Prirodne nepogode pokazatelj su koliko je važan sustav civilne zaštite

U Vinkovcima je 9. i 10. rujna održana konferencija „Civilna zaštita i sigurnost gradova“ u organizaciji časopisa Zaštita, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca te uz potporu Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

Svjedoci smo da je u posljednjih dvije godine civilna zaštita postala potrebnija no ikada. Od potresa, preko poplava i požara, do pandemije, nametnula se potreba za jakim sustavom civilne zaštite. Pitanje je imamo li ga i na koji način funkcionira? U Vinkovcima je 9. i 10. rujna održana konferencija “Civilna zaštita i sigurnost gradova” u organizaciji časopisa Zaštita, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca te uz potporu Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa koja se bavila tematikom sustava civilne zaštite ali i smart city rješenjima za veću razinu sigurnosti.

U uvodnom dijelu predsjednik Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenja rizika od katastrofa Marijan Vundać je kazao kako su prirodne nepogode pokazatelj koliko je važan sustav civilne zaštite, ali je i istaknuo kako prostora za poboljšanje ima što je pokazao i potres na Banovini. I Josip Romić, zamjenik gradonačelnika Grada Vinkovaca, istaknuo je kako žurne službe igraju značajnu ulogu u sigurnosti građana, pa tako i u Vinkovcima, te istaknuo odličan rad HMP-a, Javne vatrogasne postrojbe Vinkovaca te HGSS-a ispostave Vinkovci. Skup je pozdravio i Mato Matić, šef Stožera CZ Vukovarsko-srijemske županije.

O razvoju i primjeni hidroloških prognoza DHMZ-a govorila je Tatjana Vujnović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda koja je najavila EU projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj koju provode Hrvatske Vode kao korisnik i DHMZ kao projektni partner, a čija je ukupna vrijednost 250.100.545,00 kuna, 85 posto je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj unije, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. Cilj projekta je poboljšati koordinirano upravljanje rizicima od poplava i smanjiti rizike od pojave poplava provedbom negrađevinskih mjera. U konačnici to će povećati zaštitu života, zdravlja i imovine stanovništva poplavama potencijalno ugroženih područja. Projekt je u provedbi od 6. rujna 2019. i trajat će do 5. rujna 2023.

O razvoju sustava prognoza i upozorenja specifično za potrebe civilne zaštite i sigurnosti gradova govorila je Tanja Renko, također iz DHMZ-a koja je kao primjer suradnje i odgovora DHMZ-a na specifične potrebe na razini gradova i županija istaknula potres na Banovini kada je DHMZ svakog dana izrađivao specifične vremenske prognoze upravo za Banovinu sve dok je bilo potrebe za time.

Branko Tomić je u ime Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci pojasnio operativne aktivnosti CK-a na terenu u slučaju poplave u Posavini, migrantske krize 2015., pandemije..., dok je Nikola Mataga iz Radio-Mota upoznao sudionike s time kako osigurati koordinaciju i komunikaciju za žurne službe u slučajevima prirodne katastrofe. U kriznim situacijama javna mreža nije dostupna ili je zagušena, TETRA mreža radi, ali s ograničenim kapacitetom samo za najnužnije potrebe policije, stoga je u kriznim situacijama jako bitna širokopojasna mreža za prijenos slika, videa, slanje datoteka, korištenje dronova, AI/IoT primjene. Predložio je Ad-hoc LTE mrežu za kritične situacije koja omogućuje brzo bežično povezivanje do mreže/interneta, ima integriranu PTToC aplikaciju koja podržava nadzor situacije na terenu u stvarnom vremenu; rad hitnih službi, ali i brojnih volontera, a rezultat je brza grupna komunikacija u skladu s jasno definiranom hijerarhijom zapovijedanja; svi mogu brzo i sigurno komunicirati glasom, ali slati i slike, video...

