Priprema - ključni dio posla tjelohranitelja

Posao svakog tjelohranitelja je unaprijed predvidjeti i spriječiti opasne situacije za svog klijenta, što znači da im je priprema ključni dio zadatka. No, ukoliko već dođe do konflikta, tjelohranitelj treba imati vještinu i znanje kako da mu štićena osoba iz konflikta izađe neozlijeđena
[Dražen Najman]

Razgovor sa štićenom osobom, prosudba njegove ugroženosti, procjena rizika te planiranje osiguranja u mjestu i pokretu bili su tek dio dinamične sedmodnevne specijalističke izobrazbe za buduće tjelohranitelje koji su u Zagrebu i bližoj okolici prošli ‘dril’ prema izraelskom sustavu Krav Maga. Instruktori Marijan Škiljić i Kristian Družeta polaznike “VIP Protection Specialist” edukacije Učilišta AKD-Zaštite u teorijskoj i praktičnoj nastavi proveli su kroz pravila zahtjevne tjelohraniteljske profesije, pa je 10-ak polaznika od 28. svibnja do 3. lipnja odradilo niz vježbi u ‘realnim’ situacijama štićenja svojih klijenata.
Spomenuti VIP Protection Specialist je nadogradnja ‘Basic’ edukacije koju je AKD Učilište organiziralo u par navrata za manje grupe polaznika. ‘Specialist’, za razliku od ‘Basica’, nudi širi program edukacije, a kroz pokazne vježbe i simulacije u streljani i drugim lokacijama (poput parkirališta, trgovačkih centara ili poslovnih kompleksa) polaznici usvajaju znanja koja će im na budućim zadacima biti od životne važnosti. Naime, posao svakog tjelohranitelja je unaprijed predvidjeti i spriječiti opasne situacije za svog klijenta, što znači da im je priprema ključni dio zadatka. No, ukoliko već dođe do konflikta, tjelohranitelj treba imati vještinu i znanje kako da mu štićena osoba iz konflikta izađe neozlijeđena. Međutim, ukoliko je tjelohranitelj natjeran na konflikt, on mora znati odgovoriti napadaču. Iz tog razloga program VIP Protection Specialist izobrazbe uključivao je 70 satni program iz teorije osiguranja i zaštite, prosudbe ugroženosti i procjene rizika; planiranje osiguranja u mjestu i pokret, nadzor i protunadzora i slično.  
„Svaki naš kandidat mora zadovoljiti Opće uvjete za pristupanje izobrazbi. Prije pristupanja mora priložiti originalno uvjerenje o nekažnjavanju i potvrdu obiteljskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti, a policijski službenici, djelatne vojne osobe i zaštitari samo presliku službene iskaznice. Polaznici su odslušali i praktično odradili ‘Specialist’ nastavu i time nadopunili i usavršili dosadašnja znanja i vještine. Reakcije i promišljanja polaznika nakon završenog ciklusa edukacije (VIP Protection Basic i VIP Protection Specialist) nedvojbeno dokazuju nužnost ovakvog oblika specijalizacije za tjelohranitelje”, poručuju iz AKD Učilišta u kojem polaznici edukacija nastavni program prate u tiskanom i elektronskom izdanju (e-book).