblju od 2011. do 2014. s 1.537 milijuna kuna u 2011. na 1.277 milijuna kuna u 2014. Uz daljnje smanjenje broja zaposlenih u 2014. i 2015. od 2,3 posto lani je ipak ostvaren rast ukupnih prihoda od tri posto pa je tako godina zaokružena s prihodom od 1.315 milijuna kuna.  Dio je to analize osnovnih pokazatelja o radu i poslovanju djelatnosti privatne zaštite – N80.10 unutar Grupacije N80, čija je osnovna djelatnost pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine pravnim i fizičkim osobama u RH.  Analiza, već 12. po redu, je upravo objavljena, a izrađena je kao i prethodnih godina za potrebe Hrvatskog ceha zaštitara. Prema rezultatima analize u privredi RH bilježi se stagnacija udjela ukupnih prihoda N80.10. Taj je udio od 0,17 posto u 2003. stalno rastao do 0,25 posto u 2011. godini, da bi od tada bilježio  pad na 0,21 posto u 2013. te stagnirao na istom udjelu 2014. i 2015. Trend znatno bržeg porasta ukupnog prihoda N80.10 u odnosu na privredu RH već je 2008. godine zaustavljen. Evidentna gospodarska kriza u RH sa značajnim padovima ukupnih prihoda, od više od 8,9 posto u periodu od 2008. do 2011. manje je direktno utjecala na poslovanje djelatnosti N80.10., ali s vremenskim odmakom naročito se odražava kroz pokazatelje evidentirane za 2012., 2013. i 2014.godinu.
Udio ukupnih prihoda 20 najvećih tvrtki porastao je od 71,7 posto iz 2003. na čak 84,9 posto u 2015. godini
Stalni porast ukupnog prihoda po zaposlenom evidentiran je od 2003. kada je iznosio 81.000,00 kuna do 2011. kada je bio 107.500,00 kuna i predstavljao je porast od 33 posto, da bi u 2012., 2013. i 2014 godini rezultirao padom od 15,2 posto na 91.200,00 kuna, što odgovara vrijednosti iz 2004. odnosno pokazateljima od prije deset godina. Porast ukupnih prihoda od 3 posto te pada broja zaposlenih od 2,3 posto kroz 2014. i 2015. rezultirao je i povećanjem ukupnih prihoda po zaposlenom na 96.200,00 kuna ili za 5,5 posto. 
 
Zahtjevna tržišna utakmica
U prosjeku privreda RH ostvaruje 7,9 puta veći ukupan prihod po zaposlenom i 7,6 puta veću bruto dobit, od prosjeka djelatnosti privatne zaštite. 
Udio ukupnih prihoda 20 najvećih tvrtki N80.10 porastao je od 71,7 posto iz 2003. na čak 84,9 posto u 2015., dok udio 30 najvećih (prethodno navedenih 20 najvećih i dodatnih 10) iznosi u 2015. čak 92,5 posto ukupnih prihoda N80.10. Postepeno preuzimanje sve većeg udjela u tržištu zaštitarskih usluga odstrane 20 (30) najvećih ukazuje na zahtjevnu tržišnu utakmicu, koju kroz prethodne godine gube manje i tržištu neprilagođene tvrtke. Također treba istaknuti i realiziran značajniji ulazak stranih zaštitarskih tvrtki na tržište RH, putem akvizicija postojećih i njihovim spajanjem te time stvaranje novih tržišnih odnosa u N80.10.
Prilike na tržištu zaštitarskih usluga, prvenstveno usluga tjelesne zaštite na koju je uglavnom i usmjerena predmetna analiza, ukazuju na iznimno tešku situaciju, uglavnom uzrokovanu stalnim smanjenjem jediničnih cijena usluga zbog mogućnosti ugovaranja novih ili produženja postojećih ugovorih odnosa s korisnicima usluga. Navedeni trend, pored drugih negativnih faktora, rezultirao je činjenicom da su čak tri tvrtke od 20 najvećih po ukupnom prihodu s ukupnim prihodom od 62 milijuna kuna i 629 zaposlenih u 2015. trenutno 
u postupcima predstečajnih nagodbi vrijednim preko 137 milijuna kuna. Prosječna neto plaća u N80.10 u 2015. iznosila je 3.289,00 kuna što je povećanje za 6,2 posto u odnosu na 2014. no 2014. je u odnosu na 2013. plaća u sektoru bilježila smanjenje za 1,1 posto. Plaće u ovom sektoru zaostaju čak 42,4 posto za prosječnom neto plaćom u RH od 5.711,00 kuna. Taj je zaostatak bio najvei u 2014. i iznosio je 44 posto, u 2013. je bio 43,2 posto, u 2012. je bio 42,4 posto što je veliki pad u odnosu na godinu ranije kada je bio 38,9 posto. Za prosjekom privrede RH plaće u djelatnosti privatne zaštite zaostaju 34,5 posto kada se zna da one iznose 3.289,00 kuna u odnosu na 5.019,00 kuna. I tu se zaostajanje stalno poovećava jer je 2011. iznosilo 29,8 posto. Djelatnost N80.10. sudjeluje s 1,63 posto ukupno zaposlenih u privredi RH, u ukupnim troškovima plaća jedan posto, a u ukupnim rashodima samo s 0,20 posto što najbolje ukazuje na veliko zaostajanje prosječne plaće N80.10 u odnosu na privredu RH. Stalno višegodišnje zaostajanje prosječne neto plaće u N80.10 u odnosu na privredu RH i ostali parametri poslovanja, ukazuju na potrebu realnijeg vrednovanja pruženih usluga zaštite, kroz stvaranje organiziranijeg, ekonomski opravdanog i racionalnog te kvalitetnijeg nastupa sa svim uvjetima potrebnim za lojalnu tržišnu utakmicu.