Integracija svih raspoloživih informacija u realnom vremenu
Borna Belak iz tvrtke GDi govorio je o modernim geoinformacijskim rješenjima za sigurnost gradova tvrtke GDi koja je jedinstveni globalni izvoznik softvera i računalnih usluga “u oblaku” za geoinformacijska rješenja i upravljanje poslovnim procesima u javnoj upravi, industriji, komercijalnim tvrtkama i telekomunikacijama. Govoreći o ArcGIS rješenjima iz oblaka naveo je da ona omogućuju prijave građana, brzi pregled zgrada, situacijsku svjesnost, prijavu materijalne štete, detaljni pregled materijalne štete, prijavu oštećenja poljoprivrednih zgrada... Povećanje svjesnosti o situaciji na terenu kroz integraciju svih raspoloživih informacija u realnom vremenu; podizanje učinkovitosti operacija uz racionalno i troškovno optimalno raspolaganje resursima; dijeljenje informacija za bolju koordinaciju i sveobuhvatno informiranje javnosti glavne su prednosti modernih GIS rješenja.

O tome kako se nose s pandemijom na području Vukovarsko-srijemske županije govorili su Pave Medved i Ivan Kubiček. Prva oboljela osoba na području Vukovarsko-srijemske županije potvrđena je 24. ožujka 2020. u Posavskim Podgajcima, do početka rujna je na području županije oboljela 12649 osoba, izliječenih je 12288 osoba. Dali su detaljan pregled angažiranih Operativnih snaga sustava CZ na aktivnostima u provođenju mjera zaštite zdravlja od virusa COVID-19 – VSŽ te plan aktivnosti. Kao glavne benefite takvog temeljitog pristupa naveli su ujednačeno izvješćivanje, zadane i definirane načine mogućih odgovora, jednostavan unos podataka, jednoobraznost sustava, automatsko spremanje u Excel što otvara velike analitičke mogućnosti dok je operativna pogreška na terenu svedena na najmanju moguću mjeru. U narednom periodu plan im je izraditi SOP-ove po jasnim principima, smanjiti šum u sustavu koji nastaje zbog nejasnih tumačenja, napraviti nekoliko mogućih scenarija za buduće razdoblje, raditi na osiguranju materijalnih uvjeta prema scenarijima...

Naveli su da je proteklom periodu njihov Stožer odradio zadaću koja je pred njega postavljena. Zahvaljujući građanima koji su bili vrlo odgovorni ali i sustavu CZ županija je u proteklom periodu kontrolirala stanje vezano uz pandemiju i preventivom otklanjala moguće incidente. Ostvarili su i vrlo dobru suradnju s MUP-om, dok su svakodnevne jutarnje koordinacije bile temelj za brze i kvalitetne reakcije.

Stožer Vukovarsko-srijemske županije je odradio zadaću koja je pred njega postavljena. Zahvaljujući građanima koji su bili vrlo odgovorni ali i sustavu CZ županija je u proteklom periodu kontrolirala stanje vezano uz pandemiju

S obzirom da su u trenutku održavanja konferencije pred otvaranjem bile i Vinkovačke jeseni, pročelnik Gabrijel Šokičić iz Grada Vinkovaca je govorio o tome kako izgleda organizacija Vinkovačkih jeseni sa stajališta sigurnosti.

Vinkovačke jeseni su nastale u davnim i teškim vremenima, u ljeto 1966. godine. Od tada, Vinkovačke jeseni svake godine sadržajem i kvalitetom rastu te danas predstavljaju državnu smotru izvornog narodnog folklora i prikaz turističkih, gospodarskih i drugih dostignuća ovog dijela Hrvatske. U pandemijskoj 2020. za potrebe organizacije 55. Vinkovačkih jeseni, nabavljene su 4 samostojeće i 2 prijenosne termo kamere za mjerenje temperature, a tijekom održavanja 55. Vinkovačkih jeseni aktivirano je ukupno 8 kontrolnih punktova koji su se aktivirali ovisno o programu manifestacije. Na kontrolnim punktovima su timovi stožera mjerili temperaturu posjetiteljima, dezinficirali ruke, te dijelili medicinske zaštitne maske i dezinfekcijske gelove za ruke.

Na konferenciji se govorilo i o robotici u CZ, što je prezentirao Zvonko Orehovec iz tvrtke DOK-ING. Suvremene prijetnje vrlo često stvaraju okružje u kojima je boravak osoblja (ljudstva) ograničen po vremenu i prostoru i gdje je vremenski i prostorno odgođena intervencija, a vrlo često i nemoguća, a tu onda uskače robotska tehnologija. Daljinski upravljana vozila značajno doprinose interoperabilnosti i kompatibilnosti u područje obrane od prijetnji i ugrozi u širem smislu jer objedinjuju sve specijalističke radnje - zadatke koje moraju izvršavati specijaliziranje postrojbe i timovi prvog odgovora u zoni dometa bežičnog upravljanja, uklanjaju fizičke prepreke i opasne predmete na pravcu djelovanja, pružaju uvid u stanje, izviđaju, monitoriraju, gase vatru, sprječavaju širenja sekundarne kontaminacije neutralizacijom industrijskih kemikalija i obaranjem RKB kontaminiranog oblaka...

Predstavio je DOK-ING-ove strojeve DUV-NRKBE, Komunikacijsko-operativni centar, MV-4, vatrogasni sustav, antiteroristički sustav te predstavio tekuće i nove projekte tvrtke. Prvi dan konferenciju je zaključio Goran Basarac iz tvrtke Šestan Busch koji je govorio o povlačenje sredstava iz EU fondova - multifunkcionalna zaštitna kaciga i polumaska - integralna zaštita. Basarac je i u uvodnom dijelu u ime Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije kojeg vodi govorio o tome kako civilna zaštita mole povući sredstva iz EU fondova. Razvojni projekt – Multifunkcionalna zaštitna kaciga sufinanciran je ESI Fondovima - Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020. Fokus projekta bio je na istraživanju i tehnološkom razvoju koncepta multifuncionalne zaštitne kacige za civilnu upotrebu/domovinsku sigurnost.

Velika “šahovska igra”
Drugi dan konferencije počeo je predavanjem izv. prof. Roberta MIkca s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koji je govorio o aktualnoj temi: Afganistan i izbjeglička kriza. Posljedica ratova u Afganistanu očituje se u uništenoj infrastrukturi, pokidanim društvenim vezama, velikom stradanju ljudi, humanitarnoj krizi, prisilno raseljenom stanovništvu, etničkom i plemenskom okupljanju i kolektivnom PTSP-u. Uzroci stalnih sukoba u Afganistanu leže u unutarnjim sukobima, regionalnom kontekstu ali i velikoj “šahovskoj igri”. Govoreći o tome zašto smo ‘izgubili’ rat u Afganistanu rekao je da je svega bilo premalo i ljudi, i koordinacije, i suradnje, i ideja i znanja.

Zdenko LOovrić iz HGSS je predstavio projekt Praetorian u zaštiti kritičnih infrastruktura od naprednih fizičkih i kibernetičkih prijetnji. Strateški cilj projekta je povećati sigurnost i otpornost europskih KI, olakšavajući koordinirana zaštita međusobno povezanih KI od kombiniranih fizičkih i cyber prijetnji, procijeniti opasnosti i umanjiti njihovu razinu rizika procjenom ranjivosti ciljanih sektora i izrada odgovarajućih – inovativnih sigurnosnih mjera, poboljšati razumijevanje bilo kakvih fizičkih ili cyber prijetnji i njihovih posljedica u međuovisnoj mreži KI, poboljšati otpornost KI, stanovništva u okruženju, okoliša, te omogućiti koordinirani odgovor na napad na KI. Uloga HGSS_a u tom projektu je sudjelovanje u izradi metodologije za procjenu rizika od kaskadnih napada i uloga žurnih službi u obrani i mitigaciji, sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbi napada na KI i izradi analiza i simulacija, povezivanje prijetnji i napredna analiza kaskadnih efekata te sudjelovanje u izradi Preporuka za podizanje sigurnosne politike i uspostava novih sigurnosnih standarda referentnih za čitavu Europu.