 
Zavidni ukupni prihodi 
Kako ističu u Hrvatskom cehu zaštitara, cilj ove, kao i prethodnih analiza, je uočavanje i ukazivanje na osnovne probleme u poslovanju analiziranih zaštitarskih društava i grupacije u cjelini i poticaj na njihovo razrješenje radi postizanja uvjeta kvalitetnijeg, ekonomičnijeg i racionalnijeg poslovanja. Analizu je napravilo revizorsko društvo Poduzetnička revizija d.o.o. Rijeka. Kontinuirano praćenje osnovnih poslovnih i drugih procesa unutar djelatnosti N80.10, kao i sagledavanja tržišnih odnosa i važnosti poslovanja u privredi RH, prvenstveno je usmjerena na analizu poslovanja zaštitarskih tvrtki koje se uglavnom bave tjelesnom zaštitom osoba i imovine, kao najvažnijeg segmenta djelatnosti po ukupnom prihodu i broju zaposlenih. Dani su prikazi i izvršene analize za 20 najvećih tvrtki u N80.10 koje se uglavnom bave uslugama tjelesne zaštite. Za 2015. godinu kumulativni kriterij je bio ukupan prihod veći od pet milijuna kuna i broj zaposlenih temeljem sati rada veći od 50. Dan je i prikaz dodatnih deset tvrtki iz N80.10 čiji je ukupni prihod veći od pet milijuna kuna, ali je broj zaposlenih manji od 50, a riječ je o društvima koja se uglavnom ne bave tjelesnom zaštitom. Uz to analiza je obuhvatila i tvrtke koje ostvaruju ukupni prihod veći od pet milijuna kuna, a koje nisu svrstane u N80.10, već u N80.20 i u druge djelatnosti dakle koje se bave nabavom i prodajom alarmnih, protupožarnih, protuprovalnih i drugih sustava te sustava videonadzora. Prema zahtjevu odgovornih u HCZ, u analizu 20 najvećih u N80.10 uključena je i Fina GS koja se inače svrstava u djelatnost 64.99 - ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova) zbog veličine ukupnog prihoda i broja zaposlenih u obavljanju svoje osnovne djelatnosti tjelesne zaštite vezane uz pratnju i prijevoz te distribuciju novca i novčanih vrijednosnica; U analizu je iz istog razloga uključena i V GRUPA koja je inače svrstana u 46.19 - posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima. 
Čak tri tvrtke od 20 najvećih po ukupnom prihodu s ukupnim prihodom od 62 milijuna kuna i 629 zaposlenih u 2015. trenutno su u postupcima predstečajnih nagodbi vrijednim preko 137 milijuna kuna
Treba reći da je od ukupnog prihoda 1.315.162.000,00 kuna 20 najvećih tvrtki u ovoj djelatnosti ostvarilo 1.116.031.000,00 kn ili 84,9 posto. Dodatnih 10 društava ostvarilo je 100.441.000 kn ili 7,6 posto ukupnih prihoda grupacije a na preostalih 90 pravnih i fizičkih osoba obuhvaćenih analizom otpada 98.690.000,00 kn ili 7,5 posto. Od ukupne bruto dobiti, umanjene za gubitke, 89.991.000,00 kuna 20 najvećih tvrtki ostvarilo je 74.276.000,00 kuna ili 82,5 posto a dodatnih deset društava ostvarilo je dobitak od 3.611.000,00 kuna ili 4 posto. Na preostslih 90 pravnih i fizičkih osoba obuhvaćenih analizom otpada 12.104.000,00 kn ili 13,5 posto. Od ukupnog broja zaposlenih u djelatnosti 13 668 radnika, 20 najvećih tvrtki zapošljava 12.347 ili 90,3 posto, a dodatnih 10 društava 578 radnika ili 4,2 posto, dok je preostalih 90 pravnih i fizičkih osoba obuhvaćenih analizom zapošljavalo 743 radnika ili 5,4 posto. 
Vidljivo je da pojedina društva usprkos znatno manjem broju zaposlenih ostvaruju zavidne ukupne prihode, čemu razlozi mogu biti veći udio poslovanja u tehničkoj zaštiti, ili poslovanje nestandardno za djelatnost privatne zaštite N80.10, kao što je trgovina, druge usluge i sl.
Kada se raščlanjuje prosječna neto plaća u  N80.10 po županijama u odnosu na privredu RH vidljivo je da je od 21 županije, u 19 registrirano obavljanje u N80.10 te je samo u dvije zabilježena veća prosječna neto plaća od prosjeka privrede RH i to u Požeško-slavonskoj gdje je veća za 31,2 posto a taj prosjek podiže tvrtka COR d.o.o. Požega – djelatnost razminiranje i Zagrebačkoj gdje je veća za 22,7 posto, a prosjek podiže tvrtka MZLZ-zaštita d.o.o. iz Velike Gorice – zaštita zračne luke Zagreb. (N.G.K.)