Projekt DroneWISE čiji je cilj značajno unaprjeđenje sigurnosti javnih prostora jačanjem suradnje i koordinacije između žurnih službi za uspješno planiranje i upravljanje prilikom terorističkih napada korištenjem bespilotnih letjelica, predstavili su Jelena Levak iz tvrtke RiniGARD i Antonio Klobučar s Veleučilišta Velika Gorica koji su hrvatski partneri na ovom projektu. RiniGARD je privatna tvrtka osnovana u Zagrebu od strane Rinicom Ltd iz Lancastera (UK) specijalizirana u pružanju visokotehnoloških rješenja za bežičnu širokopojasnu komunikaciju, bežične sustave video nadzora, aplikacije za žurne službe i pametna rješenja za primjenu u zdravstvu, dok Veleučilište Velika Gorica trenutno provodi pet preddiplomskih stručnih i tri diplomska specijalistička stručna studija, među kojima su Upravljanje u kriznim uvjetima i Krizni menadžment. U sklopu projekta cilj je i provedba analize terorističkih prijetnji javnim prostorima te terorističkih napada korištenjem bespilotnih letjelica, razvoj protudronskog trening programa s ciljem unaprjeđenja koordinacije i odgovora žurnih službi kod terorističkih napada na javne prostore te pružiti online trening platformu žurnim službama kako bi imale dostupan alat za unaprjeđenje koordiniranog odgovora za terorističke napade bespilotnim letjelicama na javne prostore.

Videonadzorna rješenja za sigurniji grad
A kako izgleda zaštita pametnog grada Rijeke i njegove kritične infrastrukture kroz CEKOM projekt govorio je Dražen Keresteny iz tvrtke Alarm automatika. Projekt ima budžet oko 150 milijuna kuna kroz 3 godine, a riječ je o 6 istraživačkih projekata u rješenjima za pametni grad – sigurnost, energetska efikasnost, zaštita okoliša, pametna prometna rješenja,…

Predstavio je i4DII - Razvoj sustava za nadzor objekata kritične infrastrukture. Sudjelovanje u 4DII projektu za Alarm automatiku znači daljnje širenje poslovanja na razvoj rješenja vezanih za energetsku učinkovitost I rješenja za zaštitu određenih procesa u tom segment kritične infrastrukture. Govoreći o i unaprjeđenju prometa u Rijeci s obzirom da se tvrtka bavi istraživanjem i razvojem naprednih algoritama za otkrivanje incidenata, opasnih situacija i općenito anomalija u prometu. Na četiri prometnija raskrižja će biti postavljen videonadzor koji putem vidoanalititičkih softvera analizira anomalije u prometu - prometne nezgode, prolazak vozila kroz crveno, nepropisno zaustavljanje i parkiranje, nepropisno skretanje i prestrojavanje i slično.

Damir Klarin iz tvrtke Dahua Tech­nology predstavio je videonadzorna rješenja za sigurniji grad. Dahuina rješenja odnose se na prepoznavanje vozila, brojanje vozila, ali i analitiku, kao i prepoznavanje osoba. Zahvaljujući AI, Dahuina rješenja predstavljaju inteligentne platforme za upravljanje. Konferenciju je zaključio Tomislav Marić iz Odašiljača i veza koji je govorio o smart i safe rješenjima poput pametne rasvjete i integrirane kamere, detekcije pokreta u prostorijama, inteligentnim transportnim sustavima ali i kompletnim Smart City rješenjima. Inteligentni transportni sustavi predstavljaju tehnološku (ICT) nadogradnju postojećih prometnih sustava, a predstavio je rješenje implementirano u Kutini.

Smart city rješenja imaju za cilj unaprjeđenje jer stvaraju jedinstveni sustav pri čemu su svi podaci na jednom mjestu što omogućuje efikasnije, racionalnije i transparentno poslovanje svih umreženih poduzeća, postizanje sinergije između grada i gradskih komunalnih tvrtki ali i moguću integraciju postojećih krajnjih uređaja i drugih tehnologija u LoRaWAN ekosustav. Time se kreira sveobuhvatni sustav pametnog i sigurnog grada i stvara idealna osnova za definiranje budućih projekata koji se ciljano mogu pripremiti i financirati iz sredstava EU fondova. Govorio je i o pilot projektu kojeg OIV provode u Karlovcu “Udaljeno očitavanje brojila i senzora - SenzoriKA” koji za cilj ima digitalizaciju i umrežavanje poduzeća u vlasništvu Grada, efikasniju obradu svih prikupljenih podataka ali i efikasnije, racionalnije i transparentnije poslovanja svih umreženih poduzeća. Projektom je integrirano rješenju OIV-a i KONČAR-INEM-a (OIV Smartino (LoRa WAN) tehnologija za prijenos podataka i Končar-INEM MARS softver za obradu i vizualizaciju podataka).

Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 stručnjaka iz područja civilne zaštite.

 

 

Nataša Gajski Kovačić